Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 15 decembrie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 15 decembrie 2011

  Publicat: 15 Dec 2011       3141 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 15 decembrie 2011

Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Act adoptat de organele de stat,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

Monitorul Oficial nr. 0891 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1209 din 06 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0891 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 25 din 15 Decembrie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Hotarare pentru numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Monitorul Oficial nr. 0891 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1183 din 12 Decembrie 2011
Emitent: Institutul National de Statistica
Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012
Monitorul Oficial nr. 0891 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 3577 din 12 Decembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0890 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1215 din 14 Decembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
Monitorul Oficial nr. 0890 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. - din 24 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Criterii privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman
Monitorul Oficial nr. 0890 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. M.101 din 24 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectia personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman
Monitorul Oficial nr. 0890 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 49 din 09 Decembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea pretului de referinta al energiei electrice si a preturilor reglementate pentru energia electrica, practicate in anul 2012 de producatorii de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de schema de sprijin
Monitorul Oficial nr. 0890 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 50 din 09 Decembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 41/2011 privind stabilirea preturilor pentru furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale in satul Crizbav, apartinator comunei Crizbav, judetul Brasov, realizata de furnizorul de ultima instanta Societatea Comerciala GDF SUEZ ENERGY ROMANIA - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0889 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 217 din 19 Iulie 2005
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere (republicare)Monitorul Oficial nr. 0889 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 243 din 06 Decembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 168/2011 privind aprobarea tarifelor de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier
Monitorul Oficial nr. 0889 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 831 din 15 Noiembrie 2011
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotarare pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Monitorul Oficial nr. 0889 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 3565 din 08 Decembrie 2011
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 166 din 08 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind procedura interna de avizare a structurilor si a personalului care gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara, prevazute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1350 din 13 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1357 din 18 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1410 din 20 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 1436 din 25 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1^1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 852 din 28 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE - INSURANCE BROKERS - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 974 din 29 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 214/2007 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim si maritim-portuar care nu intra sub incidenta Conventiei STCWMonitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 975 din 29 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim roman si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competenta
Monitorul Oficial nr. 0888 din 15 Decembrie 2011
Actul nr. 982 din 05 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind aprobarea Listei cuprinzand punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara este proprietate privata, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancorajCiteşte mai multe despre:    Legislatie    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 576

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 614

MCP Cabinet avocati recruteaza avocat stagiar/definitiv
07 Feb 2022 | 983

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 939

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 669

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 1700Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati