Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » T. Basescu a trimis la reexaminare Legea privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

T. Basescu a trimis la reexaminare Legea privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice

  Publicat: 15 Dec 2010       1861 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a trimis marti, 14 decembrie 2010, Parlamentului Romaniei, in temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice.

Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este un principiu fundamental in procesul penal potrivit caruia dreptul de aparare este garantat invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in cursul procesului penal
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

Motivele cererii sunt urmatoarele:
1. Legea transmisa spre promulgare stabileste conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice.

2. Art. 3 alin. (5) din lege dispune ca ``accesul pe proprietati pentru realizarea unor activitati din domeniul apararii nationale, sigurantei nationale si ordinii publice se realizeaza pe baza reglementarilor speciale``. Avand in vedere faptul ca actul normativ reprezinta legea speciala privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, consideram ca legea trimisa la promulgare trebuie sa prevada ca accesul pe proprietati al institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale trebuie sa se realizeze nediscriminatoriu in raport cu operatorii publici.

3. Art. 4 din legea transmisa spre promulgare stabileste conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ pentru ca furnizorii de retele de comunicatii electronice sa beneficieze de ``dreptul de acces pe proprietati pe deasupra, in sau sub imobilele proprietate publicaa€¦``, respectiv ca ``...exercitiul acestui drept sa nu contravina uzului sau interesului public caruia ii sunt destinate imobilele in cauza...``, iar efectuarea lucrarilor respective sa nu fie de natura a contraveni ``...cerintelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea in constructii ori celor privind protectia mediului, a sanatatii sau a ordinii publice, pe care trebuie sa le respecte...``. Consideram ca, pe langa aceste doua conditii cumulative, trebuie introdusa si aceea ca efectuarea lucrarilor in cauza sa nu contravina cerintelor privind apararea si siguranta nationala.

4. Art. 5 al legii stabileste conditiile in care furnizorii de retele publice de comunicatii electronice beneficiaza de ``dreptul de acces pe proprietati pe deasupra, in sau sub imobilele proprietate privata``. Contrar principiului inviolabilitatii proprietatii private si art. 44 din Constitutia Romaniei, republicata, care garanteaza proprietatea, acordul proprietarului nu este prevazut intre conditiile care trebuie indeplinite de furnizori pentru obtinerea accesului pe proprietati. Astfel, consideram ca se impune modificarea acestui text, in acord cu prevederile constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate si la inviolabilitatea proprietatii private.

5. Art. 8 din lege prevede ca ``In vederea exercitarii dreptului de acces pe proprietatea publica, solicitantul va transmite o cerere titularului dreptului de administrare, de concesiune, de inchiriere sau de folosinta gratuita, dupa caz, asupra imbolilului respectiv, insotita de toate documentele solicitate, aratand indeplinirea conditiilor de acces``. Consideram ca, pentru respectarea dreptului de proprietate, garantat de art. 44 din Constitutie, solicitarea de acces pe proprietatea publica trebuie transmisa proprietarului, nu altor persoane ori entitati care au doar calitatea de detentori asupra respectivei proprietati.

6. Art. 10 alin. (2) al legii dispune ca ``In cazul proiectelor de instalare de infrastructura realizate cu participarea sau sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori finantate, total sau partial, din fonduri publice, furnizorii de retele de comunicatii electronice beneficiaza de acces deschis la aceasta infrastructura pentru o perioada de cel putin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminarii, proportionalitatii si obiectivitatii``. Formularea textului este mult prea extinsa, dand acces gratuit si deschis oricarui furnizor de comunicatii electronice la o infrastructura realizata total sau partial din fonduri publice ori cu sprijinul autoritatilor. Consideram ca ar fi necesar ca accesul pe proprietati al persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) sa fie permis daca este necesar interesului public general, pentru institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, accesul pe proprietati trebuie sa fie permis, in mod neconditionat, daca este necesar pentru realizarea misiunilor si atributiilor functionale iar pentru alte persoane, prevazute la art. 3 alin. (2), accesul pe proprietati trebuie sa fie permis numai in cazuri exceptionale, temeinic justificate.

7. Capitolul III al legii, referitor la ``Utilizarea partajata a infrastructurii`` reglementeaza dreptul de negociere al furnizorilor de retele de comunicatii electronice cu privire la utilizarea partajata a infrastructurii cu orice persoana care detine sau controleaza elemente de infrastructura de comunicatii electronice, precum si modalitatea de solutionare de catre ANCOM a situatiei in care partile nu se inteleg cu privire la acest mod de utilizare. Avand in vedere faptul ca ANCOM nu are atributii cu privire la reglementarea activitatii si infrastructurii institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, consideram ca acestea trebuie exceptate reglementarii privind utilizarea partajata a infrastructurii.

8. Art. 25 alin. (2) reglementeaza autorizarea lucrarilor de infrastructura a retelelor publice de comunicatii electronice, ``inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrari, respectiv proiectarea si realizarea traseelor sistematizate ale retelelor de comunicatii electronicea€¦pe baza normelor tehnice specifice, aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismuluia€¦``. Avand in vedere specificul activitatii reglementate de lege, consideram ca in procesul de avizare a normelor tehnice specifice trebuie implicate si institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, ca institutii avizatoare.

9. Avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicit reexaminarea Legii privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, tinand cont de cele mentionate.Citeşte mai multe despre:    Reexaminare    Traian Basescu    Internet    Comunicatii electronice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: Legea pentru modificarea Codului de procedura penala si a Legii privind organizarea judiciara sunt neconstitutionale
29 Jul 2019 | 633

CCR: Legea pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Legii 78/2000 sunt neconstitutionale
29 Jul 2019 | 717

CEDO: Pedeapsa ireductibila cu inchisoarea pe viata - o incalcare a Conventiei.
15 Jun 2019 | 710

U.N.B.R. a stabilit onorariile minimale obligatorii pentru avocati
03 Sep 2017 | 3512

CJUE confirma amenda de aproape 60 de milioane de euro aplicata grupului Roullier in cadrul intelegerii privind fosfatii
12 Jan 2017 | 1034

Argumentele pentru care Presedintele a trimis la reexaminare Legea privind eliminarea unor taxe si tarife
25 Dec 2016 | 1039Articole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Datele cu caracter personal pot fi transferate catre o tara terta daca aceasta din urma asigura un nivel adecvat de protectie a acestor date
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata – problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

CEDO: Mihancea impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Accesul la o instanta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Munteanu impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020