din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5315 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Limitele in care instanta analizeaza cererea de sesizare a Curtii Constitutionale

Limitele in care instanta analizeaza cererea de sesizare a Curtii Constitutionale

  Publicat: 09 Jul 2010       4738 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instanta in fata careia se ridica o exceptie de neconstitutionalitate are obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor cerute de art. 29 din Legea 47/1992, si anume: existenta de rolul instantelor a unui proces,

Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Acele situatii in care efectele contractului se produc fata de alte persoane care nu au calitatea de parti contractante sau de succesori in drepturi ai partilor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate

calitatea de parte in proces a celui ce ridica exceptia, legatura dintre textul a carui neconstitutionalitate se invoca si solutionarea cauzei, neconstatarea anterioara a neconstitutionalitatii aceluiasi text de lege, textul a carei neconstitutionalitate se invoca sa fie in vigoare, principala preocupare a instantei fiind de a stabili daca intre litigiul pe rol si textul ce se sustine a fi neconstitutional exista o legatura .

Este nelegala hotararea prin care instanta s-a limitat la a aprecia ca invocarea exceptiei constituie un abuz de drept deoarece tinde la amanarea nejustificata a judecarii pricinii si prin care s-a considerat ca este inadmisibila invocarea exceptiei cat timp prin decizii anterioare Curtea Constitutionala a respins alte exceptii de neconstitutionalitate ale acelorasi texte de lege.


