Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » A fost aprobat Protocolul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeana si Georgia privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala

A fost aprobat Protocolul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeana si Georgia privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala

  Publicat: 09 Apr 2019       695 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
In Monitorul Oficial nr. 269 din 09.04.2019 a fost publicat Protocolul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei pentru aplicarea Acordului dintre Uniunea Europeana si Georgia privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, din 16.10.2018. Acesta a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 197/2019.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care impiedica infaptuirea justitiei,
Denumire data monedei unice europene.

Prin Protocol partile au convenit urmatoarele:


Punctele de trecere a frontierei folosite pentru implementarea Acordului sunt:
In Romania:
Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - Otopeni
Telefon: +40 21 201 32 19
Fax: +40 21 351 59 93
In Georgia:
Aeroportul International Tbilisi
Telefon: +995 32 241 96 35
Fax: +995 32 241 96 26
Cererea de readmisie va fi transmisa autoritatii competente a partii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax.
In vederea obtinerii de informatii suplimentare privind cererea de readmisie transmisa, autoritatea competenta a partii solicitante se va adresa autoritatii competente a partii solicitate.
Raspunsul la cererea de readmisie va fi remis autoritatii competente a partii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax. Vor fi furnizate motivele pentru refuzul unei cereri de readmisie.


Readmisia in procedura accelerata se va desfasura dupa cum urmeaza:
a) cererea de readmisie prevazuta in anexa 5 din Acord va fi transmisa, in termenul prevazut in articolul 6 alineatul (3) din Acord, de catre autoritatea competenta a partii solicitante autoritatii competente a partii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax;
b) autoritatea competenta a partii solicitate va raspunde la cererea de readmisie autoritatii competente a partii solicitante prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax, in termenele prevazute la articolul 10 alineatul (2) litera a) din Acord;
c) in cazul aprobarii readmisiei, autoritatea competenta a partii solicitate poate include in raspunsul la cererea de readmisie data si locul transferului.


Daca autoritatea competenta a partii solicitante considera ca alte documente, care pot fi esentiale pentru stabilirea cetateniei persoanei care face obiectul readmisiei, aceste documente pot fi anexate la cererea de readmisie.
Decizia pentru luarea in considerare a documentelor mentionate in procesul de solutionare a cererii de readmisie ii apartine autoritatii competente a partii solicitate.


Daca partea solicitanta nu este in masura sa puna la dispozitie oricare dintre documentele prevazute si partea solicitata nu este in masura sa stabileasca in alt mod nationalitatea persoanei in cauza, misiunea diplomatica sau oficiul consular al partii solicitate, la solicitarea partii solicitante, efectueaza un interviu cu persoana care face obiectul readmisiei in decurs de 4 zile de la data primirii cererii de readmisie. Raspunsul la cererea de readmisie va fi transmis in scris in limitele de timp prevazute in Acord .
Partea solicitanta va transporta persoana pentru a fi intervievata la misiunea diplomatica sau oficiul consular al partii solicitate. Daca se va agrea astfel de catre parti, interviul poate fi desfasurat in afara misiunii diplomatice sau oficiului consular al partii solicitate. Costul transportului va fi suportat de partea solicitanta.
Daca, din motive practice, interviul cu persoana care face obiectul readmisiei nu a putut fi organizat in limitele de timp precizate, la solicitarea scrisa a partii solicitante, partea solicitata va lua o decizie cu privire la cererea de readmisie dupa desfasurarea interviului, cu incadrare intr-un termen de 12 zile calendaristice de la primirea cererii de readmisie.


Autoritatea competenta a partii solicitante va notifica autoritatea competenta a partii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax despre intentia de a transfera persoana care face obiectul readmisiei cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data transferului.
Daca partea solicitanta nu este in masura sa transfere persoana care face obiectul readmisiei in termen de 3 luni sau la data notificata de partea solicitata, atunci aceasta va notifica imediat autoritatea competenta a partii solicitate.


Cererea de tranzit va fi transmisa autoritatii competente a partii solicitate prin sistemele electronice autorizate, adrese oficiale de e-mail sau fax cu minimum 7 zile calendaristice inainte de realizarea tranzitului/
Autoritatea competenta a partii solicitate va transmite raspunsul prin sistemele electronice autorizate, adresele oficiale de e-mail sau fax fara intarziere, in maximum 5 zile calendaristice dupa primirea cererii de tranzit, comunicand acceptul cu privire la tranzit, ora transferului, punctul de intrare avut in vedere, tipul tranzitului, necesitatea utilizarii escortei sau refuzul motivat al tranzitului.


S-a convenit asupra urmatoarelor conditii pentru returnarea sub escorta, inclusiv tranzitul sub escorta al cetatenilor tarilor terte si apatrizilor:
a) autoritatea competenta a partii solicitante va include in continutul cererii de readmisie sau in cererea de tranzit rangul, numele si prenumele persoanelor care asigura escorta, precum si seria, numarul si data eliberarii documentelor lor de calatorie;
b) autoritatea competenta a partii solicitante va informa cu promptitudine autoritatea competenta a partii solicitate despre orice schimbari cu privire la persoanele care asigura escorta;
c) persoanele care asigura escorta isi vor indeplini obligatiile neinarmate si in haine civile. Pe timpul indeplinirii obligatiilor lor vor detine documente de calatorie si documente oficiale care confirma ca partea solicitata a agreat cu privire la realizarea readmisiei sau tranzitului persoanei escortate;
d) persoanele care asigura escorta vor fi responsabile pentru persoanele escortate si pentru transferul acestora in tara de destinatie;
e) persoanele care asigura escorta sunt obligate sa protejeze adecvat documentele care constituie baza in care persoanele escortate sunt transferate si sa prezinte aceste documente autoritatilor competente din statele in care persoanele escortate sunt transferate;
f) persoanele care asigura escorta vor respecta legislatia interna a statului partii solicitate. Autoritatea persoanelor care asigura escorta pe timpul transferului sau tranzitului persoanei escortate va fi limitata la apararea necesara;
g) partea solicitata va asigura persoanelor care asigura escorta acelasi nivel de protectie si sprijin similar cu cel garantat de legislatia interna a statului sau pentru persoanele partii solicitate care indeplinesc astfel de atributii;
h) daca nu sunt persoane ale partii solicitate care sa acorde sprijinul necesar, persoanele care asigura escorta sunt indreptatite sa intreprinda de o maniera proportionala cu circumstantele si in conformitate cu legislatia interna a statului partii solicitate masuri coercitive directe daca exista o amenintare directa si grava legata de evadarea persoanei escortate, autoranirea acesteia sau ranirea unei parti terte sau aducerea de prejudicii proprietatii;
i) daca se solicita, persoanele care asigura escorta vor detine vizele necesare pentru statele de destinatie finala sau de tranzit, altele decat statele partilor.


Partea solicitanta va plati toate costurile facturate suportate de partea solicitata legate de operatiunile de readmisie si tranzit care revin in sarcina partii solicitante. Partea solicitanta va plati toate costurile partii solicitate in euro in decurs de 30 de zile de la primirea facturii.


Partile vor coopera pentru rezolvarea oricaror probleme aparute in implementarea Acordului si Protocolului. La solicitarea oricareia dintre parti, se vor desfasura intalniri de experti, reprezentanti ai autoritatilor competente.Citeşte mai multe despre:    Protocol    Georgia    HG 197/2019    Sedere ilegala    Readmisie    Tranzit    Cooperare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Protocol ANOFM si IGI pentru sprijinirea cetatenilor non-UE din Romania al caror contract individual de munca a incetat si vor sa se reangajeze
23 Jul 2020 | 1217

28 ianuarie - Ziua Europeana a Protectiei Datelor
23 Jan 2020 | 1393

CEDO: Educatia religioasa obligatorie in scoala si obligarea la dezvaluirea convingerilor religioase - o incalcare a Conventiei
02 Nov 2019 | 1449

CEDO: Doua condamnari condamnari diferite pentru aceleasi fapte reprezinta o incalcare a conventiei. Curtea recomanda schimbari in sistemul penal al Rusiei.
13 Oct 2019 | 1024

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 11 octombrie 2019
11 Oct 2019 | 863

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019
02 Oct 2019 | 918Articole Juridice

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare. Interpretarea si aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelatia cu Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 277/6.07.2020