Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul nr. 14/2010, privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

Ordinul nr. 14/2010, privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

  Publicat: 19 Jan 2010       3765 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordinul nr. 14/2010, privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 19/01/2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Institutie de drept penal, prevazuta in sectiunea III, cap. V, t. III, art. 81, C. pen., partea generala, consta in suspendarea executarii pedepsei,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Avand in vedere prevederile art. 104 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,


presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:


Art. 1. - Inspectia fiscala poate fi suspendata de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala competent, la propunerea sefului de serviciu si a organelor de inspectie fiscala care efectueaza inspectia fiscala.Art. 2. - Inspectia fiscala poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele conditii si doar daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea inspectiei fiscale:a) pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate;b) pentru remedierea unor deficiente constatate in timpul inspectiei fiscale si care au facut obiectul unei "dispozitii privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala";c) pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;d) pentru efectuarea unei expertize conform Codului de procedura fiscala;e) pentru efectuarea de cercetari specifice pentru identificarea unor persoane fizice sau stabilirea realitatii unor tranzactii;f) la solicitarea scrisa a contribuabilului ca urmare a aparitiei unei situatii obiective, confirmata de echipa de inspectie fiscala, care conduce la imposibilitatea continuarii inspectiei fiscale. Pe parcursul unei inspectii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia, doar o singura data;g) pentru solicitarea unor informatii suplimentare de la autoritatile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care Romania are incheiate conventii internationale pentru schimburi de informatii in scopuri fiscale;h) pentru elaborarea si prezentarea dosarului preturilor de transfer in cazul contribuabililor care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate;i) la propunerea directiei generale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala care coordoneaza activitatea de inspectie fiscala, pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte actiuni de inspectie fiscala, primite de la alte institutii ale statului sau de la terti.Art. 3. - (1) Propunerea de suspendare va fi facuta in scris de catre organele de inspectie fiscala prin intocmirea unui referat, supus pentru avizare sefului de serviciu coordonator.(2) Referatul va contine una sau mai multe dintre conditiile prevazute la art. 2 care au stat la baza propunerii de suspendare, precum si actiunile care urmeaza a se efectua.(3) In cazul avizarii, referatul va fi supus aprobarii conducatorului activitatii de inspectie fiscala.(4) Referatul aprobat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala va fi anexat la raportul de inspectie fiscala, incheiat la finalizarea inspectiei fiscale.Art. 4. - Data de la care se suspenda actiunea de inspectie fiscala va fi comunicata in scris contribuabilului.Art. 5. - Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, inspectia fiscala va fi reluata, data acesteia fiind comunicata in scris contribuabilului.Art. 6. - Actiunile de inspectie fiscala suspendate in baza prevederilor art. 2 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor relua la data la care inceteaza conditiile care au generat suspendarea .Art. 7. - Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin .Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 9. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar


Bucuresti, 5 ianuarie 2010.Nr. 14.Afişează Ordinul nr. 14/2010, privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANAF    Inspectie fiscala    Suspendarea inspectiei fiscale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Dreptul angajatorului de a sanctiona disciplinar salariatul inceteaza odata cu raportul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul BRASOV - Sentinta Civila nr. 251/2020 din 03.06.2020

Aplicarea sanctiunii disciplinare dupa incetarea raportului de munca. Anularea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 251/2020Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 554/2004 carmuieste litigiul de drept fiscal
Sursa: Ursuleas Ionut, Secretar U.A.T

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro