din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1938 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Opozitie executare silita

Opozitie executare silita

  Publicat: 30 Jul 2012       3958 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Asupra cauzei civile de fata.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.5110/324 din data de 06.10.2010 contestatoarea SC A SRL Roznov inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 27/68/1992, avand C.U.I. 2004602, prin reprezentanti legali, in contradictoriu cu intimatele SC S SA Bucuresti, SC A SRL Tecuci si SC AT SRL Tecuci a formulat opozitie la executare cu privire la somatia nr. 394/24.09.2010 emisa de BEJ M P din Piatra Neamt, suspendarea executarii silite si cheltuieli de judecata .

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Persoana care transmite o cambie prin gir unei alte persoane numita giratar.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.

Verificand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
In fapt, se arata in motivarea cererii de catre contestatoare, prin somatie a fost instiintata sa plateasca suma de 1.562.048,73 lei creditoarei SC S SA Bucuresti cu titlu de c/valoarea a 93 bilete la ordin refuzate la plata .
Din aceste bilete la ordin un numar de 63 bilete (valoarea de 650.491,13 lei) sunt emise de SC A SRL Tecuci si girate de SC A SRL Roznov catre SC S SA Bucuresti, alte 3 bilete (valoarea 536.584,91 lei) sunt emise de SC AT SRL Tecuci, girate de SC A SRL Roznov catre SC S SA Bucuresti.
Un numar de alte 27 bilete la ordin sunt emise de SC GVS P Buzau.
Se arata ca posesorul acestor bilete la ordin nu avea dreptul sa ceara executarea datorita raporturilor juridice specifice intervenite intre semnatarii biletelor la ordin, conform art. 63 coroborat cu art. 106 din Legea 58/1934, adica executarea celor 66 bilete a fost pornita cu nesocotirea intelegerilor intervenite intre emitenti, girant si giratarul creditor .
Precizeaza ca prin procesul verbal nr.5605/28.09.2009 incheiat intre SC S SA Bucuresti, SC A SRL Roznov si SC A SRL Tecuci s-a stabilit o anumita modalitate de plata a debitelor, iar cu scrisoarea nr. 5741/2010 SC S SA Bucuresti comunica SC A SRL Roznov ca a operat in evidentele sale contabile incasarea sumei de 717.828,80 lei pentru clientul SC A SRL Roznov cu bilete la ordin sau file CEC emise de SC A SRL Tecuci in favoarea sa si apoi girate de aceasta la SC S SA Bucuresti, astfel soldul SC A SRL Roznov este in suma de 132.662,33 lei, deci cu 517.828,80 lei mai putin decat c/val celor 63 bilete la ordin solicitate a fi executate silit.
Din procesul verbal nr.5660/30.09.2009 incheiat intre SC S SA Bucuresti, SC A SRL Roznov si SC AT SRL Tecuci rezulta ca a fost stabilita o anumita modalitate de plata pentru stingerea debitelor, anume emiterea de catre SC AT SRL Tecuci a unui bilet la ordin in valoare de 466.584,92 lei in favoarea SC A SRL Roznov care gireaza la SC S SA Bucuresti.
Se mai arata ca SC S SA Bucuresti a solicitat executarea silita a 3 bilete la ordin in valoare de 536.584,90 impotriva SC A SRL Tecuci, dar aceste bilete se doresc a fi executate si impotriva SC A SRL Roznov, ceea ce constituie o dubla plata .
Tot contestatoarea arata ca SC S SA Bucuresti este decazuta din dreptul exercitiului executarii regresului pentru lipsa protestului de neplata.
In drept, au fost invocate disp. Legii 58/1934, precum si Normele BNR nr. 6/1994.
In dovedire se solicita proba cu acte sens in care se depun la dosar urmatoarele: somatie nr. 394/2010 emisa de BEJ M P din Piatra Neamt (fila 7), dovada de comunicare (fila 8), proces verbal de cheltuieli (fila 9), adresa de infiintare poprire (fila 10), bilete la ordin (file 13-35), motive de recurs pentru o incheiere de investire cu formula executorie (file 36-37), proces verbal din 28.09.2009 (file 38-40), adresa nr. 5741/13.09.2010 (fila 41), proces verbal din 30.09.2009 (fila 42), incheiere din 16.04.2010 data in dosar nr. 1671/324/2010 al Judecatoriei Tecuci (fila 43).
Intimata SC S SA Bucuresti depune la dosar intampinare prin care solicita a fi respinsa opozitia la executare ca nefondata motivat de faptul ca potrivit art. 63 coroborat cu art. 106 din Legea 58/1934 motivele invocate de contestatoare nu sunt in masura sa duca la inoperabilitatea titlurilor executorii, intrucat privitor la nulitatea titlului puteau fi invocate doar aspectele stipulate in art.1 coroborate cu art.2 din Legea 58/1934, adica aspecte legate de existenta pe fiecare bilet la ordin a elementelor formale prevazute.
Mai arata intimata ca potrivit art.52 coroborat cu art.106/Legea 58/1934 tragatorul, acceptantul, girantul si avalistul cambiei sunt tinuti solidar fata de posesorul legitim al biletului la ordin, iar in conformitate cu pct.29 din Norma 6/19964 a BNR posesorul legitim al biletului la ordin se poate indrepta atat impotriva emitentului, cat si impotriva girantilor sau avalistului, individual sau colectiv, fara a fi tinut sa observe ordinea in care s-au obligat acestia.
In drept, au fost invocate disp. art. 115-118, art. 101 si 269 Cod procedura civila, Legea 58/1934, Normele BNR 6/1994.
S-a atasat si dosarul de executare silita nr.394/2010 al BEJ M P din Piatra Neamt.
Din studiul acestui dosar rezulta ca la data de 04.08.2010 SC S SA Bucuresti formuleaza cerere de executare silita impotriva SC A SRL Roznov pentru recuperarea debitului in suma de 1.535.187,73 lei, titluri executorii fiind 93 bilete la ordin .
Prin incheierea din 02.09.2010 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosar nr.7364/279/2010 s-a incuviintat executarea silita a celor 93 bilete la ordin .
La data de 24.09.2010 este somata debitoarea SC A SRL Roznov sa achite debitul in suma de 1.562.048,73 lei, somatie primita la data de 28.09.2010 conform dovezii de comunicare de la fila 95 dosar executare silita.
Prin opozitia la executare formulata se invoca, in esenta, faptul ca SC S SA Bucuresti nu avea dreptul sa desfasoara executarea biletelor la ordin datorita raporturilor juridice specifice intervenite intre semnatarii biletelor la ordin .
Potrivit art.63 din Legea 58/1932 ``In procesele cambiale pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie la somatia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decat exceptiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozitiunilor art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.19.
Art.19 din acelasi act normativ prevede ca ``Persoanele impotriva carora s-a pornit actiune cambiala nu pot opune posesorului exceptiunile intemeiate pe raporturile lor personale, cu tragatorul sau cu posesorii anteriori, afara numai daca posesorul dobandind cambia a lucrat cu stiinta in paguba debitorului.``

