Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Penalitati de intarziere (44)


    Jurisprudenta   Contract de furnizare produse. Emiterea unei ordonante cuprizand somatie de plata
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 13.03.2011, creditoarea a solicitat, in contradictoriu cu debitorul, emiterea unei ordonante cuprinzand somatia de plata cu privire la suma de 380.698,77 lei, din care 129.451,35 lei reprezentand contravaloarea facturilor neachitate la scadenta si 251.247,42 lei reprezentand penalitati de intarziere, calculate pentru fiecare factura in parte, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 29 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie impotriva tabelului obligatiilor societii
  La data de 19.02.2010 creditorul CI a expediat prin servicul postal cererea de inscriere la tabelul obligatiilor societatii DHCP pentru creanta in cuantum de 636 798,24 eur reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la data de 27.11.2009. Drept temei al creantei a fost invocat contractul de lucrari perfectat la data de 23.04.2008 intre creditoare ,in calitate de beneficiar si debitoare in calitate de executant.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de furnizare a energiei termice. Somatie de plata. Penalitati de intarziere
  Prin cererea inregistrata sub nr. 3787/104/2009 pe rolul Tribunalului Olt- Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, reclamanta creditoare SC I SA Caracal, a chemat in judecata pe debitoarea ASOCIATIA DE PROPRIETARI " O solicitand instantei emiterea unei ordonante care sa contina o somatie de plata pentru suma de 65.126,48 lei, reprezentand contravaloare furnizare energie termica pentru incalzire si apa calda de consum pentru perioada 28.02.2009 - 30.09.2009 si suma de 58.889,95 lei - penalitati de intarziere in cuantum de 0,l % pe fiecare zi de intarziere, calculate pe perioada 30.04.2006-3l.07.2009,actualizate cu rata indicelui de inflatie aplicata la data platii efective.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Suspendarea executarii deciziei de impunere. Exceptia lipsei obiectului cererii
  Prin actiunea formulata la data de 21.12.2011, inregistrata sub nr. 15225/62/2011, astfel cum a fost precizata (fila 14), reclamantul D. G. R. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov, sa se dispuna suspendarea executarii deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emisa de catre parata pana la pronuntarea instantei de fond investita cu solutionarea actiunii in anularea acesteia, fara cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie la executare impotriva titlului executoriu
  La data de 24.11.2011, sub dosar nr. unic -/257/2011 contestatoarea G. T. Alexandra din V. V. nr.- s-a adresat prezentei instante, in contradictoriu cu intimata C. J. de A. de S. S., cu contestatie la executare impotriva titlului executoriu nr.1563/09.11.2011 si a somatiei nr.25547/09.11.2011, solicitand anularea acestora cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Lipsa de interes
  Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele: Pentru a fi parte in proces se impun a fi indeplinite urmatoarele conditii: calitatea procesuala, capacitatea procesuala, existenta unui interes si afirmarea unui drept sau prevalarea de o situatie juridica pentru a carei realizare poate fi folosita calea judecatii.
   Data aparitiei: 31 August 2012

    Jurisprudenta   Emitere somatie de plata reprezentand debit neachitat
  Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.12.2010 sub nr. de mai sus creditoarea . a solicitat instantei in contradictoriu cu debitoarea emiterea unei somatii de plata pentru suma de 2.437,42 lei, din care 2046,91 lei reprezentand debit neachitat (energie electrica si taxa radio), 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere, iar 61,24 lei taxa de debransare, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 10 August 2012

    Jurisprudenta   Contract de antrepriza furnizori produse si executare lucrari amenajari interioare. Refuz la plata intemeiat pe compensarea legala. Facturi neacceptate la plata
  Compensatia presupune o plata dubla abstracta, reprezentand un mod simplificat de stingere a doua datorii simultane, apartinand partilor implicate in raporturi juridice obligationale.
   Data aparitiei: 16 Mai 2012

    Stiri   Reducerea penalitatilor de intarziere. Pana cand poti beneficia de acestea?
  Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, se acorda o reducere cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale, in situatia in care obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plata sau compensare pana la 30 iunie 2012.
   Data aparitiei: 31 Martie 2012

    Stiri   RM Audit: Anularea / reducerea penalitatilor de intarziere pentru datoriile la ANAF
  Potrivit Ordonantei 30/2011, ANAF vine in sprijinul contribuabililor care la data de 31 august 2011 au obligatii restante la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale, reglementand astfel prin Ordinul 2604 din 03/10/2011 procedura de punere in aplicare, incepand din 6 octombrie 2011.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2011

    Jurisprudenta   Penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei rezultand din contracte de concesiune
  Litigiul avand ca obiect penalitati cauzate de intarzierea platii redeventei rezutand din contracte de concesiune,este de competenta instantei de contencios administrativ, intrucat este vorba de un contract din sfera dreptului public,chiar daca operatorul-parat este o societate comerciala, ceea ce ar parea ca fac aplicabile dispozitiile art. 56 C.Comercial, potrivit carora ,daca un act este comercial pentru una dintre parti, toti contractantii sunt supusi in ceea ce priveste acest act, legii comerciale.
   Data aparitiei: 07 Octombrie 2011

    Stiri   Deloitte: Odata cu iertarea de penalitati, Guvernul reduce si majorarile de intarziere la jumatate
  Una dintre cel mai bine primite modificari ale legislatiei fiscale din ultimul timp priveste anularea penalitatilor de intarziere pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale restante (principal plus dobanzi aferente) la 31 august 2011, prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011, asa cum sunt ele reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 30/2011.
   Data aparitiei: 15 Septembrie 2011

    Articole   In cadrul recuperarii unor penalitati cu titlu cominatoriu stabilite de CJUE, Comisia nu poate aprecia conformitatea legislatiei nationale cu dreptul UE
  Aceasta apreciere fiind de competenta exclusiva a Curtii, Comisia trebuia sa initieze o noua procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor
   Data aparitiei: 29 Martie 2011

    Stiri   Eurodeputatii sustin aplicarea termenelor limita clare si penalizarilor pentru intarziere in tranzactiile comerciale
  In contextul unei economii instabile, platile intarziate pot avea efecte extrem de negative pentru intreprinderile mici si mijlocii, care au nevoie de bani pentru a-si plati angajatii si furnizorii.
   Data aparitiei: 08 Octombrie 2010

    Legislatie   OUG nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  OUG 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 28 aprilie 2010
   Data aparitiei: 29 Aprilie 2010

    Stiri   Guvernul a modificat Codul de procedura fiscala. Creste plafonul creantelor contestate si scad penalitatile de intaziere
  Guvernul a modificat astazi, printr-o Ordonanta de Urgenta, Codul de procedura fiscala, principalele modificari vizand simplificarea procedurilor in relatia cu agentii economici si reducerea penalitatilor precum si a majorarilor de intarziere pe care acestia le platesc, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Sebastian Vladescu, la finalul sedintei de Guvern.
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2010

    Stiri   Pozitia CNIPMMR privind intiativa MFP de modificare si completare a Codului de procedura fiscala
  Potrivit unui proiect de modificare a Codului de Procedura Fiscala, initiat de Ministerul Finantelor Publice , dobanzile de intarziere la plata datoriilor fata de buget se reduc la jumatate dar sunt introduse noi penalitati de intarziere de pana la 15% din obligatiile fiscale principale (in functie de perioada de intarziere).
   Data aparitiei: 10 Aprilie 2010

    Stiri   MFP: Proiect de modificare a Codului de procedura fiscala
  Potrivit MFP, proiectul are in vedere imbunatatirea practicilor de gestionare a creantelor fiscale si arieratelor, precum si intarirea controlului asupra contribuabililor.
   Data aparitiei: 26 Martie 2010

    Jurisprudenta   Conflict de competenta intre comisia de arbitraj de pe langa UCECOM si instanta judecatoreasca
  Potrivit art. 125 din Constitutia Romaniei, autoritatea judecatoreasca are plenitudine de jurisdictie si orice litigiu este de competenta instantelor judecatoresti, cu exceptia celor date prin Constitutie altor organe (Curtea de Conturi si Curtea Constitutionala).
   Data aparitiei: 26 Februarie 2010

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei: