Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

  Publicat: 30 Mar 2010       5750 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 30/03/2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

(6) Departajarea propunerilor de proiecte se realizeaza in baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(7) Comisia intocmeste si inainteaza presedintelui Autoritatii, spre aprobare, raportul in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, precum si cuantumul finantarii ce urmeaza a fi acordat fiecarui proiect, in limita fondurilor publice alocate in acest sens.

(8) Rezultatul selectiei se comunica in scris solicitantilor, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobarii raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(9) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face in cel mult 7 zile calendaristice de la data publicarii acestora, urmand ca Autoritatea sa le solutioneze in cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii.

(10) Pentru fondurile necontractate, Autoritatea poate initia o noua selectie publica de proiecte.

Art. 12. - (1) Contractele de finantare nerambursabila se incheie intre Autoritate, in calitate de finantator, si solicitant, in calitate de beneficiar, si se semneaza in termen de cel putin 11 zile calendaristice de la comunicarea privind selectia propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabila se constituie anexa la documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

(3) Contributia minima a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, in bani, din valoarea finantarii nerambursabile solicitate de la Autoritate .

(4) Existenta unor surse de finantare, altele decat cele ale Autoritatii si ale solicitantului, il obliga pe solicitant la mentionarea explicita a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decat o singura finantare nerambursabila de la Autoritate in decursul unui an fiscal.

Art. 13. - (1) Autoritatea are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului sau a contractelor de finantare nerambursabila, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incheierii.

(2) Finantarea nerambursabila se efectueaza in raport cu realizarea activitatilor proiectului si cheltuielilor aferente.

(3) Atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Plata finala de 10% se acorda dupa indeplinirea de catre beneficiarul finantarii a tuturor obiectivelor prevazute in proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, dovada folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabila si finalizarea de catre Autoritate a etapelor de monitorizare.

Art. 14. - Monitorizarea implementarii proiectelor si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul finantarii nerambursabile in domeniul protectiei persoanelor cu handicap se asigura de catre Autoritate .

Art. 15. - Finantarea acordata pentru derularea proiectelor se suspenda sau se sisteaza, dupa caz, in situatia in care Autoritatea constata ca fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevazute in contractele de finantare incheiate.

Afişează Metodologie din 2010 de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap    Handicap    Metodologie    Fonduri publice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizie de concediere pe parcursul perioadei de proba
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau, Sectia I Civila, Decizia 656 din data de 25.05.2016

Functionar public. Conflict de interese. Elemente constitutive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Contestatie decizie de incadrare in grad de handicap. Necompetenta materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 224 din 24.01.2012

Formula de calcul pentru pensionari nevazatori. Recalculare pensie. Legea 19/2000
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 285 din data 17.02.2011

Contestatie in anulare impotriva sentintei penale. Suspendarea executarii pornita de executorul judecatoresc
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta penala nr. 007 din data 27.10.2011

Tentativa la omor. Certificat de incadrare in grad de handicap accentuat
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta penala nr. 28 din data 01.03.2012

Contestatie decizie de incadrare in grad de handicap
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 225 din data 24.01.2012

Acordarea pensiei pentru limita de varsta. Plata diferentelor drepturilor de pensie
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 211/AS din data 03.02.2010Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Diferente salariale la munca egala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu