Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Guvernul Romaniei a aprobat un Plan de masuri preliminare pentru POSDRU

Guvernul Romaniei a aprobat un Plan de masuri preliminare pentru POSDRU

  Publicat: 23 May 2012       2145 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, n cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Astazi, 23.05.2012, Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Mariana Campeanu si Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban au prezentat in sedinta de guvern o informare asupra situatiei derularii Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Guvernul a aprobat Planul de masuri preliminare propus pentru remedierea deficientelor constatate in acest program .

Instrumentul structural al Uniunii Europene care finanteaza proiecte privind combaterea somajului,
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Mostra, model de referinta prezentat eventualilor cumparatori de catre o societate, in completarea ofertei, pentru a face dovada calitatii produsului oferit.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

In prezent, stadiul derularii Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin Fondul Social European (FSE) este urmatorul:

- 2.468 de contracte de finantare aprobate, din care:
- 1.035 de contracte de finantare cu valori de pana la 5 milioane euro;
- 184 de contracte de finantare aferente schemelor de ajutor de stat;
- 1.210 de contracte de finantare cu valori de pana la 500.000 euro;
- 39 de contracte de asistenta tehnica finantate in cadrul axei 7.

Rambursarile efectuate de Autoritatea de Management catre beneficiari sunt in valoare de cca 1,1 miliarde euro, ceea ce reprezinta aproximativ 29,77% din alocarea UE pentru POS DRU, in perioada 2007-2013.

Sumele rambursate de catre Comisia Europeana sunt de cca 220 milioane euro, reprezentand un grad de absorbtie de 6,34%, din alocarea UE pentru POS DRU, in perioada 2007 - 2013.

Prin scrisoarea nr. 194395/20 februarie 2012, Comisia Europeana a informat asupra deciziei de a intrerupe platile (art. 91 din Regulamentul CE nr. 1083/2006) pana cand autoritatile romane vor lua masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor sistemului de management si control . Decizia a fost luata ca urmare a Raportului Anual 2011 emis de Autoritatea de Audit din Romania care a acordat o opinie calificata (categoria 3) in ceea ce priveste functionarea Autoritatii de Management POS DRU, ca urmare a evaluarii cerintelor cheie 2 - Proceduri adecvate pentru selectarea operatiunilor si 4 - Verificari adecvate de sistem . Astfel, Comisia Europeana a considerat ca deficientele constatate afecteza intregul sistem de management si control si, ca atare, a concluzionat ca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 91 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Disfunctionalitatile grave mentionate sunt legate de procedurile de selectare a operatiunilor si de monitorizarea verificarilor de prim nivel ale Autoritatii de Management.

Autoritatea de Management pentru POS DRU a inceput remedierea si implementarea masurilor dispuse de Autoritatea de Audit prin rapoartele de audit de sistem aferente anilor 2009, 2010, 2011. In urma reevaluarii, Autoritatea de Audit a acordat o opinie favorabila Autoritatii de Management pentru POS DRU in Raportul transmis Comisiei Europene in data de 5 martie 2012.

Prin scrisoarea nr. 396394/30.03.2012, Comisia Europeana a informat autoritatile romane ca va relua efectuarea platilor intermediare si ca va organiza misiuni de audit (audit de sistem si operatiuni), in perioada aprilie - mai 2012, in vederea obtinerii unei confirmari si a unei asigurari suplimentare asupra functionalitatii sistemului de management si control al POSDRU, inclusiv in ceea ce priveste eficienta si eficacitatea verificarilor de management.

Principalele probleme semnalate la inchiderea misiunii de audit, de catre reprezentantii Comisiei Europene, au vizat urmatoarele aspecte:

A Deficiente majore in procedura de evaluare a proiectelor. In urma verificarilor procedurilor de evaluare a proiectelor din anii 2008, 2009, 2010, au fost identificate deficiente in modul de evaluare a aplicatiilor depuse (de exemplu in ceea ce priveste modul de justificare a bugetelor proiectelor privind cheltuielile salariale). Nerespectarea principiului cost-eficienta in evaluarea si selectarea proiectelor poate genera corectii financiare.
A Deficiente serioase in verificarile de management efectuate in scopul rambursarii cheltuielilor catre beneficiari. Au fost identificate deficiente in procedura de esantionare a cheltuielilor ce se utilizeaza la verificarea fiecarei cereri de rambursare POSDRU.
A Totodata, verificarea achizitiilor publice se efectueaza doar pe baza de esantion si lipseste o verificare incrucisata a cheltuielilor declarate pe proiecte diferite, de catre acelasi beneficiar .
A Nivelul ridicat de salarizare coroborat numarul de experti nejustificat de mare pentru unele proiecte, activitatea expertilor in unele cazuri nejustificata documentar au fost alte deficiente identificate.

Pana la comunicarea concluziilor verificarilor efectuate de catre Comisia Europeana (in perioada aprilie - mai 2012), Autoritatea de Management pentru POS DRU a elaborat un Plan de masuri preliminare, care a fost aprobat in sedinta de astazi a executivului. Acesta va fi revizuit pentru a include si elementele suplimentare care vor rezulta din rapoartele de audit ale Comisiei Europene.

Masurile ce vor fi luate in regim de urgenta sunt:

-Verificarea tuturor proiectelor aflate in implementare prin personalul existent si prin externalizare,
-Revizuirea procedurii privind verificarea cererilor de rambursare (administrativ si la fata locului),
-Revizuirea procedurii privind verificarea cererilor de rambursare (administrativ si la fata locului),
-Revizuirea procedurii de evaluare in functie de rezultatele studiului privind rezonabilitatea costurilor (inclusiv cele salariale) si in functie de recomandarile auditorilor,
-Securizarea si imbunatatirea sistemelor informatice de la nivelul POSDRU si modificarea procedurilor de lucru precum si semnarea protocoalelor operationale,
- Masuri privind conflictul de interese,
- Managementul neregulilor.Citeşte mai multe despre:    Fonduri europene    POSDRU

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

93 de milioane de euro - fonduri europene pentru stimularea ocuparii fortei de munca
07 Mar 2020 | 301

MAI va beneficia de noi elicoptere pentru operatiuni medicale si de cautare-salvare
29 Jul 2019 | 222

Reforma in sistemul de achizitii publice - au fost contractate fonduri europene de peste 25 de milioane de euro.
10 Jul 2019 | 267

Ratingul de tara al Romaniei a fost reconfirmat de agentia JCRA
22 Jun 2019 | 158

Sinteza concluziilor comitetului director al FMI - starea economiei s-a imbunatatit
07 Jun 2019 | 320

Partneriat interinstitutional pentru sprijinirea lucratorilor romani din Germania
02 Jun 2019 | 531Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Respinge cerere de despagubire introdusa in urma inghetarii nelegale a fondurilor acestuia de catre Consiliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Analizarea exceptiei tardivitatii adoptarii si comunicarii hotararii CNCD
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2080 din data de 22 iunie 2016 pronuntata in recurs de Sectia de contencios administrativ si fiscal