Prin sentinta civila nr. 5197/25 martie 2009 pronuntata de Judecatoria Craiova s-a admis actiunea civila formulata de reclamantul G.A. impotriva paratei C.S., s-a respins cererea reconventionala formulata de parata, s-a constatat valabilitatea conventiei de vanzare cumparare incheiata intre parti cu privire la suprafata de 90,2 m.p. teren, hotararea pronuntata tinand loc de act autentic de vanzare cumparare.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, iar la termenul de judecata din data de 11.02.2010, recurenta, prin aparator, a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 C. proc. civ. si art. 1073, 1077 Cod civil, sustinand ca acestea incalca dispozitiile art. 16, art. 21, art. 44 si art. 53 din Constitutie, motiv pentru care a solicitat sesizarea Curtii Constitutionale, in temeiul art. 29 din Legea nr. 47/1992, precum si suspendarea judecarii cauzei pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, recurenta a aratat ca se incalca dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece, aplicand textele de lege criticate pentru a se obtine o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, partile nu mai sunt egale si, totodata, se incalca si art. 21, art. 44 si art. 53 din Constitutie .Prin incheierea de la 4 martie 2010, Tribunalul Dolj a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale.Pentru a se pronunta astfel, tribunalul a retinut ca in faza recursului recurenta parata a solicitat suspendarea judecatii, in temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 C.p.civ., pana la solutionarea irevocabila a unei cereri ce face obiectul unui alt dosar aflat pe rolul Judecatoriei Craiova, cerere prin care aceasta solicita constatarea nulitatii absolute a inscrisului sub semnatura privata incheiat intre parti la data de 20.05.2004.Aceasta cerere de suspendare a fost respinsa, iar, la acelasi termen de judecata de la 11.02.2010, recurenta, avand deja pregatit actul procedural si in forma scrisa, a invocat exceptia de neconstitutionalitate, solicitand sesizarea Curtii Constitutionale cu solutionarea acesteia.S-a constatat ca aceste dispozitii legale au fost supuse anterior controlului de constitutionalitate, raportat la aceleasi texte constitutionale, iar exceptiile invocate au fost respinse ca inadmisibile (in acest sens Decizia nr. 483/02.04.2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 04.05.2009 sau Decizia nr. 1323/13.10.2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 769 din 11.11.2009).Tribunalul a apreciat ca aceasta cerere reprezinta un veritabil abuz de drept procedural, incalcand dispozitiile art. 723 alin. 1 C.p.civ, deoarece recurenta care, cu vadita rea-credinta, foloseste exceptia de neconstitutionalitate pentru a tergiversa solutionarea cauzei.Tribunalul a constatat ca motivarea cererii este puerila si inexistenta, ceea ce duce la concluzia ca scopul recurentei este acela de suspendare a cauzei, ca o alternativa la respingerea cererii de suspendare intemeiate pe dispoz. art. 244 C. p. civ.Impotriva acestei incheieri a declarat recurs recurenta, motivand ca instanta nu era in masura sa stabileasca daca exceptia invocata este inadmisibila, intrucat potrivit art. 146 lit. d) din Constitutie numai Curtea Constitutionala se poate pronunta pe aceste exceptii .S-a apreciat ca exceptiile sunt intemeiate deoarece sunt incalcate flagrant dispozitiile legii fundamentale.Recursul este fondat si urmeaza a fi admis pentru urmatoarele considerente.Art. 29 din legea nr. 47/1992 stabileste conditiile pentru promovarea unei exceptii de neconstitutionalitate ca fiind: existenta de rolul instantelor a unui proces, calitatea de parte in proces a celui ce ridica exceptia, legatura dintre textul a carui neconstitutionalitate se invoca si solutionarea cauzei, neconstatarea anterioara a neconstitutionalitatii aceluiasi text de lege, textul a carei neconstitutionalitate se invoca sa fie in vigoare.Legea nr. 47/1992 cuprinde putine dispozitii de procedura, care au caracter special si derogator de la normele de drept comun, dispozitii care se aplica doar pentru ipotezele reglementate in actul normativ special. Aceste dispozitii se completeaza cu dispozitiile generale din codul de procedura civila care constituie, fata de legea nr. 47/1992, norma generala, aplicabila ori de cate ori nu exista dispozitii derogatorii.Dealtfel, art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicata dispune expres ca procedura jurisdictionala se completeaza cu regulile procedurii civile, in masura in care ele sunt compatibile cu natura procedurii din fata instantei de contencios constitutional.Instanta in fata careia se ridica o exceptie de neconstitutionalitate are obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor cerute de art. 29, principala preocupare a acesteia fiind de a stabili daca intre litigiul pe rol si textul ce se sustine a fi neconstitutional exista o legatura .In speta, se constata ca tribunalul nu a analizat aceste conditii, limitandu-se la a aprecia ca invocarea exceptiei constituie un abuz de drept deoarece tinde la amanarea nejustificata a judecarii pricinii.Tribunalul a considerat, de asemenea, ca este inadmisibila invocarea exceptiei cat timp prin decizii anterioare Curtea Constitutionala a respins alte exceptii de neconstitutionalitate ale acelorasi texte de lege.O asemenea interpretare a dispoz. art. 29 din legea nr. 47/1992 este nelegala, deoarece textul prevede ca nu se poate ridica exceptia de neconstitutionalitate dupa ce Curtea a constatat anterior ca un text de lege este neconstitutional, insa este posibil, neexistand autoritate de lucru judecat, sa se invoce de mai multe ori, de parti diferite, neconstitutionalitatea unei norme cu privire la care anterior exceptia a fost respinsa.Constatand ca in solutionarea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale tribunalul nu a avut in vedere conditiile impuse de art. 29 si nu le-a examinat, ci si-a intemeiat solutia doar pe aspecte care nu privesc cercetarea fondului cererii, se va admite recursul, solutia pronuntata fiind nelegala, in raport de art. 304 pct. 9 c.p.c., dispozitiile legale fiind gresit aplicate. Intrucat fondul cererii nu a fost antamat, ci instanta a avut in vedere doar exceptia inadmisibilitatii cererii, potrivit art. 312 alin 5 c.p.c., se va casa incheierea si se va trimite cauza spre rejudecare, urmand ca tribunalul sa analizeze strict daca exista legatura de cauzalitate intre norma invocata ca fiind neconstitutionala si solutionarea pricinii.Analizarea pentru prima oara in recurs a indeplinirii acestei conditii de promovabilitate a cererii de sesizare a instantei de contencios constitutional ar lipsi partile de un grad de jurisdictie, ceea ce ar echivala cu incalcare a dreptului la un proces echitabil.


Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Decizie nr. 400 din 22 martie 2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea Constitutionala    Exceptie de neconstitutionalitate    Legea 47/1992
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie in anulare. Eroare materiala. Imposibilitatea cenzurarii modului in care instanta de apel a aplicat sau interpretat dispozitiile legale in cauza
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 102/4.03.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020Articole Juridice

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati