Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

  Publicat: 01 Sep 2011       50219 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen folosit de C. pen., la furt si alte fapte penale,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constând in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pâna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

4. o societate comerciala de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si intermediari in asigurari, astfel cum au fost definiti acesti termeni in Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. un organism de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum acesta a fost definit in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. o societate de administrare a investitiilor, astfel cum aceasta a fost definita in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` Art. 4. -(1) Punerea la dispozitie a garantiei financiare se face prin remiterea, transferarea, detinerea, inregistrarea sau orice alta modalitate prin care beneficiarul garantiei ori persoana care actioneaza pe seama acestuia obtine detentia sau controlul asupra garantiei financiare. Garantia financiara se considera pusa la dispozitie chiar daca furnizorul acesteia beneficiaza de dreptul de a inlocui garantia financiara, dreptul de a retrage in favoarea sa surplusul de garantii ori dreptul de a incasa veniturile aferente creantelor private, pana la o dispozitie contrara.``

7. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
``(21) Pentru creantele private, includerea intr-o lista de creante, furnizata in scris sau intr-un mod echivalent din punct de vedere juridic beneficiarului garantiei, este suficienta pentru a identifica creanta privata si pentru a dovedi punerea la dispozitie a creantei private ca garantie financiara intre parti, precum si fata de debitor si/sau terti.``

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 5. -(1) Incheierea, valabilitatea, prioritatea, opozabilitatea, executarea sau admiterea ca proba a contractului de garantie financiara, precum si punerea la dispozitie a garantiei financiare nu sunt conditionate de indeplinirea vreunei formalitati.``

9. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) Fara a aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile ulterioare, si dispozitiilor nationale referitoare la conditiile contractuale neloiale, debitorul care este parte intr-o conventie din care rezulta o creanta privata poate sa renunte in mod valid, prin inscris sau alta forma echivalenta din punct de vedere juridic, la:
a) drepturile sale de compensare a obligatiilor sale fata de creditorii creantei private sau fata de persoanele carora respectiva creanta privata le-a fost pusa la dispozitie drept garantie;
b) drepturile care ii revin in temeiul normelor privind secretul bancar, care ar putea prejudicia sau limita posibilitatea creditorului care este parte intr-o conventie din care rezulta o creanta privata de a oferi informatii cu privire la creanta privata sau debitor, in scopul utilizarii acelei creante private drept garantie .``

10. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) in cazul instrumentelor financiare si al creantelor private, prin vanzarea sau insusirea acestora, prin compensarea valorii lor cu valoarea obligatiilor financiare garantate ori prin retinerea instrumentelor respective drept plata a acestor obligatii .``

11. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) partile au convenit, prin contractul de garantie financiara fara transfer de proprietate, cu privire la modul de evaluare a instrumentelor financiare si a creantelor private.``

12. La articolul 6, alineatele (6)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(6) Prevederile art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in ceea ce priveste sechestrarea si valorificarea sumelor de bani, a instrumentelor financiare si a creantelor private asupra carora este constituita o garantie financiara in favoarea beneficiarului acesteia
(7) Prevederile art. 145 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in ceea ce priveste momentul la care opereaza transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garantiei financiare
(8) Prevederile alin. (1) lit. b) se realizeaza cu respectarea reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.``

13. La articolul 7, alineatul (6) se abroga.

14. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
``Art. 91.- Prevederile art. 7-9 nu se aplica in privinta creantelor private.``

15. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
``(2) Prezenta ordonanta nu aduce atingere dispozitiilor cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010.``

Art. 14. - Ordinele de transfer introduse intr-un sistem inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dar decontate incepand cu aceasta data, sunt supuse dispozitiilor Legii nr. 253/2004.

CAPITOLUL III
Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului


Art. 15. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Fara a se aduce atingere dispozitiilor din prezenta sectiune, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari si notifica Comisiei Europene si Autoritatii Bancare Europene, infiintata prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, conditiile in care poate acorda autorizatie si documentatia care trebuie sa insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei.``

2. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 36. - Banca Nationala a Romaniei notifica Autoritatii Bancare Europene orice autorizatie acordata, pentru ca denumirea institutiei de credit sa fie inclusa in lista institutiilor de credit intocmita si actualizata de Autoritatea Bancara Europeana, care se publica pe website-ul acesteia.``
Afişează OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 13/2011    OG 39/1996    Dobanda legala    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro