Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor

  Publicat: 17 Oct 2019       4409 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 16.10.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

CAPITOLUL I
Constituirea, destinatia si utilizarea Fondului de garantare a asiguratilor

Articolul 1
Prezenta norma reglementeaza procedurile de constituire a Fondului de garantare a asiguratilor prevazut la art. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, de administrare si de utilizare a resurselor financiare ale acestuia, precum si procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile acestuia.

Articolul 2
(1) Resursele financiare ale Fondului de garantare a asiguratilor, denumit in continuare Fond, sunt:
a) contributii ale asiguratorilor la Fond;
b) dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale;
c) sume din recuperarea creantelor Fondului;
d) sume din fructificarea disponibilitatilor Fondului;
e) sume provenite din alte surse, stabilite conform legii;
f) imprumuturi de la institutiile de credit sau imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului.
(2) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata:
a) despagubirilor/indemnizatiilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate cu asiguratorul aflat in procedura de faliment;
b) sumelor cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre Fond, in situatia incetarii contractelor de asigurare;
c) sumelor aferente constatarii, instrumentarii si lichidarii dosarelor de dauna;
d) sumelor aferente infiintarii, organizarii, administrarii si functionarii Fondului pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.

Articolul 3
(1) Pentru stabilirea contributiei datorate de asiguratori Fondului, cotele stabilite potrivit legii se aplica asupra primelor brute incasate din activitatea de asigurari directe, pe baza evidentelor contabile lunare ale acestora, separat pe cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata.
(2) Indicatorul prime brute incasate are intelesul prevazut in Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara, republicat.

Articolul 4
(1) Contributia datorata de asiguratori Fondului se vireaza lunar, in moneda nationala - leu, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul acestuia.
(2) Pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului, asiguratorii sunt obligati sa plateasca dobanzi si/sau penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.
(3) In situatia in care prin ordinul de plata asiguratorul vireaza o suma cumulata, compusa din contributia datorata si din dobanzi si/sau penalitati de intarziere, la explicatii evidentiaza distinct cele doua sume.

Articolul 5
Asiguratorii pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate la Fond, acestea fiind evidentiate in raportarile prevazute in anexa nr. 1 si/sau in anexa nr. 2.

Articolul 6
(1) Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Fondului, pana in ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, raportarile privind contributia datorata si virata la Fond, distinct pentru cele doua categorii de asigurari, respectiv asigurari generale si asigurari de viata, conform anexei nr. 1.
(2) In cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 2; pentru o perioada de raportare este admisa o singura situatie rectificativa, transmisa pana la termenul de depunere a urmatoarei raportari, cu exceptia raportarii pentru luna decembrie, pentru care se accepta transmiterea situatiilor rectificative pana la data depunerii situatiilor financiare anuale ale asiguratorilor.
(3) Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza in mod obligatoriu si o declaratie pe propria raspundere, data sub semnatura reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal, pentru infractiunile de inselaciune si/sau de fals in declaratii, prin care se atesta ca datele si/sau informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.

Articolul 7
(1) In vederea recuperarii sumelor datorate de asiguratori Fondului, directorul general al Fondului emite actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator.
(2) Actul prin care se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator constituie titlu de creanta; titlul de creanta se va comunica asiguratorului si va cuprinde suma restanta datorata de asigurator si modalitatea de calcul al sumei datorate.
(3) In termen de 10 zile, calculat de la data comunicarii catre asigurator a actului prin care s-a stabilit si s-a individualizat obligatia de plata, asiguratorul poate sa isi plateasca de bunavoie obligatiile datorate.
(4) Daca la data scadentei datoria restanta prevazuta in titlul de creanta nu a fost platita, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura de executare silita a creantelor, prevazuta de lege.

Articolul 8
(1) Fondul are ca destinatie plata indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in conditiile legii, cu societatea de asigurare fata de care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment, potrivit conditiilor de asigurare si in limita plafonului de garantare stabilit de Legea nr. 213/2015.
(2) Fondul nu preia functiile unui asigurator si nu are obligatia de a confirma valabilitatea politelor de asigurare emise de asiguratori si nici de a elibera certificat privind daunele inregistrate.

Articolul 9
(1) Prin acordurile de cooperare prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, Fondul poate mandata scheme de garantare din domeniul asigurarilor sau entitati interesate in protectia detinatorilor de polite de asigurare din alte state, pentru a facilita demersurile intreprinse de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat, altul decat Romania, in vederea obtinerii despagubirii/indemnizatiei cuvenite.
(2) Mandatul acordat potrivit alin. (1) poate viza gestionarea de catre mandatar, in nume propriu, dar pe seama si in contul Fondului, a solicitarilor formulate de creditorii de asigurari care au resedinta obisnuita, domiciliul sau sediul principal pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania.
(3) Obiectul si limitele mandatului sunt stabilite prin acordurile de cooperare prevazute la alin. (1) si, fara a se limita la acestea, pot privi imputernicirea mandatarului de a:
a) transmite informatiile privind demersurile necesare pentru obtinerea despagubirilor cuvenite de la Fond;
b) primi si inregistra cererile de deschidere a dosarelor de dauna si constatare a daunelor, precum si cererile de plata formulate de orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva societatii de asigurare in faliment;
c) primi si inregistra petitiile, sesizarile, reclamatiile formulate de petenti si sa formuleze un raspuns in termenul si forma agreate in prealabil cu Fondul;
d) verifica indeplinirea conditiilor pentru angajarea raspunderii civile contractuale a societatii de asigurare in faliment;
e) constata prejudiciul si de a evalua cuantumul despagubirilor;
f) solicita completarea documentatiei depuse in justificarea sumelor pretinse.

CAPITOLUL II

Afişează Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Norma    Fondul de garantare a asiguratilor    Norma 24/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020Articole Juridice

Nu constituie discriminare interzicea purtarii vizibile a semnelor religioase, filozofice sau spirituale in cazul in care se aplica in mod general si nediferentiat tuturor lucratorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati