din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1510 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii

Necesitatea controlului caracterul clar si inteligibil al clauzei cuprinse in contractele de imprumut ipotecar care prevad aplicarea unei rate a dobanzii variabile bazate pe indicele caselor de economii

  Publicat: 07 Mar 2020       1625 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Daca stabilesc caracterul abuziv al clauzei, acestea pot, pentru a proteja consumatorul de consecintele deosebit de prejudiciabile care pot decurge din nulitatea contractului de imprumut, inlocui acest indice cu un indice supletiv prevazut de legislatia spaniola

Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Denumire data monedei unice europene.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

In Hotararea Gomez del Moral Guasch (C-125/18), pronuntata la 3 martie 2020, Curtea, intrunita in Marea Camera, a statuat ca clauza unui contract de imprumut ipotecar incheiat intre un consumator si un profesionist, in temeiul careia rata dobanzii care trebuie platita de consumator variaza in functie de indicele de referinta pentru imprumuturile ipotecare ale caselor de economii spaniole (denumit in continuare ``indicele de referinta``), acest indice fiind prevazut de dreptul spaniol, intra in domeniul de aplicare al directivei privind clauzele abuzive1 .


Astfel, aceasta clauza nu reflecta acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii in sensul articolului 1 alineatul (2) din aceasta directiva. Curtea a precizat de asemenea ca instantele spaniole trebuie sa verifice caracterul clar si inteligibil al unei asemenea clauze, iar aceasta independent de aspectul daca dreptul spaniol a pus in aplicare posibilitatea oferita statelor membre, in temeiul articolului 4 alineatul (2) din directiva, de a prevedea ca aprecierea caracterului abuziv al unei clauze nu priveste, printre altele, definitia obiectului principal al contractului.


Daca aceste instante stabilesc caracterul abuziv al clauzei mentionate, ele pot, pentru a proteja consumatorul de consecintele deosebit de prejudiciabile care pot rezulta din nulitatea contractului de imprumut, sa inlocuiasca acest indice cu un indice supletiv prevazut de legislatia spaniola. Aceasta hotarare se inscrie in cadrul unei cereri de decizie preliminara formulate de Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Tribunalul de Prima Instanta nr. 38 din Barcelona, Spania). Domnul Marc Gomez del Moral Guasch a formulat o actiune in fata acestei instante in legatura cu caracterul pretins abuziv al unei clauze referitoare la rata dobanzii variabile si remuneratorii care figura in contractul de imprumut ipotecar pe care il incheiase cu institutia bancara Bankia SA. in temeiul acestei clauze, rata dobanzii ce trebuia platita de consumator variaza in functie de indicele de referinta.


Acest indice de referinta era prevazut de reglementarea nationala si putea fi aplicat de institutiile de credit imprumuturilor ipotecare. Cu toate acestea, instanta spaniola arata ca indexarea dobanzilor variabile calculata pe baza indicelui de referinta era mai putin favorabila decat cea calculata pe baza ratei medii de pe piata interbancara europeana (Euribor), care ar fi utilizata in 90 % din imprumuturile incheiate in Spania, cu un cost suplimentar de ordinul a 18 000- 21 000 de euro pe imprumut . In primul rand, Curtea a amintit ca clauzele care reflecta acte cu putere de lege sau norme administrative obligatorii sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei 2 .


Cu toate acestea, Curtea a remarcat ca, sub rezerva verificarii de catre instanta spaniola, reglementarea nationala aplicabila in speta nu impunea, pentru imprumuturile cu rata dobanzii variabila, utilizarea unui indice de referinta oficial, ci se multumea sa stabileasca conditiile care trebuiau indeplinite de ``indici sau rate de referinta`` pentru a putea fi utilizate de institutiile de credit .


In consecinta, Curtea a concluzionat ca intra in domeniul de aplicare al directivei clauza unui contract de imprumut ipotecar care prevede ca rata dobanzii aplicabile imprumutului se bazeaza pe unul dintre indicii de referinta oficiali prevazuti de reglementarea nationala care pot fi aplicati de institutiile de credit imprumuturilor ipotecare atunci cand aceasta reglementare nu prevede nici aplicarea imperativa a acestui indice independent de alegerea partilor contractuale, nici aplicarea sa supletiva in lipsa unei intelegeri diferite intre aceleasi parti.


In al doilea rand, la Cour a examinat competentele instantei nationale in cadrul controlului transparentei unei clauze privind obiectul principal al contractului. Astfel, articolul 4 alineatul (2) din directiva prevede ca aplicarea caracterului abuziv al clauzelor nu priveste in special definitia obiectului principal al contractului in masura in care aceste clauze sunt redactate in mod clar si inteligibil3 . Instanta spaniola a examinat posibilitatea ca o instanta nationala, chiar in absenta transpunerii acestei dispozitii a directivei in dreptul intern, sa controleze daca o clauza precum clauza in litigiu indeplinea cerinta de transparenta impusa de directiva. In aceasta privinta, Curtea a subliniat ca clauzele contractuale trebuie sa indeplineasca cerinta unei redactari clare si inteligibile4 .


