Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       47708 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Puterile publice existente in stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,

Structuri organizatorice, in cadrul carora se desfasoara acelasi tip de activitati, sunt formate din doua sau mai multe persoane cu atributii specifice activitatii desfasurate. Acestea se regasesc in statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.SECTIUNEA a 2-a
Atributiile structurilor din cadrul Oficiului National
al Registrului ComertuluiARTICOLUL 18
Directia contencios(1) Directia contencios asigura si raspunde, in principal, de:

a) reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor institutiei in instanta si in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice in toate fazele procesuale, inclusiv in caz de conciliere;

b) avizarea pentru legalitate si contrasemnarea tuturor proiectelor de contracte care urmeaza sa fie incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si a altor acte care produc efecte juridice;

c) avizarea pentru legalitate a deciziilor emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si a oricaror altor documente care angajeaza institutia in relatiile cu terti;

d) aducerea la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale a actelor normative cu implicatii in activitatea acestora si acordarea de asistenta juridica de specialitate, prin intocmirea de puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor;

e) participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative in colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) In cadrul Directiei contencios functioneaza Serviciul contencios si Serviciul indrumare si informare publica.

A. In cadrul Serviciului contencios functioneaza structura de reprezentare si solutionare petitii si sesizari si structura de avizare.

I. Structura de reprezentare si solutionare petitii si sesizari are urmatoarele atributii:

a) redacteaza si depune la instanta cererile de chemare in judecata, intampinarile, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, precum si motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti, atunci cand este cazul, in dosarele in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte;

b) reprezinta Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in fata instantelor judecatoresti, in toate cauzele in care sunt parte, precum si in fata altor organe jurisdictionale si/sau propune delegarea dreptului de reprezentare catre un consilier juridic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

c) monitorizeaza si controleaza activitatea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit competentelor sale, precum si in legatura cu litigiile in care au calitatea de parte;

d) elaboreaza acte de procedura-cadru, in vederea unei reprezentari unitare;

e) tine evidentele litigiilor in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte, in baza comunicarilor facute de acestea conform deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

f) elaboreaza si prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri argumentate privind promovarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti in care sunt parte Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

g) elaboreaza si prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri motivate de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;

h) elaboreaza si prezinta conducerii Oficiului National al Registrului Comertului informari referitoare la cazuistica in care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt parte;

i) participa la cercetarile administrative, respectiv cercetarea disciplinara in cazul savarsirii de abateri de la regulamentul intern;

j) elaboreaza si redacteaza deciziile directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

k) intocmeste orice alte acte procedurale in legatura cu reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

l) asigura analiza reclamatiilor si sesizarilor primite si formuleaza raspunsuri in conditiile legii. In acest sens formuleaza raspuns la reclamatiile, sesizarile, memoriile si altele asemenea adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale de catre autoritatile publice si alte persoane fizice si juridice, comunica structurilor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale puncte de vedere in acest domeniu si tine registrul unic de petitii si reclamatii;

m) inregistreaza si solutioneaza reclamatiile telefonice privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, primite din partea comerciantilor sau a reprezentantilor acestora;

n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate .

II. Structura de avizare are urmatoarele atributii:

a) participa si asigura consultanta juridica in cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmeaza a fi incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) asigura consultanta juridica la derularea procedurilor de achizitie publica, la solutionarea contestatiilor;

c) avizeaza sub aspectul legalitatii si contrasemneaza toate contractele care urmeaza sa fie incheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

d) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Oficiului National al Registrului Comertului in calitate de ordonator secundar de credite;

e) avizeaza din punctul de vedere al legalitatii orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau ale personalului acestora;

f) avizeaza pentru legalitate raspunsurile directiilor de specialitate cu privire la solicitarile, reclamatiile, sesizarile si contestatiile in legatura cu relatiile de munca inaintate de salariatii institutiei;

g) elaboreaza deciziile emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si avizeaza din punct de vedere al legalitatii orice alte documente care angajeaza institutia in relatiile cu terti;

h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate .

B. In cadrul Serviciului indrumare si informare publica functioneaza structura indrumare si informare publica si structura relatii interinstitutionale

I. Structura indrumare si informare publica desfasoara urmatoarele activitati:

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP