Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       49198 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,

fff) colectarea si constituirea dosarului de angajare pentru candidatii declarati admisi si transmiterea acestuia la Oficiul National al Registrului Comertului in vederea intocmirii si aprobarii documentelor de angajare;

ggg) inaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor privind necesitatea organizarii de cursuri de formare profesionala, in baza rezultatelor evaluarii anuale;

hhh) negocierea anuala, in baza fondurilor de salarii transmise de Oficiul National al Registrului Comertului, a drepturilor salariale ale angajatilor oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

iii) inaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor de pensionare sau de continuare a activitatii, in cazul salariatilor care indeplinesc varsta de pensionare pentru limita de varsta;

jjj) fundamentarea necesitatii angajarii de personal in vederea aprobarii;

kkk) incadrarea corespunzatoare a personalului in statul de functiuni aprobat prin ordin al ministrului justitiei, in raport cu pregatirea profesionala, in functie de bugetul aprobat si de posturile corespunzatoare vacante;

lll) actualizarea fiselor de post ale salariatilor ori de cate ori se modifica locul de munca sau li se atribuie noi sarcini;

mmm) efectuarea evaluarii personalului si acordarea calificativelor conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;

nnn) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si, dupa caz, de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si altele asemenea.ARTICOLUL 30
Serviciile de asistentaOficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura organizarea si coordonarea activitatii de prestare a serviciilor de asistenta anterior depunerii cererilor de inregistrare in conditiile prevazute de lege si conform dispozitiilor Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si celor stabilite prin alte acte normative cu incidenta in domeniul sau de activitate si dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului.ARTICOLUL 31
Activitati aferente procedurii insolventeiOficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin structuri de specialitate, desfasoara activitati de preluare/primire si transmitere a actelor de procedura emise in cadrul procedurii insolventei in vederea publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa, in relatia cu instantele judecatoresti, practicienii in insolventa ori alti solicitanti si activitati de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa si informatii din acesta, in relatia cu publicul. Astfel, in cadrul structurilor teritoriale organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se deruleaza urmatoarele:

a) preluarea/primirea, verificarea, efectuarea indexarii preliminare, scanarea si transmiterea la Directia Buletinul procedurilor de insolventa a actelor de procedura si informatiilor comunicate de instantele judecatoresti si practicienii in insolventa, pe suport electronic si in format hartie;

b) efectuarea inregistrarilor in registrul comertului ale mentiunilor dispuse in cadrul procedurii de insolventa si, dupa caz, in cadrul altor proceduri incidente;

c) transmiterea actelor de procedura la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal unde este inregistrata persoana supusa procedurii de insolventa sau unde aceasta are inregistrate subunitati pentru efectuarea mentiunilor in registrul comertului;

d) receptionarea si comunicarea dovezilor privind indeplinirea procedurii de citare/comunicare/convocare/notificare a actelor de procedura;

e) furnizarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa si informatii din acesta;

f) ducerea la indeplinire a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru elaborate de Directia Buletinul procedurilor de insolventa pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind Buletinul procedurilor de insolventa si procedura de insolventa, precum si a celor elaborate ca urmare a modificarii cadrului legal si informatic;

g) comunicarea catre Directia Buletinul procedurilor de insolventa a situatiilor privind interpretarea juridica a dispozitiilor legale privind procedura de insolventa, de natura a conduce la modificarea sistemului informatic aferent;

h) indeplinirea altor atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, specifice domeniului de activitate .ARTICOLUL 32
Alte activitati desfasurate de oficiile registrului comertului
de pe langa tribunaleOficiile registrului comertului de pe langa tribunale desfasoara activitati financiar-contabile de achizitii publice si administrarea patrimoniului, in conditiile legii.ARTICOLUL 33
Atributiile birourilor teritoriale

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut