Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

  Publicat: 17 Oct 2019       2197 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 16.10.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

CAPITOLUL I
Constituirea, destinatia si utilizarea Fondului de garantare a asiguratilor

Articolul 1
Prezenta norma reglementeaza procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguratilor prevazut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, de administrare si de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum si procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile acestuia.

Articolul 2
(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguratilor, denumit in continuare Fond, sunt:
a) contributii ale asiguratorilor la Fond;
b) dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale;
c) sume din recuperarea creantelor Fondului;
d) sume din fructificarea disponibilitatilor Fondului;
e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;
f) imprumuturi de la institutiile de credit sau imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata:
a) despagubirilor/indemnizatiilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate cu asiguratorul aflat in procedura de faliment;
b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre Fond, in situatia incetarii contractelor de asigurare;
c) sumelor aferente constatarii, instrumentarii si lichidarii dosarelor de dauna;
d) sumelor aferente infiintarii, organizarii, administrarii si functionarii Fondului pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.

Articolul 3
(1) Pentru stabilirea contributiei datorate de asiguratori Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplica asupra primelor brute incasate din activitatea de asigurari directe, pe baza evidentelor contabile lunare ale acestora, separat pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata.
(2) Indicatorul prime brute incasate are intelesul prevazut in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara, republicat.

Articolul 4
(1) Contributia datorata de asiguratori Fondului se vireaza lunar, in moneda nationala - leu, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul acestuia.
(2) Pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului, asiguratorii sunt obligati sa plateasca dobanzi si/sau penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.
(3) In situatia in care prin ordinul de plata asiguratorul vireaza o suma cumulata, compusa din contributia datorata si din dobanzi si/sau penalitati de intarziere, la explicatii evidentiaza distinct cele doua sume.

Articolul 5
Asiguratorii pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidentiate in raportarile prevazute in anexa nr. 1 si/sau in anexa nr. 2.

Articolul 6
(1) Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Fondului, pana in ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, raportarile privind contributia datorata si virata la Fond, distinct pentru cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata, conform anexei nr. 1.
(2) In cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 2; pentru o perioada de raportare este admisa o singura situatie rectificativa, transmisa pana la termenul de depunere a urmatoarei raportari, cu exceptia raportarii pentru luna decembrie, pentru care se accepta transmiterea situatiilor rectificative pana la data depunerii situatiilor financiare anuale ale asiguratorilor.
(3) Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza in mod obligatoriu si o declaratie pe propria raspundere, data sub semnatura reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal, pentru infractiunile de inselaciune si/sau de fals in declaratii, prin care se atesta ca datele si/sau informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.

Articolul 7
(1) In vederea recuperarii sumelor datorate de asiguratori Fondului, directorul general al Fondului emite actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator.
(2) Actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator constituie titlu de creanta; titlul de creanta se va comunica asiguratorului si va cuprinde suma restanta datorata de asigurator si modalitatea de calcul al sumei datorate.
(3) In termen de 10 zile, calculat de la data comunicarii catre asigurator a actului prin care s-a stabilit si s-a individualizat obligatia de plata, asiguratorul poate sa isi plateasca de bunavoie obligatiile datorate.
(4) Daca la data scadentei datoria restanta prevazuta in titlul de creanta nu a fost platita, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura de executare silita a creantelor, prevazuta de lege.

Articolul 8
(1) Fondul are ca destinatie plata indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in conditiile legii, cu societatea de asigurare fata de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit conditiilor de asigurare si in limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.
(2) Fondul nu preia functiile unui asigurator si nu are obligatia de a confirma valabilitatea politelor de asigurare emise de asiguratori si nici de a elibera certificat privind daunele inregistrate.

Articolul 9
(1) Prin acordurile de cooperare prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurarilor sau entitati interesate in protectia detinatorilor de polite de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile intreprinse de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decat Romania, in vederea obtinerii despagubirii/indemnizatiei cuvenite.
(2) Mandatul acordat potrivit alin. (1) poate viza gestionarea de catre mandatar, in nume propriu, dar pe seama si in contul Fondului, a solicitarilor formulate de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania.
(3) Obiectul si limitele mandatului sunt stabilite prin acordurile de cooperare prevazute la alin. (1) si, fara a se limita la acestea, pot privi imputernicirea mandatarului de a:
a) transmite informatiile privind demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor cuvenite de la Fond;
b) primi si inregistra cererile de deschidere a dosarelor de dauna si constatare a daunelor, precum si cererile de plata formulate de orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva societatii de asigurare in faliment;
c) primi si inregistra petitiile, sesizarile, reclamatiile formulate de petenti si sa formuleze un raspuns in termenul si forma agreate in prealabil cu Fondul;
d) verifica indeplinirea conditiilor pentru angajarea raspunderii civile contractuale a societatii de asigurare in faliment;
e) constata prejudiciul si de a evalua cuantumul despagubirilor;
f) solicita completarea documentatiei depuse in justificarea sumelor pretinse.

CAPITOLUL II

Afişează Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Norma    Fondul de garantare a asiguratilor    Norma 24/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Actiune in constatare incheiere contract de munca cu program normal de 8 ore/zi
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL IASI - SENTINtA CIVILa Nr. 143 din 05 Februarie 2020

Contract de munca temporara. Calitatea procesuala a utilizatorului chemat in garantie de catre salariatul temporar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BACAU - DECIZIE Nr. 376 din 21 Septembrie 2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019Articole Juridice

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Persoanele juridice de drept public pot fi raspunzatoare pentru daunele aduse mediului cauzate prin activitati desfasurate in interesul colectivitatii
Sursa: EuroAvocatura.ro