din anul 2007, atuul tau de DREPT!
945 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendarea executarii deciziei de impunere. Exceptia lipsei obiectului cererii

Suspendarea executarii deciziei de impunere. Exceptia lipsei obiectului cererii

  Publicat: 03 Sep 2012       3666 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea formulata la data de 21.12.2011, inregistrata sub nr. 15225/62/2011, astfel cum a fost precizata (fila 14), reclamantul D. G. R. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov, sa se dispuna suspendarea executarii deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emisa de catre parata pana la pronuntarea instantei de fond investita cu solutionarea actiunii in anularea acesteia, fara cheltuieli de judecata .

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Venit ferm la care are dreptul detinatorul unei obligatiuni sau al unui inscris financiar.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca decizia pentru care solicita suspendarea executarii prevede obligatia sa de plata a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, desi face parte din categoria pensionarilor. Or, apreciaza ca aceste decizii sunt discriminatorii, deoarece se face distinctie intre pensionari - categorie care obtine venituri mai mici - si alte categorii de persoane (art. 257 alin. 2 lit. a-d din Legea nr. 95/2005), fara a exista un scop legitim si fara o justificare.
In plus, reclamantul a mai aratat ca a mai aratat ca, desi a formulat plangere impotriva acestor acte, parata nu a comunicat nici un raspuns, iar continuarea acestei proceduri este de natura sa ii provoace o paguba iminenta, deoarece obtine la acest moment numai venituri din pensie, suma care nu este suficienta pentru asigurarea nevoilor sale de hrana, medicamente si alte cheltuieli lunare.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 14 din legea nr. 554/2004, modificata, art. 215 din OG nr. 92/2003.
In probatiune, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, pe care le-a anexat cererii de chemare in judecata, respectiv plangerea prealabila inregistrata la CASJ Brasov sub nr. 1119182/21.11.2011, titlul executoriu nr. 022899/28.11.2011 si somatia de plata nr. 022899/28.11.2011, cupon pensie .
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 10 lei si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.
Parata, prin intampinare (fila 6), a invocat exceptia lipsei obiectului cererii de chemare in judecata, motivat de faptul ca pe numele reclamantului nu a fost emisa decizia invocata prin cererea de chemare in judecata in forma initiala.
Dupa comunicarea precizarii de actiune - prin care reclamantul a indicat numarul corect al deciziei de impunere (fila 17), parata nu a mai comunicat un punct de vedere asupra fondului litigiului.
Parata nu a formulat cereri in probatiune.
Analizand exceptia lipsei obiectului cererii de chemare in judecata, invocata prin intampinare, exceptie care primeaza in solutionare in conditiile art. 137 c.pr.civ., instanta constata ca aceasta nu este intemeiata.
Astfel, reclamantul a indicat in mod eronat in cererea de chemare in judecata numarul si data emiterii deciziei de impunere a carei suspendare a solicitat-o, eroare pe care a indreptat-o prin precizarea de actiune depusa la dosar si comunicata si paratei (fila 17).
Prin urmare, exceptia invocata este nefondata, urmand a fi respinsa.
Pe fond, instanta va retine ca prin decizia de impunere nr. 113182/19.10.2011 parata a stabilit in sarcina reclamantului obligatia de plata a sumei de 626 lei cu titlu de contributie de asigurari sociale de sanatate datorata de persoane fizice din venituri din profesii liberale/comerciale aferente anului 2010, dobanzi si penalitati de intarziere.
Ulterior, parata a emis pe numele reclamantului acte de executare silita, respectiv titlul executoriu nr. 022899/28.11.2011 si somatia de plata nr. 022899/28.11.2011.
Reclamantul a contestat aceasta decizie la data de 21.11.2011, conform dovezii depuse la dosar (fila 13) si a consemnat si cautiunea stabilita de catre instanta prin raportare la prevederile art. 215 c.pr.fiscala, in suma de 63 lei, conform recipisei nr. 823081/1, seria AT nr. 2223843/18.01.2012, depusa la registrul de valori al Tribunalului Brasov (filele 9, 16).
In drept, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, suspendarea executarii unui act administrativ poate fi dispusa numai in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, conditii legale care trebuie indeplinite in mod cumulativ.
Cazul bine justificat este definit de art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 554/2004 ca fiind o imprejurare legata de starea de fapt si de drept, de natura sa creeze o indoiala serioasa asupra legalitatii actului administrativ.
Indoiala serioasa asupra legalitatii actului administrativ trebuie sa poata fi decelata cu usurinta in urma unei cercetari sumare a aparentei dreptului, pentru ca in cadrul procedurii suspendarii executarii, pe calea careia pot fi dispuse numai masuri provizorii, nu este permisa prejudecarea fondului litigiului.
Motivele invocate de reclamant in sustinerea actiunii vizeaza aspecte legate de fondul cauzei - crearea unei discriminari intre pensionari (categorie care obtine venituri mici) si alte categorii de persoane (art. 257 alin. 2 lit. a-d din Legea nr. 95/2005), pentru acestea din urma neexistand obligatia de a achita contributia pentru veniturile obtinute din activitatea prestata in baza unei conventii civile si/sau din chirii/dividende etc. - si sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa asupra legalitatii actului administrativ, astfel ca se circumscriu notiunii de ``caz bine justificat``, prevazut de lege, acestea urmand a fi analizate insa numai de catre instanta investita cu solutionarea actiunii in anulare.
Fata de inscrisurile depuse de reclamant in probatiune, din care rezulta ca realizeaza venituri din pensie, raportat la cuantumul sumei stabilite cu titlu de obligatii la fondul unic de asigurari de sanatate, prin decizia indicata, instanta constata ca executarea acestui act administrativ este de natura sa produca acestuia o paguba iminenta, respectiv sa il puna in imposibilitatea asigurarii veniturilor minime de subzistenta, mai ales ca in aceasta perioada de iarna cheltuielile lunare sunt mai ridicate din cauza cheltuielilor de incalzire.
Prin urmare, instanta va admite ca actiunea formulata de reclamantul D. G. R.si va dispune suspendarea executarii deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emise de catre parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov pana la pronuntarea instantei de fond investita cu solutionarea actiunii in anulare.
Vazand ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata,
Instanta:
Respinge exceptia lipsei obiectului actiunii, invocata de catre parata CASJ Brasov.
Admite actiunea formulata de reclamantul D.G. R., cu domiciliul in Brasov, str. C.B., nr. x, bl. S 21, ap. 16, jud. Brasov, in contradictoriu cu parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov, cu sediul in Brasov, bd. M. K., nr. 11, astfel cum a fost precizata.
Dispune suspendarea executarii deciziei de impunere nr. 113182/19.10.2011 emisa de catre parata pana la pronuntarea instantei de fond investita cu solutionarea actiunii in anulare.
Ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata .
Definitiva si executorie.
Cu recurs in 5 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 921 din data 14.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Brasov    Chirie    Asigurare sociala de sanatate    Cautiune    Executare silita    Dobanda    Penalitati de intarziere    Cupon de pensie    Exceptia lipsei obiectului cererii    Legea 554/2004    OG 92/2003    Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Brasov    Pensie    Pensionar    Legea 95/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

CEDO: Sava impotriva Romaniei. Protectia proprietatii
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Refuzul de a amana judecata pentru lipsa de aparare: intre garantie si restrangere a dreptului de aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Nulitate, cu efect retroactiv, a unui contract incheiat de banca cu un consumator. Competenta instantei.
Sursa: EuroAvocatura.ro