Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC

  Publicat: 19 Feb 2010       46601 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunalePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 18/02/2010

Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Puterile publice existente in stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,

a) aduce la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale actele normative cu implicatii in activitatea acestora si acorda asistenta juridica de specialitate, intocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor, la solicitarea scrisa a structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit competentei sale;

b) elaboreaza precizari punctuale pentru aplicarea reglementarilor legale in vigoare, la solicitarea expresa a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

c) sesizeaza, in scris, conducerea Oficiului National al Registrului Comertului in legatura cu aspectele de natura juridica ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare potrivit competentei sale;

d) elaboreaza proiectul de Regulament de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si a regulamentului intern, in colaborare cu Directia managementul calitatii, organizare, arhiva si cu Directia management resurse umane;

e) intocmeste pe baza propunerilor cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului proiectul planului de masuri, modul de prevenire si combatere a coruptiei, pe care il transmite Consiliului consultativ spre avizare;

f) colaboreaza cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la proiectele legislative si modificarile legislative cu impact asupra activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

g) propune, impreuna cu directiile de specialitate implicate, proiectul de hotarare a Guvernului specific aprobarii taxelor si tarifelor;

h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate .

II. Structura relatii interinstitutionale are urmatoarele atributii:

a) asigura, in colaborare cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative privitoare la sau avand incidenta asupra activitatii registrului comertului;

b) asigura colaborarea cu institutiile initiatoare ale unor acte normative cu implicatii in activitatea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, la solicitarea acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, in acest sens formuland si comunicandu-le acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului;

c) participa la elaborarea si/sau derularea unor proiecte initiate de Ministerul Justitiei pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene;

d) asigura colaborarea cu institutiile corespondente din alte state, cu organisme internationale al caror membru este Oficiul National al Registrului Comertului, precum si cu orice alte organisme internationale in derularea de proiecte ce au legatura cu activitatea registrului comertului;

e) elaboreaza sau, dupa caz, participa la elaborarea raportarilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru indeplinirea obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene sau in cadrul altor proiecte, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;

f) participa la elaborarea modificarilor aduse legislatiei romane in vigoare potrivit solicitarilor Comisiei Europene, Bancii Mondiale si altor organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei, in colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;

g) colaboreaza cu autoritatile publice competente pentru autorizarea functionarii persoanelor juridice pe baza declaratiei- tip pe propria raspundere, precum si cu oficiile registrului comertului de pe langa tribunale in acest domeniu;

h) asigura informarea initiala a solicitantilor cu privire la categoriile de informatii existente in registrul central computerizat, precum si informarea privind serviciile oferite de Oficiul National al Registrului Comertului;

i) elaboreaza proiectul protocoalelor de furnizare a informatiilor si al celor privind relatiile interinstitutionale specifice activitatii desfasurate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;

j) furnizeaza in mod prompt si complet informatiile de interes public, in urma solicitarii verbale sau scrise, adresata de mass-media, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate .ARTICOLUL 19
Serviciul audit public internServiciul audit public intern functioneaza la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza norme metodologice specifice activitatii de audit public intern, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, dupa caz, Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

d) informeaza organul ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, dupa caz, U.C.A.A.P.I. despre recomandarile neinsusite de catre conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, precum si despre consecintele neimplementarii acestora;

e) intocmeste lunar si ori de cate ori este necesar raportul privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile sale de audit, in vederea afisarii acestuia pe pagina de intranet a institutiei, dupa avizarea acestora de catre conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;

f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si structurii de control intern abilitate;

h) desfasoara misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;

i) desfasoara misiuni de consiliere formalizate, cuprinse intr-o sectiune distincta a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice si metodice, conform unor proceduri prestabilite avand un caracter formalizat;

j) desfasoara misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea in cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora;

k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate .ARTICOLUL 20
Corpul de inspectie generala(1) Corpul de inspectie generala functioneaza la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului in subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are urmatoarele atributii principale:

a) exercita controlul intern privind respectarea prevederilor legale in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si verifica eficienta si transparenta activitatii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale;

Afişează Regulamentul din 2010, de organizare si functionare a ONRC pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ONRC    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI Decizia nr. 380/13.06.2019

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Pentru a fi considerata abatere disciplinara, fapta salariatului trebuie sa se rasfranga negativ asupra relatiilor de munca, ordinii si disciplinei la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 640/2020

Lipsa unei convocari prealabile corecte si complete cu privire la obiectul cercetarii disciplinare. Incalcarea dreptului la aparare al angajatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi - Sentinta civila nr. 3217 din data de 11.10.2019

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP