Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Proiect de Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

  Publicat: 06 Sep 2010       2106 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale, resimtite in mod drastic si la nivelul economiei nationale,

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Forma de fuziune a persoanelor juridice constand in incorporarea patrimoniului unui subiect colectiv de drept, avand forta economica mai mica, in patrimoniul unui alt subiect colectiv de drept, avand forta economica mai mare.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,


Tinandu-se cont de faptul ca redresarea economiei nationale se poate realiza, printre altele, si prin implementarea unor proiecte de reorganizare a societatilor comerciale, precum fuziunea sau divizarea, care sa fie de natura a eficientiza activitatea acestora si a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare economica si sustenabilitate functionala,
Avand in vedere ca procesele de reoganizare corporativa, precum fuziunea sau divizarea, presupun parcurgerea unor etape specifice, conform prevederilor in vigoare ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, care reclama respectarea unui calendar de timp apreciabil,
Avand in vedere ca, actualmente, durata operatiunilor de reorganizare a societatilor comerciale prin fuziune, interna si transfrontaliera, sau divizare este apreciabila, intarzierile fiind generate, in special, de caracterul suspensiv de drept al opozitiei,
Dat fiind ca o procedura prelungita in timp limiteaza interesul investitorilor de a face uz de aceste mecanisme importante de reorganizare a societatilor comerciale, care, in foarte multe cazuri, pot revitaliza nu numai societatile implicate in fuziune sau divizare, ci un intreg circuit comercial in care acestea sunt angrenate,
Luand in considerare gradul ridicat de incarcare a instantelor judecatoresti ce determina solutionarea litigiilor aflate pe rolul acestora, inclusiv a opozitiilor introduse in cadrul proceselor de fuziune sau divizare, intr-un interval de timp mult prea mare fata de cel optim, care ar fi consonant cu principiul judecarii cu celeritate a proceselor comerciale,
avand in vedere strategia actuala a Guvernului Romaniei de a initia masuri legislative pentru accelerarea solutionarii proceselor,
Pentru salvgardarea deciziilor economice de reorganizare luate la nivelul societatilor comerciale, cu respectarea in acelasi timp a dreptului la o protectie adecvata a intereselor creditorilor societatilor comerciale supuse proceselor de fuziune sau divizare,
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii extraordinare, cu impact asupra economiei nationale, a caror reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art.I - Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La art.2411, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:
a€ž(3) Daca un creditor nu a obtinut realizarea creantei sale de la societatea careia ii este repartizata creanta prin divizare, toate societatile participante la divizare raspund pentru obligatia in cauza, in limita activelor nete care le-au fost repartizate prin divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost repartizata obligatia respectiva, care raspunde nelimitat.a€ť

2. Articolul 243 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt.243 - (1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel de creditor care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, nescadenta la data publicarii si care nu detine deja garantii sau privilegii adecvate aferente creantei sale poate face opozitie in vederea garantarii satisfacerii creantei sale, in conditiile prezentului articol .
(2) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.
(3) Formularea unei opozitii in temeiul alin.(1) nu are ca efect suspendarea executarii fuziunii sau divizarii si nu impiedica realizarea fuziunii sau divizarii.
(4) In cazul in care societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, a facut dovada platii datoriilor sau partile au incheiat un acord pentru plata datoriilor ori exista deja garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau acestea nu sunt necesare avand in vedere situatia financiara a societatii debitoare sau, dupa caz, a societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, instanta respinge opozitia. De asemenea, instanta respinge opozitia si in cazul in care este refuzata de catre creditor constituirea, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, a garantiilor oferite potrivit alin. (5).
(5) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare a facut in cursul procesului o oferta pentru constituirea unor garantii sau privilegii apreciate de instanta ca fiind necesare si adecvate pentru satisfacerea creantei creditorului, instanta va pronunta o incheiere prin care va acorda partilor un termen pentru constituirea acelor garantii . Incheierea pronuntata de instanta este supusa recursului odata cu fondul .
(6) Daca societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare nu ofera garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sau, chiar daca ofera garantii sau privilegii, nu le constituie, din cauze ce ii sunt imputabile, in termenul stabilit de instanta prin incheiere, potrivit alin.(5), instanta admite opozitia si obliga societatea debitoare sau, dupa caz, societatea succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare, la plata creantei de indata sau intr-un anumit termen stabilit in functie de valoarea creantei si de pasivul societatii debitoare, sau dupa caz, al societatii succesoare in drepturile si obligatiile societatii debitoare. Hotararea de admitere a opozitiei este executorie.
(7) Creditorii societatilor participante la divizare sau fuziune care indeplinesc conditiile pentru a face opozitie potrivit alin.(1) pot formula o cerere de opozitie in temeiul art.61 alin.(1) impotriva hotararii organului statutar al societatii privitoare la modificarile actului constitutiv numai daca acestea privesc alte modificari decat cele care decurg din sau in legatura cu procesul de divizare sau fuziune .
(8) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica creantelor de natura drepturilor salariale derivand din contractele individuale de munca sau contractele colective de munca aplicabile, care indeplinesc conditiile prevazute la alin.(1), a caror protectie se realizeaza potrivit dispozitiilor Legii nr.67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, precum si potrivit altor legi aplicabile.a€ť

3. La articolul 246 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€ž(1) In cel mult trei luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor art.242 alin.(2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei.a€ť

4. Articolul 2519 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt.2519 - Creditorii societatilor comerciale a€“ persoane juridice romane sau societati europene cu sediul in Romania a€“ care iau parte la fuziune au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel de creditor, care detine o creanta certa, lichida si anterioara datei publicarii proiectului de fuziune, nescadenta la data publicarii proiectului si care nu detine deja garantii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creantei sale, poate face opozitie, in aceleasi conditii de procedura si de fond si cu aceleasi efecte prevazute de art.243.a€ť

5. La articolul 25111, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€ž(1) In cel mult trei luni de la data publicarii proiectului comun de fuziune in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform dispozitiilor art.2516 alin.(2), adunarea generala a fiecareia dintre societati hotaraste asupra proiectului comun de fuziune, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv si cu respectarea conditiilor privind convocarea ei.a€ť

Art. II - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica doar operatiunilor de fuziune si divizare pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare, va fi publicat incepand cu data intrarii in vigoare a acesteia.Citeşte mai multe despre:    Proiect    Legea 31/1990    Legea societatilor comerciale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 504

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 529

Firma de avocatura CMS Romania isi muta birourile la One Tower
10 Aug 2021 | 818

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 599

Inrolarea in Spatiul Privat Virtual (SPV) a asocierilor si a altor entitati fara personalitate juridica
13 Jun 2021 | 576

24.12.2020. Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Codului muncii - Legea 53/2003
27 Dec 2020 | 1682Articole Juridice

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XIV) Clauza de formare profesionala. Aspecte practice privind restiturea sumelor de catre salariati
Sursa: MCP Cabinet avocati

Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. „Asteptare legitima” de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020