din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1778 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » CJUE: Intinderea protectiei consumatorilor in cazul garantiilor imobiliare asupra locuintei familiale

CJUE: Intinderea protectiei consumatorilor in cazul garantiilor imobiliare asupra locuintei familiale

  Publicat: 10 Sep 2014       4983 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Fiind un drept fundamental, dreptul la locuinta trebuie luat in considerare de instanta nationala la aplicarea Directivei 93/13 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii Directiva 93/13/CEE are ca scop apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre privind clauzele abuzive in contractele incheiate intre un vanzator sau furnizor si un consumator [1].

Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Denumire data monedei unice europene.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Vanzarile facute prin abordarea activa a clientilor individuali, in interiorul fie al teritoriului exclusiv al unui alt distribuitor, fie al clientelei exclusive a unui alt distribuitor; aceasta se poate face, de exemplu, prin:
Llucru/bun asupra caruia este impusa o sarcina
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

In anul 2009,doamna Kusionova a incheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10 000 de euro. Pentru garantarea creantei, s-a constituit o garantie imobiliara asupra locuintei familiale. Ulterior, doamna Kusionova a formulat o actiune in anularea contractului de credit si a contractului de constituire a garantiei, indreptata impotriva SMART Capital, invocand natura abuziva a clauzelor din contractul incheiat cu aceasta intreprindere .

In acest context, KrajskA� sA�d v Presove (Curtea Regionala din Presov, Slovacia), sesizata in apel, a adresat Curtii de Justitie mai multe intrebari preliminare. Instanta de trimitere doreste sa se stabileasca daca clauza din contract referitoare la executarea extrajudiciara a garantiei care greveaza bunul imobiliar prezinta un caracter abuziv. Instanta nationala precizeaza totodata ca aceasta clauza permite creditorului sa execute garantia fara interventia unui control jurisdictional. Mai intai, Curtea aminteste ca, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigura un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. Carta consacra de asemenea dreptul la o cale de atac eficienta. Aceste imperative isi produc efectele la punerea in aplicare a Directivei 93/13.

In ceea ce priveste executarea garantiilor care insotesc contractele de imprumut incheiate de consumatori, Curtea constata ca Directiva 93/13 nu contine nicio precizare referitoare la executarea garantiilor. Cu toate acestea, Curtea subliniaza importanta de a determina, intr-o situatie precum cea in discutie in cauza, in ce masura aplicarea protectiei conferite de directiva ar fi practic imposibila sau excesiv de dificila.

In speta, din dosar rezulta ca legislatia slovaca in cauza prevede, pe de o parte, ca o vanzare la licitatie poate fi contestata in termen de 30 zile dupa notificarea executarii garantiei si, pe de alta parte, ca persoana care contesta modalitatile acestei vanzari dispune de un termen de trei luni de la adjudecare pentru a exercita calea de atac.

Curtea aminteste de asemenea ca, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva 93/13, statele membre au obligatia sa adopte masuri de protectie astfel incat sa previna utilizarea in continuare a clauzelor calificate drept abuzive. In acest scop, autoritatile judiciare si administrative din statele membre trebuie sa aiba la dispozitie mijloace adecvate si eficace. Mai concret, pastrand totodata posibilitatea alegerii sanctiunilor aplicabile pentru incalcarile dreptului Uniunii, statele membre trebuie sa se asigure in mod special ca acestea au un caracter efectiv, proportional si disuasiv.

In ceea ce priveste caracterul efectiv si disuasiv, rezulta ca, in cursul unei proceduri de executare extrajudiciara a unei garantii, instanta nationala competenta ar putea sa adopte orice masura provizorie care interzice continuarea executarii unei astfel de vanzari .

In ceea ce priveste caracterul proportional al sanctiunii, Curtea subliniaza ca trebuie sa se acorde o atentie deosebita imprejurarii ca bunul grevat de garantie este bunul imobiliar care constituie locuinta familiala a consumatorului. Astfel, in dreptul Uniunii, dreptul la locuinta este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care trebuie luat in considerare de instanta nationala in cadrul aplicarii Directivei 93/13.

In speta, Curtea concluzioneaza ca posibilitatea instantei nationale competente de a adopta orice masura provizorie ar putea constitui un mijloc adecvat si eficace de a impiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect care trebuie verificat de instanta de trimitere.

Hotararea in cauza C-34/13 Monika Kusionova/SMART Capital a.s.

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 273)

Citeşte mai multe despre:    Dreptul la locuinta    CJUE    Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene    Clauze abuzive    Garantie imobiliara

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Cerere de sesizare a CJUE referitoare la netemeinicie, din perspectiva art. 267 paragraful 1 din TFUE
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Incheiere din 13 septembrie 2016

Conditiile de admisibilitate ale unei cereri de sesizare a CJUE cu o intrebare preliminara
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Incheiere din 6 aprilie 2012