Aceasta cerinta se aplica, potrivit Curtii, inclusiv atunci cand o clauza intra in domeniul de aplicare al dispozitiei mentionate si chiar daca statul membru in cauza, in speta Spania, nu a transpus dispozitia respectiva in ordinea sa juridica. Rezulta ca o instanta a unui stat membru este obligata mereu sa controleze caracterul clar si inteligibil al unei clauze contractuale privind obiectul principal al contractului.


In al treilea rand, Curtea decide ca, pentru a respecta cerinta de transparenta in sensul directivei 5 , o clauza care stabileste o rata a dobanzii variabile ce figureaza intr-un contract de imprumut ipotecar trebuie nu doar sa fie inteligibila pe plan formal si gramatical, ci si sa ii dea posibilitatea consumatorului mediu, normal informat si suficient de atent si de avizat, sa inteleaga functionarea concreta a modului de calcul al acestei rate si sa evalueze astfel, pe baza unor criterii precise si inteligibile, consecintele economice, potential semnificative, ale unei asemenea clauze asupra obligatiilor sale financiare. Constituie elemente deosebit de relevante in aceasta privinta, pe de o parte, imprejurarea ca elementele principale referitoare la calculul ratei dobanzii sunt usor accesibile oricarei persoane care intentioneaza sa contracteze un imprumut ipotecar, ca urmare a publicarii modului de calcul al acestei rate in jurnalul oficial al statului membru in cauza, precum si, pe de alta parte, furnizarea de catre profesionist consumatorului de informatii cu privire la evolutia trecuta a indicelui pe baza caruia este calculata rata respectiva.


In al patrulea rand, in ceea ce priveste competentele instantei nationale in cadrul constatarii eventualului caracter abuziv al unei clauze contractuale, in sensul directivei, Curtea a amintit ca aceasta6 nu se opune ca instanta nationala, in aplicarea principiilor de drept ale contractelor, sa inlature o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inlocuind-o cu o dispozitie de drept national cu caracter supletiv in situatii in care anularea unei asemenea clauze ar obliga instanta sa anuleze contractul in intregime, expunandu-l astfel pe consumator unor consecinte deosebit de prejudiciabile. Astfel, o asemenea anulare a contractului ar putea avea in principiu drept consecinta exigibilitatea imediata a cuantumului imprumutului datorat in proportii care risca sa depaseasca capacitatile financiare ale consumatorului si, ca urmare a acestui fapt, ar tinde sa il penalizeze mai degraba pe acesta decat pe creditor care, pe cale de consecinta, nu ar fi descurajat sa introduca asemenea clauze in contractele pe care le propune. In speta, legiuitorul spaniol a introdus, de la momentul incheierii contractului de imprumut litigios, un indice ``substitutiv``, care, sub rezerva verificarii de catre instanta de trimitere, prezinta un caracter supletiv.


In aceste conditii, Curtea a considerat ca directiva 7 nu se opune ca, in cazul nulitatii unei clauze contractuale abuzive care stabileste un indice de referinta pentru calculul dobanzilor variabile ale unui imprumut, instanta nationala sa inlocuiasca acest indice cu indicele substitutiv respectiv, aplicabil in lipsa unui acord contrar al partilor contractuale, in masura in care contractul de imprumut ipotecar in cauza nu poate continua sa existe in cazul eliminarii acelei clauze abuzive iar anularea contractului in intregime este de natura sa il expuna pe consumator unor consecinte deosebit de prejudiciabile.


Hotararea in cauza C-125/18 Marc Gomez del Moral Guasch v Bankia SA


1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Editie speciala, 15/ vol. 2, p. 273).


2 Articolul 1 alineatul (2) din directiva.


3 Articolul 4 alineatul (2) din directiva, care priveste clauzele privind obiectul principal al contractului sau caracterul adecvat al pretului sau al remuneratiei, pe de o parte, si serviciile sau bunurile furnizate in schimbul acestora, pe de alta parte .


4 Articolul 5 din directiva.


5 Articolul 4 alineatul (2) si articolul 5 din directiva.


6 Articolul 6 alineatul (1) din directiva.


7 Articolul 6 alineatul (1) si articolul 7 alineatul (1) din directiva.

Citeşte mai multe despre:    clauze abuzive    momentul incheierii contractului de imprumut litigios    nulitatea unei clauze contractuale abuzive    caracterul adecvat al pretului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Riscul de schimb valutar. Cerintele de transparenta
Sursa: EuroAvocatura.ro

O reglementare nationala poate sa prevada un termen de prescriptie pentru actiunea in restituire intemeiata pe o clauza abuziva dintr-un contract incheiat intre un profesionist si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instanta este obligata sa verifice din proprie initiativa alte clauze ale contractului in masura in care acestea sunt legate de obiectul litigiului cu care a fost sesizata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Clauza cuprinsa intr-un contract de imprumut care prevede rambursarea sumei imprumutate in moneda straina in care a fost acordat imprumutul nu constituie in mod necesar o clauza abuziva
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Intinderea protectiei consumatorilor in cazul garantiilor imobiliare asupra locuintei familiale
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

CEDO: Bradateanu si altii impotriva Romaniei
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 1/2017, privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Credite in Franci elvetieni. Informare privind riscul ratei de schimb valutar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Caracterul abuziv al sintagmei "dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile bancii". Contract de credit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 310 din 11 februarie 2016

Actiune in constatarea caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Contract de leasing financiar incheiat intre doua societati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 321 din 11 februarie 2016