Ori ceea ce se invoca sunt tocmai aceste raporturi juridice intervenite intre toti semnatarii biletelor la ordin, ori acest lucru este oprit de text a fi invocat.
Pe de alta parte nu rezulta faptul ca posesorul biletelor la ordin a lucrat cu stiinta in paguba debitorului.
Pronuntata de: Judecatoria Tecuci - Sentinta civila nr, 86 din data 12.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Legea 58/1934    Tragator    Acceptant    Girant    Avalist    Cambie    Bilet la ordin    Executare silita    Judecatoria Piatra Neamt
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nulitate absoluta bilet la ordin. Constatare inexistenta raporturi juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 433 din data 10.03.2011

Nulitate absoluta bilet la ordin. Insolventa. Depunere in circuitul bancar bilet la ordin
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.336 din data 07.02.2012

Nulitate bilet la ordin. Lipsa semnaturii emitentului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.361 din data 14.02.20122012

Anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin. Suspendarea executarii silite
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 2636 din data 17.05.2011

Respingere cerere de incuviintare a executarii silite
Pronuntaţă de: Judecatoria Ploiesti - Decizie din data 03.05.2010

Incuviintare executare silita
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 1510 din data 04.05.2012

Investirea cu formula executorie a biletului de ordin
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Decizie nr. 288 din data 02.05.2012

Titlu executoriu. Procedura necontentcioasa
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova - Decizie nr. 3 din data 21.01.2011

Bilet la ordin. Exceptii cambiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures - Decizie nr. 18/R din data 14.01.2011

Anularea biletelor la ordin. Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea platilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta comerciala nr. 107 din data 01.02.2010Articole Juridice

Titlurile executorii reglementate de Noul Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cecul (Art. 2.655 - 2.658 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Norme-cadru privind utilizarea cecului
Sursa: Juridice.ro

Formele de vinovatie in dreptul penal
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cambia
Sursa: EuroAvocatura.ro