Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

  Publicat: 27 Dec 2020       4009 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1266 din 21 decembrie 2020

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
A fost promulgat la 11.09.1865
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.

93. La articolul 281, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) In situatia in care instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit alin. (2) admite, in totalitate sau in parte, actiunea prevazuta la alin. (3) sau (31), organul fiscal emitent anuleaza in mod corespunzator noul act administrativ fiscal, precum si, dupa caz, actele administrative subsecvente, iar contestatorul este pus in situatia anterioara emiterii deciziei de desfiintare."

94. Dupa articolul 281 se introduce un nou articol, articolul 2811, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2811. - Reexaminarea deciziei de solutionare

(1) Decizia emisa in solutionarea contestatiei poate fi reexaminata, de catre organul de solutionare competent, la cererea contribuabilului/platitorului, pentru urmatoarele situatii:

a) nu s-a avut in vedere aplicarea in speta a anumitor dispozitii legale care ar fi schimbat fundamental solutia adoptata;

b) ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se emite o decizie de catre Comisia fiscala centrala care ofera o alta interpretare dispozitiilor legale incidente spetei;

c) anterior sau ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se adopta o hotarare judecatoreasca a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei fie pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept, fie un recurs in interesul legii care dicteaza o anumita practica judiciara pentru problematica supusa analizei diferita de cea din decizia de solutionare a contestatiei;

d) anterior sau ulterior emiterii deciziei de catre structura de solutionare a contestatiei se adopta o hotarare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care este contrara deciziei de solutionare a contestatiei administrative.

(2) Cererea de reexaminare poate fi depusa:

a) in cazul deciziilor de solutionare a contestatiilor care fac obiectul actiunii in contencios administrativ, pe perioada judecarii cauzei;

b) in cazul deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care nu s-a formulat actiune in contencios administrativ, in termen de un an de la data comunicarii deciziei de solutionare, sub sanctiunea decaderii, chiar daca obligatia fiscala a fost stinsa.

(3) In urma reexaminarii deciziei emise in solutionarea contestatiei, organul de solutionare competent o poate confirma sau o poate retracta, emitand o noua decizie .

(4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), decizia emisa in urma cererii de reexaminare poate fi comunicata pana la data incheierii dezbaterilor in fond in fata primei instante. Daca organul de solutionare competent a confirmat decizia initiala, actiunea in contencios administrativ isi continua cursul.

(5) In cazul in care decizia emisa in urma cererii de reexaminare nu a fost comunicata pana la data incheierii dezbaterilor in fond in fata primei instante, aceasta nu se mai comunica si nu produce niciun efect juridic.

(6) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), decizia de confirmare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii."

95. La articolul 283, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) In cazul tranzactiilor intre persoane membre ale aceluiasi grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, pentru operatiuni impozabile in Romania, in cazul in care se ajusteaza/estimeaza veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit in cadrul unei inspectii fiscale, organul de inspectie fiscala ajusteaza cu aceeasi valoare cheltuielile sau veniturile celuilalt membru al grupului cu care au fost derulate tranzactiile ajustate/estimate."

96. La articolul 336, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit, precum si a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei."

97. La articolul 338, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezentul cod, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

Art. II. - Dispozitii tranzitorii

1. Prevederile art. 49 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica pentru actele administrativ-fiscale comunicate dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.

2. In cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentei legi institutiile de credit au deschis un cont bancar sau o caseta de valori pentru o persoana fizica sau o persoana juridica nerezidenta care nu detine cod de identificare fiscala, institutiile de credit au obligatia ca in termen de cel mult 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa solicite atribuirea unui numar de identificare fiscala sau cod de inregistrare fiscala, dupa caz.

3. Prevederile art. 131 alin. (1) si art. 145 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si pentru inspectiile fiscale in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

4. Prevederile art. 181 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica pentru rapoartele de inspectie fiscala emise dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.

5. Prevederile art. 181 alin. (13) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost introduse prin art. I, se aplica pentru drepturile vamale nascute dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi.

6. Prevederile art. 263 alin. (111)-(115) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica si bunurilor imobile intrate in proprietatea publica a statului, prin procedura de dare in plata, pentru care nu a fost adoptata o hotarare a Guvernului de dare in administrare pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

7. Termenul de emitere a ordinului privind procedura prevazuta la art. 1701 si a ordinului prevazut la art. 272 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

8. Scrisorile de garantie emise de institutiile financiare nebancare si depuse la organele fiscale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pe perioada derularii procedurii de administrare, pana la expirarea valabilitatii acestora. Daca procedura de administrare aflata in derulare nu s-a incheiat, debitorul are posibilitatea reinnoirii scrisorii de garantie sau obtinerea unei alte scrisori de la o institutie de credit ori polita de asigurare de garantie de la o societate de asigurare.

9. Ministerul Finantelor Publice preia, in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice, activitatea de solutionare a contestatiilor formulate impotriva titlurilor de creanta, precum si a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, posturile si personalul aferent acesteia.

10. Incadrarea personalului care se preia, in conditiile prevazute la pct. 8, in structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice se realizeaza in termenele si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

11. Personalul care se preia in conditiile pct. 8 beneficiaza de drepturile salariale acordate potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice.

12. Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili au obligatia de a asigura cu titlu gratuit conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii personalului preluat de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile pct. 8, Ministerul Finantelor Publice incheie protocoale cu directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin care se stabilesc obligatiile partilor.

13. Directiile generale regionale ale finantelor publice si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili pot exercita anumite atributii legate de activitatea si personalul preluat in conditiile pct. 8, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

14. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare de modificare a actelor normative de organizare si functionare ale Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

15. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii prevazute la pct. 14, Ministerul Finantelor Publice incheie cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili si cu directiile generale regionale ale finantelor publice protocoale de predare- preluare a numarului de posturi, personalului, patrimoniului si a prevederilor bugetare, corespunzatoare activitatii preluate conform prevederilor pct. 8-13.

16. Organizarea, modul de functionare, numarul de posturi al Ministerului Finantelor Publice, inclusiv cele aferente structurii specializate de solutionare a contestatiilor, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare prevazute de prezenta lege se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, potrivit pct. 14."

Art. III. - Dispozitii finale

Prevederile art. 270, 272 si 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplica in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi. Contestatiile aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului alineat se predau structurii specializate de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice si se solutioneaza de catre aceasta.

Afişează Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul de procedura fiscala    Codul de procedura fiscala 2021    Codul fiscal 2021    codul fiscal actualizat 2021    Legea 296/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu