Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 19 decembrie 2008

Noutati legislative. Monitorul Oficial 19 decembrie 2008

  Publicat: 19 Dec 2008       3683 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 19 decembrie 2008

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen din limba germana
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
M. Of. nr. 855 / 19 dec. 2008LEGI ȘI DECRETE* 280. — Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005

* 1.092. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2005** 305. — Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

* 1.317. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundațiiHOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 1.676. — Hotărâre privind aprobarea Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a RomânieiDECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU* 255. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al GuvernuluiACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 685. — Ordin al ministrului internelor și reformei administrative privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „Eurobusiness Parc Oradea” — S.R.L.

* 735. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate

* 1.553/671/3.560. — Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului „Patinoare artificiale”, realizat prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A.

* 1.964. — Ordin al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman

___________

M. Of. nr. 856 / 19 dec.. 2008HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 1.260. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mehedinți, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mehedinți

* 1.612. — Hotărâre pentru aprobarea Acordului de Amendament nr. 1, semnat la București la 4 iulie 2008, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005* Acord de Amendament nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța* 1.626. — Hotărâre privind aprobarea activității pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum și a sumei totale alocate acestei activități

* 1.628. — Hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituțiile școlare

* 1.633. — Hotărâre privind aprobarea participării României cu un pavilion național la Expoziția internațională pentru industrie alimentară, agricultură și horticultură „Săptămâna Verde”, Berlin, 16—25 ianuarie 2009

* 1.634. — Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Ministerului Sănătății Publice

* 1.635. — Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul dezvoltării regionale, lucrărilor publice și locuințelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 23 octombrie 2008

* Protocol de cooperare în domeniul dezvoltării regionale și locuințelor, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor din România și Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria

* 1.636. — Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale „Conversmin” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor

* 1.641. — Hotărâre pentru aprobarea Programului geologic la nivel național privind direcțiile de desfășurare a activității de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2009—2012

* 1.644. — Hotărâre privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a nisipului și pietrișului nr. 3.305/2000, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Constructim” — S.A.

* 1.645. — Hotărâre privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a calcarului industrial (siderurgic) nr. 7.037/2006, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială T.M.K. — Reșita — S.A.

* 1.646. — Hotărâre privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a lignitului nr. 2.603/2001, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” — S.A.

* 1.647. — Hotărâre privind aprobarea Licenței de concesiune a activității miniere de exploatare a lignitului nr. 2.602/2001, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” — S.A.

* 1.648. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008

* 1.665. — Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

* 1.666. — Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărareACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 678. — Ordin al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor locuințe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

__________

M. Of. nr. 857 / 19 dec. 2008LEGI ȘI DECRETE* 283. — Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

* 1.095. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE* Decizia nr. 998 din 7 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 și art. 368 din Codul de procedură civilă

* Decizia nr. 1.175 din 6 noiembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. 6 și art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului

* Decizia nr. 1.243 din 6 noiembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1, art. 280 și art. 403 din Codul de procedură civilă

* Decizia nr. 1.245 din 18 noiembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

* Decizia nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 și 12, art. 8 alin. (7) și ale art. 33 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvențeiHOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 1.598. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor

* 1.623. — Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu

* 1.649. — Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării științifice și tehnologice, semnat la București la 27 iunie 2008* Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării științifice și tehnologice* 1.654. — Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății Publice — Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați, județul Galați

* 1.656. — Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea

* 1.659. — Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, județul Suceava

* 1.671. — Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul București

* 1.674. — Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale „Complexul Energetic Craiova” — S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

* 1.675. — Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” — S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

* 1.677. — Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului

* 1.678. — Hotărâre privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Internelor și Reformei AdministrativeACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR* 1.132. — Decizie pentru revocarea măsurilor dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 privind sancționarea cu interzicere temporară a exercitării activității de asigurare și/sau de reasigurare a Societății Comerciale Unita Vienna Insurance Group — S.A.

___________

M. Of. nr. 858 / 19 dec. 2008HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI* 39. — Hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputatORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI* 178. — Ordonanță de urgență privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timișoara

* 219. — Ordonanță de urgență privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

* 220. — Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

* 1.661. — Hotărâre privind aprobarea Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009—2010

* 1.669. — Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU* 256. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltán Cseke din funcția de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

* 257. — Decizie privind eliberarea doamnei Filip Cătălina din funcția de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru

* 258. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Nora Morariu din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

* 259. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Carol-Emil Kovacs din funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

* 260. — Decizie pentru eliberarea domnului Vlad Anton Iliescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății Publice

* 263. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Valentina Conțescu din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 264. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Ciupagea din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 265. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Stejărel Nicolae Olaru din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 266. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Bianka-Erna Szenczi din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 267. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Roman din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

* 268. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Rotileanu Nicolae din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 269. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Florin Vodiță din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 270. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Roman din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 271. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Ioan Titieni din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 272. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Alexandrescu din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 273. — Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Iliescu din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

* 276. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicoară din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru

* 277. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Chițoiu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

* 278. — Decizie pentru eliberarea la cerere, a domnului Septimiu Buzașu din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

* 279. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Remus Pricopie din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

* 280. — Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zvetlana Preoteasa din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării și TineretuluiACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 246. — Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, Runda nr. 64/2008

* 1.447. — Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară


__________

Arhiva Monitoarele Oficiale din decembrie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Legislaţie

OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile
Ordonanta de urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fon ...

OUG 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii
Ordonanta de urgenta nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia d ...

Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 151/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...