din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Constatare masa succesorala. Intabularea dreptului de proprietate

Constatare masa succesorala. Intabularea dreptului de proprietate

  Publicat: 03 Sep 2012       8370 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
La data de 21 aprilie 2010 s-a inregistrat la Judecatoria Medias actiunea civila formulata de catre reclamantul V.V. cu domiciliul in I.N. ,str.B.,.jud S. in contradictoriu cu paratii S. R. prin M. de F. B.i cu sediul in B.,. si M.M. p. P. ,cu sediul in M. Str. C. C.,nr.1-3,jud S.,solicitand:
- sa se constate deschisa succesiunea dupa defuncta sotie V. M.,decedata la data de 7 octombrie 1999,cu ultimul domiciliu in I. N.,str.B.,nr.14.
- sa se constate calitatea de unic mostenitor al reclamantului, in calitate de sot supravietuitor .
- sa se constate ca masa succesorala ramasa dupa defuncta se compune din cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului casa de piatra si curte in suprafata de 798 mp,situat administrativ in I. N.,str..,inscrisa in CF I. N. 957/II,cu nr top 110.
- sa se dispuna intabularea in CF a dreptului de proprietate dobandit prin succesiunea in cota de 1/1 pe numele reclamantului.

Impozit care se aplica in mod direct asupra unei activitati inca de la inceperea (nasterea) ei.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(autorecuzarea) Este institutia prin care persoana incompatibila se abtine
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

In motivarea actiunii se arata ca in urma decesului sotiei,reclamantul este unicul mostenitor ,in calitate de sot supravietuitor . Se arata ca nu s-a facut acceptarea mostenirii in
termenul legal de 6 luni prevazut de art. 700 C pr civila ,dar a facut acte de acceptare tacita,respectiv a administrat imobilul, a platit impozit .
Masa succesorala se compune din cota de 1 din dreptul de proprietate asupra imobilului . Se arata ca paratul S. R. este proprietar pe 1 din dreptul de proprietate al terenului care este in suprafata de 978 mp.
Se mentioneaza faptul ca dreptul de proprietate de 1 din constructie a fost dobandit prin actul de donatie de la sotia sa in timpul casatoriei .
In drept, actiunea este motivata cu dispozitiile art. 689 C civil .
Legal citat ,paratul S. R. prin M. de F. B. a formulat intampinare,solicitand respingerea actiunii si admiterea cererii reconventionale prin care a solicitat :
- sa se constate ca exista mostenire vacanta dupa defuncta V. M. ,
- sa se constate ca masa succesorala se compune din imobilul identificat
- sa se constate ca statul roman prin M. F. P. culege mostenirea vacanta prin efectul legii
- sa se dispuna intabularea statului asupra imobilului in litigiu .
Paratul M. M. P. P. a formulat Intampinare ,aratand ca nu se opune in principiu la admiterea actiunii .
Prin sentinta civila nr 1820 din 15 septembrie 2010 a Judecatoriei Medias s-a respins actiunea reclamantului .
Prin decizia civila nr 13/2011 a Tribunalului Sibiu s-a admis apelul reclamantului Voica Vasile impotriva sentintei atacate pe care a desfiintat-o si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante .
La rejudecarea cauzei , s-a respins cererea de abtinere a judecatorului ce a pronuntat sentinta desfiintata de instanta de control .
Examinand actele si lucrarile dosarului , instanta de rejudecare constata urmatoarele :
La data de 7 octombrie 1999 a decedat V.M. , data la care se deschide succesiunea dupa defuncta .
Reclamantul este sotul supravietuitor , defuncta si reclamantul nu au avut copii impreuna . Reclamantul a solicitat sa se constate calitatea sa de unic mostenitor al defunctei in contradictoriu cu statul roman .
Prin decizia nr 2/4 aprilie 2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a admis recursul in interesul legii si s-a stabilit ca in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale , statul nu are calitate procesuala pasiva decat in ipoteza in care s-a emis certificat de vacanta succesorala , decizia fiind obligatorie potrivit dispoz. art. 330/7 alin. 4 din Codul de procedura civila .
In considerentele deciziei se arata ca ``instanta are obligatia verificarii din oficiu a cadrului procesual subiectiv determinat de prezenta partilor in proces a��`` In lipsa certificatului de vacanta succesorala emis in conditiile art. 680 Cod civil , art. 85 din Legea nr 36/1995 , ``nu exista conflict intre parti aflate pe pozitii de contrarietate juridica si deci statului nu i se poate opune , in calitate de parat , pretentia reclamantului asupra unei mosteniri fata de care statul este tert . ``
Instanta suprema intervine si clarifica practica neunitara a instantelor judecatoresti cu privire la calitatea procesuala a statului chemat in judecata fie prin Ministerul Finantelor Publice , fie prin unitatea administrativ teritoriala in a carei circumscriptie se afla imobilul din masa succesorala , astfel cum rezulta si din cauza de fata , practica fiind diferita intre instanta de fond si instanta de control, in primul ciclu procesual. Ori , prin decizia pronuntata in recurs in interesul legii , dispozitia devine obligatorie pentru toate instantele judecatoresti. Chiar Procurorul general isi exprima opinia ca in aceste cazuri persoana interesata are la indemana procedura notariala reglementata de Legea nr 36/1995 .
In cauza , calitatea procesuala pasiva a paratilor s-a pus in discutie in primul ciclu procesual . Se constata ca nu s-a emis certificat de vacanta succesorala dupa defuncta V. M. in favoarea statului .
Prin urmare , se constata ca statul prin M. F. P. prin D. F. P. S. , prin M.M. nu justifica calitate procesuala pasiva deoarece nu este parte in raportul juridic dedus judecatii si nu se afla in opozitie de interese fata de reclamant . In consecinta se va respinge actiunea reclamantului . De asemenea , statul nu justifica nici calitate procesuala activa prin formularea cererii reconventionale intrucat din considerentele deciziei instantei supreme rezulta ca certificatul de vacanta succesorala se elibereaza la cerere de notarul public in conditiile Legii nr 36/1995 , astfel ca se va respinge si cererea reconventionala a M.F. P.prin D. F.P. S .
Reclamantul trebuie sa isi valorifice dreptul pretins prin procedura succesorala notariala in conditiile Legii nr 36/1995 .
Pronuntata de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 2498 din data 05.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Medias    Succesiune    Ministerul Finantelor Publice    Masa succesorala    Mostenitori    Intabulare    Drept de proprietate    Legea 36/1995    Calitate procesuala pasiva    Tribunalul Sibiu    Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Nulitatea unor contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 239 din 29 ianuarie 2013

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012

Actiune in revendicare. Imobil preluat abuziv
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias, Sentinta civila nr. 599 din 15.03.2011

Uzucapiune. Actiune in prestatie tabulara
Pronuntaţă de: Judecatoria Intorsura Buzaului, Sentinta civila nr. 124 din 02.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Acord de mediere in materia partajului succesoral
Pronuntaţă de: Judecatoria Drobeta Turnu Severin, Sectia civila dosar nr. 683/22/2011

Acord de mediere privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Orastie, Sentinta civila nr. X din 15.02.2011

Acord de mediere. Partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba, Sectia civila, Sentinta civila nr. 1565 din 22.03.2011

Stabilirea domiciliului minorului. Exercitarea drepturilor parintesti si stabilirea pensiei alimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 149 din 21.05.2012Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache � Law Office

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati