din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2034 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nulitate absoluta bilet la ordin. Insolventa. Depunere in circuitul bancar bilet la ordin

Nulitate absoluta bilet la ordin. Insolventa. Depunere in circuitul bancar bilet la ordin

  Publicat: 14 Nov 2012       8729 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Prin cererea inregistrata pe rolul Sectiei Civile a Tribunalului Teleorman - Judecator sindic in dosarul nr.4663/87/2010, debitoarea SC A.G. SRL, reprezentata de lichidator judiciar D. IPURL, a solicitat in contradictoriu cu societatea creditoare P.L.R. IFN SA prin mandatar SC A.I. SRL, constatarea nulitatii absolute a biletului la ordin PIRB3AB0037558 scadent la 19.11.2010.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.


Prin sentinta civila nr.199/17.10.2011, judecatorul-sindic a admis cererea de anulare formulata de debitoare prin lichidator judiciar D. IPURL si a constatat nulitatea absoluta a biletului la ordin PIRB3AB0037558 scadent la 19.11.2010.


Pentru a pronunta aceasta hotarare judecatorul-sindic a retinut ca la data de 20 septembrie 2010 s-a deschis procedura insolventei debitoarei SC A.G. SRL, fiind desemnat administrator judiciar D. IPURL. Cum creditoarea P.L.R. IFN SA nu s-a conformat dispozitiilor legale prevazute de art. 36 din Legea nr. 85/2006 si a trecut la executarea biletului la ordin mentionat mai sus dupa deschiderea procedurii insolventei, cererea lichidatorului judiciar formulata cu privire la anularea acestuia este intemeiata, motiv pentru care a dispune admiterea acesteia.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs, in termen legal, creditoarea SC P.L.R. IFN SA prin mandatar SC A.I. SRL, acesta fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a Civila sub nr.4663/87/2010/a1.


In motivarea recursului, legal timbrat, s-a aratat, dupa prezentarea situatiei de fapt, ca hotararea instantei de fond a fost pronuntata cu aplicarea gresita a legii. Astfel, obligatia de plata creata prin introducerea in sistemul bancar a biletului la ordin PIRB3AB0037558/19.11.2010 nu contravine dispozitiilor legii nr.85/2006 deoarece s-a urmarit recuperarea ratelor de leasing restante de la avalistul C.A., iar nu de la societatea debitoare SC A.G. SRL.


S-a mai aratat ca biletului la ordin ii sunt aplicabile dispozitiile art.16 din legea nr.58/1934, iar introducerea la plata a acestuia la momentul scadentei (care este ulterior deschiderii procedurii) nu duce la incidenta vreunei dispozitii din legea nr.85/2006.


Daca in privinta debitoarei se poate retine aplicarea dispozitiilor art.46 alin.1 din legea insolventei, acestea nu sunt aplicabile in privinta avalistului. Obligatia de plata a avalistului este distincta de cea a emitentului biletului la ordin (conform art.106 alin. ultim raportat la art.33 si art. alin.1 si 2 din legea nr.58/1934) si nu intra sub incidenta dispozitiilor legii nr.85/2006.


De altfel, legalitatea biletului la ordin nu poate fi verificata doar prin prisma legii nr.85/2006, ci prioritar prin prisma legii nr.58/1934. Or, potrivit acestor din urma dispozitii legale, avalul nu este afectat de lipsa de valabilitate a obligatiei avalizatului, afara de cazul in care biletul la ordin are un viciu de forma esential, situatie care nu este aplicabila in speta. Faptul ca obligatia debitoarei nu este valabila intrucat scadenta obligatiei recunoscute a intervenit dupa deschiderea procedurii insolventei si fara autorizarea judecatorului sindic, nu atrage nevalabilitatea obligatiei avalistului. Biletul la ordin indeplineste toate conditiile de valabilitate cerute de legea cadru nr.58/1934, fiind inadmisibil a se constata nulitatea lui motivat de aplicarea dispozitiilor legii nr.85/2006 asupra societatii debitoare.


Fata de motivele invocate, creditoarea a solicitat admiterea recursului si modificarea sentintei atacate in sensul respingerii cererii formulata de debitoare, prin lichidator, avand ca obiect anularea biletului la ordin .


In drept, recurenta a invocat dispozitiile art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila.


La dosar a fost depusa copia certificata a biletului la ordin a carui nulitate absoluta s-a constatat prin sentinta atacata.


Analizand hotararea atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, vazand si dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, Curtea a retinut urmatoarele:


Prin cererea introductiva formulata la data de 15.09.2011, intimata-debitoare SC A.G. SRL, prin lichidator judiciar D. IPURL, a solicitat in contradictoriu cu recurenta-creditoare SC P.L.R. IFN SA, prin mandatar SC A.I. SRL, sa se constate nulitatea absoluta a biletului la ordin PIRB3AB0037558 scadent la 19.11.2010, cu motivarea ca, ulterior deschiderii procedurii insolventei debitoarei, recurenta-creditoare a depus in circuitul bancar respectivul bilet la ordin . Cum obligatia de plata creata prin introducerea in sistemul bancar a biletului la ordin contravine dispozitiilor art.36 si ale art.121 din legea nr.85/2006, aceasta este nula conform art.46 alin.1 din acelasi act normativ.


Judecatorul-sindic a retinut incidenta in cauza doar a dispozitiilor cuprinse in art.36 din legea insolventei, constatand nulitatea biletului la ordin urmare a nerespectarii acestor dispozitii legale si a trecerii la executarea biletului la ordin ulterior deschiderii procedurii.


Fata de motivarea instantei de fond, Curtea constata ca sunt intemeiate criticile recurentei referitoare la pronuntarea hotararii cu aplicarea gresita a legii. Astfel, art.36 din legea nr.85/2006 prevede ca de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Aceasta dispozitie legala nu poate constitui temei de drept pentru constatarea nulitatii biletului la ordin, acesta fiind un act juridic si nicidecum o actiune judiciara sau extrajudiciara, ori o masura de executare silita. Art.36 din legea insolventei putea constitui temei legal pentru anularea masurii de executare silita, respectiv a operatiunii de plata efectuata in baza biletului la ordin, ceea ce nu era cazul deoarece nu a avut loc nicio astfel de plata, ambele parti sustinand acest lucru in fata Curtii.


Constatarea nulitatii absolute a biletului la ordin putea fi pronuntata in baza dispozitiilor legii nr.58/1934, insa nici debitoarea-reclamanta nu a invocat vreun motiv de nulitate in afara celui "intemeiat" pe art.36 din legea insolventei, si nici instanta de fond nu a analizat vreun motiv de nulitate a biletului la ordin prin prisma dispozitiilor speciale cuprinse in legea nr.58/1934.


Fata de aceste considerente, Curtea a constatat ca recursul este intemeiat, hotararea pronuntata fiind data cu aplicarea gresita a legii. Ca urmare, in baza art.312 alin. 3 raportat la art.304 pct.9 Cod procedura civila, Curtea a admis recursul si a modificat in tot hotararea atacata in sensul ca a respins ca nefondata cererea debitoarei, formulata prin lichidator judiciar, de anulare a biletului la ordin PIRB3AB0037558 scadent la 19.11.2010.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.336 din data 07.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalului Teleorman    Cambie    Mandatar    Avalizare    Lichidator judiciar    Avalist    Aval    Legea 58/1934    Judecator sindic    Nulitate absoluta    Bilet la ordin    Creditor    Rate de leasing    Debitor    Insolventa    Faliment    Legea 85/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro