din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4808 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Emitere somatie de plata reprezentand debit neachitat

Emitere somatie de plata reprezentand debit neachitat

  Publicat: 10 Aug 2012       4513 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 24.12.2010 sub nr. de mai sus creditoarea ´┐Ż. a solicitat instantei in contradictoriu cu debitoarea ´┐Ż emiterea unei somatii de plata pentru suma de 2.437,42 lei, din care 2046,91 lei reprezentand debit neachitat (energie electrica si taxa radio), 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere, iar 61,24 lei taxa de debransare, cu cheltuieli de judecata .

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
1. Datoria persoanei creditate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Datoria persoanei creditate.
Parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Datoria persoanei creditate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Datoria persoanei creditate.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

In motivarea in fapt a cererii creditoarea a aratat ca debitoarea este consumatoare de energie electrica incadrata la categoria consumatori casnici, iar facturile aferente perioadei 03.2009-10.2009 emise conform contractului 211.1044/2001 si HG nr. 1007/2004 nu au fost achitate, fara a fi fost refuzate la plata . In aceste conditii creditoarea a procedat la calcularea de penalitati conform art. 11 alin.2.
In drept creditoarea a invocat prevederile art.1 din OG nr.5/2001 si art. 274 C.pr.civ..
In dovedirea cererii sale reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri si a atasat la dosar copie a unei note centralizatoare (f.6), copie a ordinului de serviciu nr.5806592 (f.7), copie a bonului miscare contor nr. 064435 (f.8), copie a contractului de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr.211.1044/19.12.2001 (f.9), copie a facturilor fiscale nr. 176291186/09.04.2009 (f.15), 176313949/13.04.2009 (f.16), 176436796/07.05.2009 (f.17),
176598090/04.06.2009 (f.18), 176772375/06.07.2009 (f.19), 177188263/ 14.09.2009 (f.20) si anexa (f.21-22), 177241497/18.09.2009 (f.23) si anexa (f.24-25), 177315924/09.10.2009 (f.26) si anexa (f.27-28).
Actiunea a fost taxata cu 159,33 lei si timbrata cu 3 lei.
In dovedirea celor sustinute creditoarea a cerut proba cu inscrisuri si a depus la dosar copie facturii SOL nr. 57/27.02.2008 (f.8) si copie a extrasului de cont nr. 33/26.03.2008 emis de .. (f.9).
Actiunea a fost taxata cu 39 lei si timbrata cu 3 lei.
Legal citata, debitoarea nu s-a prezentat si nici nu a depus intampinare.
Instanta a incuviintat si a fost administrata proba cu inscrisuri pentru creditoare, la dosar atasandu-se inscrisurile depuse de catre aceasta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In baza contractului de furnizare a energiei electrice nraa´┐Ż´┐ŻA´┐Ż/19.12.2001 (f.9) incheiat intre parti creditoarea s-a obligat sa furnizeze energie electrica debitoarei, in schimbul obligatiei acesteia din urma de a achita facturile corespunzatoare consumului emise de catre prima (art.7 lit.c din contract) in termen de 7 zile calendaristice de la instiintare, precum si de a achita penalitati de intarziere in cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere incepand cu a 8-a zi calendaristica (art.11 din contract).
De asemenea, conform art.6 alin.1 din HG nr. 978/2003, respectiv HG nr. 977/2003, pentru neachitarea la scadenta a taxei radio se datoreaza penalitati de intarziere al caror cuantum este conform alin.2 egal cu cel pe care creditoarea il percepe pentru neplata la scadenta a facturilor de energie electrica.
In temeiul contractului mentionat creditoarea a emis facturile fiscale nr. 176291186/09.04.2009 (f.15), 176313949/13.04.2009 (f.16), 176436796/07.05.2009 (f.17), 176598090/04.06.2009 (f.18), 176772375/06.07.2009 (f.19), 177188263/ 14.09.2009 (f.20), 177241497/18.09.2009 (f.23) si 177315924/09.10.2009 (f.26), trei dintre ele pentru energie electrica, patru pentru taxa radio si una pentru taxa de debransare, fiind astfel vorba de creante certe.
Conform art.1 alin.1 din OG nr.5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii .
Astfel, creditoarea a afirmat ca diferenta de debit din factura nu a fost achitata, fapt recunoscut de debitoare, astfel ca, la acest moment debitoarei ii revenea obligatia de a face dovada platii, dovada pe care debitoarea nu a facut-o
Se constata astfel ca suma solicitata este clar identificata ca reprezentand valoarea facturilor de energie electrica, taxa radio si taxa debransare, asadar 2.046,91 lei, astfel ca are si caracterul unei creante lichide in sensul art.379 alin.2 si 4 C.pr.civ.
Cum scadenta facturilor a avut loc conform celor retinute anterior in termen de 7 zile de la data comunicarii lor, se retine ca acest debit este si exigibil .
Fiind intrunite asadar conditiile art.1 alin.1 din OG nr.5/2001 cu privire la debit, instanta urmeaza a admite cererea sub acest aspect si suma debitoarea sa achite creditoarei suma de 2.046,91 lei reprezentand debit neachitat conform facturilor mentionate.
Cum s-a facut dovada prevederii in contract, respectiv in lege pentru taxa radio, a obligatiei debitoarei de a achita penalitati de intarziere pentru neplata la termen a energiei electrice si taxei radio, se constata ca solicitarea creditoarei de acordare a daunelor-interese sub forma clauzei penale (pentru energie electrica), respectiv penalitatilor de intarziere in conditiile si cuantumul in care se datoreaza pentru energia electrica (pentru taxa radio) este intemeiata astfel ca, in baza art. 969, 1073 si 1082 C.civ., respectiv art.40 alin.3 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune coroborate cu art. 6 alin.2 din HG nr.977/2003, instanta urmeaza a o admite si obliga debitoarea la plata sumei de 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere.
In concluzie, fata de toate cele aratate mai sus, in baza art.6 alin.2 din OG nr.5/2001 instanta va admite cererea creditoarei si va soma debitoarea sa achite acesteia, in termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei sentinte, suma de 2.437,42 lei din care 2046,91 lei reprezentand debit neachitat (energie electrica si taxa radio), 329,27 lei reprezentand penalitati de intarziere, iar 61,24 lei taxa de debransare.
Fata de solicitarea creditoarei de a i se acorda cheltuieli de judecata si solutia ce urmeaza a fi data cererii principale, se constata ca debitoarea este cea care a cazut in pretentii in sensul art. 274 C.pr.civ. astfel ca, in baza acestui text, instanta urmeaza a obliga debitoarea sa achite creditoarei suma de 42 lei reprezentand cheltuieli de judecata justificate de catre creditoare, anume taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (f.5).
Pronuntata de: Judecatoria Agnita - Sentinta comerciala nr. 3 din data 11.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Agnita    Creditor    Debitor    Somatie de plata    Penalitati de intarziere    Taxa de debransare    Daune-interese    Executare silita    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichida    Taxa de radiodifuziune    HG 978/2003    HG 977/2003    HG 1007/2004    OG 5/2001    Legea 41/1994    Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati