Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » ANSPDCP: Conditiile in care angajatorii pot supraveghea VIDEO salariatii la locul de munca

ANSPDCP: Conditiile in care angajatorii pot supraveghea VIDEO salariatii la locul de munca

  Publicat: 08 Feb 2017       2964 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
In urma unor investigatii efectuate la plangere sau sesizare, la sediul unor angajatori, Autoritatea de Supraveghere a constatat faptul ca acestia au implementat o serie de sisteme de monitorizare a timpului de munca al angajatilor prin inregistrarea amprentelor acestora in scopul intocmirii pontajului.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Tax bracket) Categoria in care se incadreaza venitul obtinut de o persoana fizica ce trebuie impozitat.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Totodata, s-a constatat faptul ca angajatorii au recurs si la supravegherea video a angajatilor in birouri.


Aceste masuri insa,nu au fost luate cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001si ale Deciziei nr. 52/2012.


Pentru aceste motive, angajatorii respectivi au fostsanctionati cu amenda, sanctiuni care au fostmentinute de catre instantele de judecata, prin hotarari definitive si irevocabile, confirmandu-se astfeltemeinicia si legalitatea masurilor luate de catre Autoritatea de Supraveghere.


Astfel, instantele au confirmat argumentele Autoritatii de Supraveghere privind faptul ca prelucrarea datelor personale (amprentelor si imaginilor) angajatilor s-a realizat in conditii de nelegalitate,intrucat nu a fost efectuata anteriorimplementarii dispozitivelor respective o analiza temeinica asupra necesitatii si proportionalitatii unor astfel de masuri, precum si identificarea de solutii alternative care sa aiba un impact mai redus asupra vietii private a salariatilor.


De asemenea, instanta a retinut canu a fost realizata informarea directa, intr-o maniera completa si clara a salariatilor, strict sub aspectul acestor prelucrari, iar acestia nu au fost consultati anterior in mod direct si explicit, ceea ce a condus la concluzia ca angajatorul a actionat in afara legislatiei in materie, nationala si internationala, aceasta din urma avand intaietate in raport de legislatia nationala.


In acest context, in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale (dreptul la respectarea vietii private si de familie) instanta europeana a statuat faptul ca ``nu este intotdeauna posibil sa se faca o diferentiere neta intre activitatile individului, care fac parte din viata sa profesionala, si acelea care nu intra in aceasta categorie .``(Cauza Niemietz contra Germaniei, 16 decembrie 1992) sica protectia oferita de acest articol ar fi diminuata in mod inacceptabil daca folosirea de tehnici stiintifice moderne ar fi permisa cu orice pret si fara realizarea unui echilibru intre beneficiile folosirii extensive a acestor tehnici si interesele importante legate de viata privata(Cauza S. si M. Marper contra Regatului Unit, 4 decembrie 2008).


Totodata, instanta a stabilit faptul caprin instalarea camerelor de supraveghere video in birouri s-a luat o masura disproportionata, a fost incalcat dreptul la viata privata al salariatilor si s-a creat in randul celor vizualizati sentimentul unei supravegheri continue, o stare de presiune la locul de munca si un disconfort, printr-o monitorizare permanenta.


Instanta a conchis faptul camateria prelucrarii unor astfel de date personale este una foarte sensibila, toate procedurile trebuie respectate riguros, iar masurile luate trebuie sa respecte justul echilibru intre scopul urmarit si respectarea drepturilor fundamentale ale omului.


In consecinta, Autoritatea de Supraveghereatrage atentiaasupra faptului ca potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Decizia nr. 52/2012 ``Nu este permisa prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor prin mijloace de supraveghere video in interiorul birourilor unde acestia isi desfasoara activitatea la locul de munca, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege sau a avizului Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.``


Totodata, in situatia in care nu exista dispozitii legale exprese,nu se poate recurge la o prelucrare a datelor biometrice(amprentele) angajatilor, decat dacaaceste masuri sunt proportionale cu riscurile cu care se confrunta operatorul (angajatorul) si se justifica temeinic necesitatea luarii unei asemenea masuri intruzive in viata privata a persoanelor vizate (angajatii).


De asemenea, in respectarea principiului statuat in art. 4 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 677/2001, modificata si completata,datele colectate trebuie sa fie strict cele necesare indeplinirii scopului, aspect ce solicita oanaliza prealabila a necesitatiiimperioasea colectarii datelor pentru evitarea unoringerinte in viata privataa unei persoane si gasirea unorsolutii mai putin intruzive.


Intrucat implementarea unor astfel de sisteme pot afecta drepturile persoanelor vizate in calitate de angajati, in plus fata de dispozitiile Legii nr. 677/2001, modificata si completata, trebuie respectate si cele prevazute deCodul muncii sau alte acte normative care reglementeaza statutul, drepturile si obligatiile salariatilor. In acest sens, anterior se impune siconsultarea reprezentantilor salariatilor sau a sindicatuluidin care fac parte, dupa caz.


In consecinta, Autoritatea de Supraveghere apreciaza in mod constant faptul cageneralizarea utilizarii amprentei in scopul efectuarii pontajuluisiinstalarea de camere de supraveghere video in birourile angajatilorpot creste riscul incalcarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate in raport de interesul operatorului care ar putea fi lezat, astfel ca o asemena prelucrare esteexcesivaraportata la scopul propus.


Precizam ca dispozitiile art. 14 si 15 din Legea nr. 677/2001, modificata si completata, garanteaza oricarei persoane dreptul de interventie si dreptul de opozitie fata de prelucrarea datelor personale.


Prelucrat de Avocat Marius-Catalin PredutCiteşte mai multe despre:    Supraveghere video    Date cu caracter personal    Salariati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale
13 Jun 2021 | 1335

Operator medical sactionat pentru divulgarea neautorizata si accesul neautorizat la datele cu caracter personal
27 Mar 2021 | 1608

Persoana fizica, in calitate de operator, sanctionata contraventional pentru dezvaluire de date cu caracter personal
15 Mar 2021 | 1430

BCR sactionata pentru incalcarea dispozitiilor referitoare la securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
13 May 2020 | 1356

[CUM A FOST] UpDate Work (III): Telemunca si munca la domiciliu. Adaptarea activitatii salariatilor
24 Apr 2020 | 2347

Prelucrarea datelor privind starea de sanatate. GDPR si CoVID-19 (coronavirus)
19 Mar 2020 | 1138Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenţă

Concedierea cadrului didactic pentru incalcarea indatoririlor de supraveghere in timpul desfasurarii examenelor nationale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 113/2017, in sedinta din 14 februarie 2017

Cauza Cazan impotriva Romaniei. Rele tratamente aplicate unui avocat in timpul reprezentarii unui client in faza de urmariere penala
Pronuntaţă de: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, SECTIA A PATRA - HOTARAREA din 5 aprilie 2016

Forta probanta a procesului verbal de contraventie pana la proba contrara. Sarcina probei rasturnata
Pronuntaţă de: JUDECATORIA BARLAD SENTINTA CIVILA Nr. 3338 de la 19 Decembrie 2008

DECIZIA 54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct.1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala