Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Din 2014, toti romanii vor fi obligati sa depuna anual o declaratie de avere. Vezi ce vei declara la fisc!

Din 2014, toti romanii vor fi obligati sa depuna anual o declaratie de avere. Vezi ce vei declara la fisc!

  Publicat: 27 Aug 2013       2963 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Din 2014, toti romanii vor fi obligati sa depuna anual o declaratie cu toate veniturile, cheltuielile, dar si bunurile pe care le au.

Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Datorii aparute ca urmare a desfasurarii ciclului de exploatare.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.

Potrivit proiectului de act normativ, in declaratia de avere se vor specifica:


Elementele de patrimoniu care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:
a) bunuri imobile: terenuri, cladiri, alte bunuri imobile;
b) bunuri mobile:
b.1 - mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate, potrivit legii;
b.2 - bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei;
b.3 - animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;
c) active financiare:
c.1 - conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire;
c.2 - plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;
d) alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;
e) polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;
f) cheltuieli:
f.1 - cheltuieli personale;
f.2 - cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;
g) datorii . (2) Elementele de patrimoniu prevazute la alin. (1) se declara pe fiecare categorie, indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara sau in strainatate.


Elementele de venituri care se declara de catre persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale sunt urmatoarele:
a) venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;
b) venituri realizate care nu sunt impozabile;
c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.Elementele de venituri prevazute mai sus se declara pe fiecare categorie si sursa de venit, indiferent daca sunt obtinute in tara sau in strainatate.Citeşte mai multe despre:    Declaratie de avere    Patrimoniu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Formularul 230 pe 2023 editabil si PDF
26 Dec 2022 | 7474

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 612

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 660

Formularul 230 editabil 2022 pdf pentru redirectionarea a 2 sau 3,5 la suta din impozitul datorat
27 Dec 2021 | 46051

15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale
13 Jun 2021 | 1086

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 970Articole Juridice

Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Jurisprudenţă

Contract de garantie in numerar. Libertatea contractuala. Nulitatea contractului prin care angajatul se obliga sa constituie o garantie in vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 350/15.09.2020

Competenta este atrasa de obiect, iar nu de catre partile atrase in proces de catre reclamant sau de catre natura drepturilor care se pot naste ulterior in patrimoniul reclamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 14 din data de 10 ianuarie 2020

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019