Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

  Publicat: 03 Feb 2012       14332 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


HOTARAREA nr. 1.212 din 6 decembrie 2011
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

c) comunicarea prevazuta la art. 17 alin. (3), in copie."

29. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Conventia prevazuta la art. 45 se incheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de munca pentru care angajatorul solicita sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege.
(2) Sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca, lunar.
(3) Sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se acorda angajatorului care face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevazut la art. 11 alin. (6) lit. e).
(4) Prin valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazuta la art. 15 alin. (1) din lege, se intelege valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna in care se face plata ."

30. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 A«Contributii sociale obligatoriiA» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7;
b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;
c) raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevazut la art. 11 alin. (6) lit. e), conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (1) pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii respective sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar conform art. 15 alin. (1) din lege nu se acorda.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), suma cuvenita potrivit art. 15 alin. (1) din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii respective.
(4) Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita potrivit art. 15 alin. (1) din lege din motivele prevazute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestei sume.
(5) Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita potrivit art. 15 alin. (1) din lege se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
(6) Debitele provenite din acordarea sumelor prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se recupereaza potrivit prevederilor legale."

31. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Suma cuvenita conform art. 15 alin. (1) din lege se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 A«Contributii sociale obligatoriiA» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

32. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - (1) In vederea indeplinirii atributiilor de control prevazute la art. 55 privind modul in care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca, in conformitate cu prevederile art. 21 din lege, agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti tin evidenta angajatorilor care organizeaza ucenicie la locul de munca si isi au sediul sau domiciliul in raza lor teritoriala.
(2) In aplicarea alin. (1), agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti infiinteaza si actualizeaza registrul angajatorilor de ucenici, al carui model este prevazut in anexa nr. 8.
(3) Registrul angajatorilor de ucenici prevazut la alin. (2) se publica si se actualizeaza lunar pe pagina de internet a agentiilor judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si pe pagina de internet a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale."

33. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51. - Modul de aplicare a reglementarilor cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca este supus controlului Inspectiei Muncii, prin inspectorii de munca, potrivit art. 20 din lege."

34. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici.
(2) Agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti pot solicita, in conditiile legii, inspectoratelor teritoriale de munca, respectiv al municipiului Bucuresti informatii cu privire la sanctiunile contraventionale aplicate angajatorilor de ucenici."

35. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54. - Inspectorii de munca sunt competenti sa constate savarsirea contraventiilor prevazute la art. 23 din lege si sa aplice sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia in vigoare referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca ."

36. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55. - (1) Controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca se realizeaza, in conformitate cu prevederile art. 21 din lege, de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin agentiile pentru prestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Activitatea de control urmareste verificarea modului de implementare a planului de activitate a ucenicului si se realizeaza pe baza programului de control aprobat de conducerea institutiilor prevazute la alin. (1), atat la sediul angajatorului, cat si in locul in care isi desfasoara activitatea ucenicul."

37. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56. - Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentele norme."

38. Anexele nr. 1-9 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-8, care fac parte integranta din prezenta hotarare .

ART. II
Hotararea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Afişează Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ucenicie    Legea 279/2005    Legea 106/2011    HG 1212/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 185/2017, in sedinta publica din 22 februarie 2017

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016Articole Juridice

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Noi teorii in dreptul muncii (IV): Implicatiile noilor teorii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noi teorii in dreptul muncii (I): 100 ani de Codul muncii roman
Sursa: Av. Costel Gilca