Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47320 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

(6) Consiliul consultativ are urmatoarele atributii:

a) propune si dezbate obiectivele, strategiile si politicile Oficiului National al Registrului Comertului;

b) dezbate proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi prezentat reprezentantilor salariatilor si inainteaza punctul sau de vedere directorului general;

c) dezbate problemele care se ridica in activitatea de tinere a registrelor comertului si stabileste prioritatile de solutionare a acestora, pe care le supune spre aprobare directorului general;

d) avizeaza si supune spre aprobare directorului general fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului;

e) avizeaza raportul anual de activitate al Oficiului National al Registrului Comertului;

f) dezbate probleme ce intra in competenta directorului general, la cererea acestuia;

g) dezbate proiectele de acte normative ce urmeaza a fi inaintate Ministerului Justitiei, in vederea adoptarii sau promovarii, si transmite punctul sau de vedere asupra acestora directorului general.ARTICOLUL 11
Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului
comertului de pe langa tribunale(1) In vederea realizarii unei practici unitare a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, se infiinteaza Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, denumita in continuare Comisia . Membrii acesteia sunt numiti, anual, prin decizia directorului general.

(2) Comisia elaboreaza puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pe care le aduce la cunostinta tuturor oficiilor.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se aproba prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.ARTICOLUL 12
Comitetul de securitate si sanatate in munca(1) In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului functioneaza Comitetul de securitate si sanatate in munca .

(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca are urmatoarea componenta:

a) reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului, numit prin decizie a directorului general - presedinte;

b) un reprezentant al colectivului de securitate in munca/situatii de urgenta, protectie civila;

c) un reprezentant al Directiei contencios din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

d) un reprezentant al Directiei economice din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

e) 5 reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, alesi pe o perioada de 2 ani;

f) reprezentantul cabinetului medical de medicina muncii.ARTICOLUL 13
Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale(1) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii. Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, in calitate de angajati, incheie contract individual de munca cu Oficiul National al Registrului Comertului, in calitate de angajator . In calitatea lor de angajati, acestia sunt subordonati conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 257-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale clauzelor contractului colectiv de munca, negociat cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010, ale prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului intern.

(2) Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile, impreuna cu unul sau mai multi directori adjuncti, fiind selectionati prin examen sau concurs si numiti prin ordin al ministrului justitiei, in conditiile legii, potrivit organigramei aprobate.

(3) Directorii adjuncti ai Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile pe baza delegarilor de competenta si de drept de semnatura date de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

(4) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale au atributii si competente de conducere la nivel teritorial, revenindu-le obligatia organizarii, coordonarii si controlului activitatii desfasurate in cadrul oficiului registrului comertului si a personalului din subordine.

(5) Directorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale colaboreaza cu directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si au urmatoarele atributii si obligatii:

a) urmaresc si raspund de aplicarea unitara de catre personalul din subordine a legislatiei in vigoare in materia inregistrarii in registrul comertului a inmatricularii si modificarii actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice si fizice inregistrate in registrul comertului;

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP