din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2179 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia inadmisibilitatii cererii intervenientei de anulare a actelor de cesiune

Exceptia inadmisibilitatii cererii intervenientei de anulare a actelor de cesiune

  Publicat: 03 Sep 2012       2834 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Prin cererea inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. 89339/29.09.2010 dl. M.S., in calitate de aparator ales al SC H. L. D.O.O. Serbia, a solicitat inscrierea opozitiei la inscrierea actului aditional nr. 1339/01.09.2010, inregistrat cu cererea de inscriere de mentiuni nr. 80413/01.09.2010 si a actului aditional nr. 1289/23.08.2010, inregistrat cu cererea de inscriere de mentiuni nr. 78914/24.08.2010.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit de catre o persoana (cedent)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Prin rezolutia nr. 14266/14.10.2010 directorul ORC de pe langa Tribunalul Brasov a admis cererea de depunere si mentionare acte si, in temeiul art. 62 din Legea nr. 31/1990, modificata, a transmis opozitia spre competenta solutionare Tribunalului Brasov, unde au fost inregistrate sub nr. 11454/62 la data de 21.10.2010.
Prin opozitia formulata, astfel cum a fost precizata (filele 3-6, 71-73), intervenienta SC H.L. D.O.O. Serbia a solicitat instantei constatarea nulitatii actelor de cesiune nr. 1339/01.09.2010 si nr. 1289/23.08.2010, inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicate in M.Of. nr. 3798/03.09.2010 si nr. 3899/13.09.2010.
In motivarea acestei cereri, intervenienta a aratat ca are calitatea de creditor al SC K. SRL, cu o creanta in suma de 9.430 euro, reprezentand contravaloarea facturilor anexate cererii si neachitate de societate pana la data formularii opozitiei, respectiv contravaloarea serviciilor de rezervari navale efectuate in perioada 19.04.2010 - 14.08.2010 in favoarea societatii.
A mai aratat ca actele de cesiune ale partilor sociale ale societatii debitoare sunt lovite de nulitate, in conditiile art. 966 c.civ., deoarece acestea au fost efectuate numai cu scopul de a ingreuna recuperarea acestei creante de catre societatea creditoare - noul asociat unic si administrator al societatii debitoare este o persoana cu domiciliul in republica Moldova, in varsta de doar 20 de ani.
In drept a invocat aplicarea art. 61, 62 din Legea nr. 31/1990, modificata, art. 966-968 c.civ.
In probatiune, a depus la dosar, in copie, inscrisuri, respectiv facturile fiscale scadente emise catre societatea debitoare - SC K. SRL Brasov.
Petenta SC K. SRL, desi legal citata, nu a depus intampinare, in conditiile art. 118 alin. 2 c.pr.civ.
Din oficiu, instanta a solicitat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sa comunice cererea de inscriere de mentiuni nr. 80413/01.09.2010 si cererea de inscriere de mentiuni nr. 78914/24.08.2010 si toate inscrisurile anexate acestora (filele 43-69).
Analizand exceptia inadmisibilitatii cererii intervenientei de anulare a actelor de cesiune nr. 1339/01.09.2010 si nr. 1289/23.08.2010 invocata din oficiu instanta constata ca aceasta este fondata.
In fapt, intervenienta SC H.L. D.O.O. Serbia are calitatea de creditor al petentei SC K. SRL, cu o creanta in suma de 9.430 euro, reprezentand contravaloarea facturilor anexate cererii si neachitate de societate pana la data formularii opozitiei, respectiv contravaloarea serviciilor de rezervari navale efectuate in perioada 19.04.2010 - 14.08.2010 in favoarea societatii petente.
Prin actul de cesiune nr. 1289/23.08.2010, inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Brasov cu cererea de inscriere de mentiuni nr. 78914/24.08.2010 si publicat in M.Of. nr. 3899/13.09.2010 asociatul unic si administratorul petentei SC K. SRL, dl. TCA a acceptat majorarea capitalului social al societatii prin aportul adus de dl. Puia Vasile, respectiv suma de 100 lei reprezentand contravaloarea a 10 parti sociale, acesta dobandind si calitatea de administrator al societatii, desi aportul majoritar apartinea tot d-lui TCA - 5.175 parti sociale in suma de 51.750 lei.
Prin actul de cesiune nr. 1339/01.09.2010, inregistrat la ORC de pe langa Tribunalul Brasov cu cererea de inscriere de mentiuni nr. 80413/01.09.2010 si publicat in M.Of. nr. 3798/03.09.2010, dl. TCA a cesionat toate partile sociale pe care le detinea la SC K. SRL, respectiv un nr. de 5.175 parti sociale, catre dl. PV, cu domiciliul in republica Moldova, in varsta de 20 de ani.
Prin opozitia formulata, in termen legal, la inscrierea in registrul comertului a acestor acte de cesiune, intervenienta SC H. L.D.O.O. Serbia, in calitate de creditoare a petentei SC K. SRL a aratat ca se opune inscrierii definitive a acestor mentiuni si ca solicita anularea actelor de cesiune fondate, in opinia sa, pe o cauza falsa - dorinta fostului administrator al societatii de a ingreuna recuperarea creantei pe care o are fata de societate .
Intervenienta nu a solicitat in cuprinsul opozitiei, astfel cum a fost precizata, obligarea societatii petente sau a asociatilor acesteia la repararea prejudiciului suferit ca urmare a actelor de cesiune .
In drept, art. 61 si 62 din Legea nr. 31/1990, modificata, instituie dreptul de opozitie in privinta actelor de modificare ale actelor constitutive ale unei societati in favoarea creditorilor societatii si a oricarei alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor referitoare la modificarea actelor constitutive.
Calitatea procesuala pasiva apartine, dupa caz, societatii sau asociatilor, functie de cererea creditoarei - care poate solicita repararea prejudiciului de catre toti asociatii sau numai o parte a acestora, dupa cum prejudiciul este imputabil tuturor sau numai unora dintre ei, caz in care cererea trebuie facuta si in contradictoriu cu societatea insasi.
Din interpretarea acestor norme instanta mai retine ca efectul admiterii opozitiei consta in obligarea societatii sau a asociatilor la repararea prejudiciului cauzat prin hotararea de modificare a actelor constitutive. Practic, opozitia este o actiune in raspundere civila delictuala, menita a repara prejudiciul cauzat prin hotararea de modificare a actelor constitutive si nu de a constata nulitatea modificarii.
Raportat la cererea de opozitie formulata de catre intervenienta SC H.L. D.O.O. Serbia, tribunalul constata ca aceasta cuprinde numai cererea societatii creditoare de constatare a nulitatii absolute a actelor de cesiune nr. 1339/01.09.2010 si nr. 1289/23.08.2010 - hotarari ale societatii petente SC K. SRL, cerere care apare ca inadmisibila prin raportare la reglementarea cuprinsa in art. 61 si 62 din Legea nr. 31/1990, modificata.
Nici un moment societatea creditoare nu a solicitat obligarea societatii petente sau a actionarului sau unic, initial - dl. T. C.-A. - la repararea prejudiciului cauzat prin cesiunea partilor sociale.
Prin urmare, in conditiile in care, pe de o parte, procedura aleasa - art. 61 si 62 din Legea nr. 31/1990, modificata - a opozitiei nu permite constatarea nulitatii hotararilor modificatoare ale actelor constitutive, iar, pe de alta parte, cadrul procesual determinat prin chiar cererea de opozitie, in temeiul principiului disponibilitatii ce guverneaza procesul civil - nu cuprinde si persoanele fizice semnatare ale actelor de cesiune, tribunalul va admite exceptia inadmisibilitatii cererii intervenientei de anulare a actelor de cesiune nr. 1339/01.09.2010 si nr. 1289/23.08.2010 si va respinge opozitia formulata de intervenienta SC H.L. D.O.O. Serbia.
Instanta:
Admite exceptia inadmisibilitatii cererii intervenientei de anulare a actelor de cesiune nr. 1339/01.09.2010 si nr. 1289/23.08.2010
Respinge opozitia formulata de intervenienta SC H.L. D.O.O. Serbia, cu sediul procesual ales in Bucuresti, str. B., nr. 61-69, bl. A3, sc. 1, ap. 15, sector 1 (la SCPA V. si Asociatii) in contradictoriu cu petenta SC K. SRL, cu sediul in Brasov, str. C., nr. 8, bl. 214, ap. 11, jud. Brasov.
Definitiva.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 2/CC din data 18.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Brasov    Rezolutie    Legea 31/1990    calitate procesuala pasiva    Cesiune    Creditor    Debitor    Exceptia inadmisibilitatii cererii    Asociati    Administrator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Achitarea taxei de timbru ulterior primului termen de judecata. Anularea apelului ca netimbrat. Nelegalitate. Incalcarea dreptului de acces la justitie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 485 din 19 februarie 2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Contract de asigurare de raspundere civila profesionala incheiat de avocat. Introducerea unei clauze de anterioritate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 46 din 16 ianuarie 2020

Promisiune de vanzare-cumparare. Neincheierea actului in termenul stipulat in clauzele conventionale. Prescriptie extinctiva. Incetarea efectelor antecontractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 203 din 29 ianuarie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comerciala, iar nu civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Refuzul de a amana judecata pentru lipsa de aparare: intre garantie si restrangere a dreptului de aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consimtamantul inculpatului la prestarea unei munci in folosul comunitatii inainte de stabilirea vinovatiei � intre protectia impotriva muncii fortate si antepronuntarea judecatorului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reprezentarea in cursul procesului penal. Art. 96 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Urmarirea penala. Dispozitii generale. Art. 285 - 287 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro