Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 februarie 2012

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 februarie 2012

  Publicat: 22 Feb 2012       2393 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 22 februarie 2012

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 74 din 07 Februarie 2012
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale SURE INVEST COMPANY - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 4 din 17 Februarie 2012
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2012
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 247 din 17 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind procedura unitara pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 41 din 21 Februarie 2012
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind transferul, in interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Dambovita
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 40 din 21 Februarie 2012
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Florea Gherghina din functia publica de secretar general adjunct in cadrul Ministerului Finantelor Publice in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 761 din 31 Ianuarie 2012
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea organismului de evaluare si certificare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificarii personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de sera provenite de la instalatiile de distributie de inalta tensiune
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 7437 din 28 Decembrie 2011
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 131 din 25 Ianuarie 2012
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major de interventie ``Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor`` in cadrul axei prioritare ``Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local`` din cadrul Programului operational regional 2007-2013
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 212 din 02 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ``Ghid de proiectare pentru controlul fisurarii elementelor masive si peretilor structurali de beton armat datorita contractiei impiedicate``, indicativ GP 115-2011
Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 255 din 06 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ``Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei``, indicativ NP 128: 2011Monitorul Oficial nr. 0129 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 256 din 06 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ``Ghid privind echiparea constructiilor hidrotehnice de retentie cu aparatura de masura si control - AMC``, indicativ GT 064:2011
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 87 din 21 Februarie 2012
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale ``Imprimeria Nationala`` - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 88 din 21 Februarie 2012
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National ``Poiana Brasov``, precum si trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National ``Poiana Brasov`` in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 87 din 21 Februarie 2012
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale ``Imprimeria Nationala`` - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 88 din 21 Februarie 2012
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National ``Poiana Brasov``, precum si trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Complexul Sportiv National ``Poiana Brasov`` in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 5 din 21 Februarie 2012
Emitent: Camera Deputatilor
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 4 din 21 Februarie 2012
Emitent: Camera Deputatilor
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 5 din 21 Februarie 2012
Emitent: Camera Deputatilor
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 4 din 21 Februarie 2012
Emitent: Camera Deputatilor
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 245 din 17 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestoraMonitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 245 din 17 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acestora
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 81 din 13 Februarie 2012
Emitent: Institutul National de Statistica
Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 81 din 13 Februarie 2012
Emitent: Institutul National de Statistica
Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 35 din 20 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 35 din 20 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru abrogarea pct. 4.3 din Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 177 din 07 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 177 din 07 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 3202 din 03 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012
Monitorul Oficial nr. 0128 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 3202 din 03 Februarie 2012
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar 2012
Monitorul Oficial nr. 0127 din 22 Februarie 2012
Actul nr. 81 din 08 Februarie 2012
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul BrailaCiteşte mai multe despre:    Legislatie    Noutati legislative 2012    Monitorul Oficial 2012    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a fost recunocuta ca fiind de utilitate publica
25 May 2020 | 69

Documente necesare pentru acordarea somajului tehnic potrivit OUG nr. 30/2020 modificata prin OUG nr. 32/2020
02 Apr 2020 | 905

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 2369

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 1026

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 393

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 710Articole Juridice

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Hotarare care cuprinde considerente contradictorii si nu prezinta – aplicat si coerent – argumentele pe care si-a intemeiat solutia
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 784/2020

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