din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4175 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia nulitatii absolute. Exceptia perimarii executarii. Contestatie la executare

Exceptia nulitatii absolute. Exceptia perimarii executarii. Contestatie la executare

  Publicat: 07 Sep 2012       5972 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Prin sentinta civila nr.2257/06.02.2009, Judecatoria Constanta a respins exceptia nulitatii absolute a dosarului si formelor de executare, exceptia perimarii executarii si contestatia la executare formulata de contestatorii C.S., C.B.G. si G.A. in contradictoriu cu intimatul B.C.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act adoptat de organele de stat,
Prevazute in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, a retinut prima instanta ca prin contestatia la executare formulata de contestatori, s-a solicitat anularea tuturor formelor de executare efectuate in dosarul 715/2007 al BEJ Deacu si Gavrilescu si radierea somatiei transcrisa in Cartea Funciara nr.120334 Constanta, formulandu-se critici atat cu privire la anularea formelor de executare cat si referitor la insasi valabilitatea titlului executoriu.
Au solicitat contestatorii admiterea exceptiei nulitatii absolute a dosarului de executare precum si a formelor de executare intrucat au fost facute fara respectarea prevederilor art. 374 Cod pr.civila, in sensul ca titlul executoriu trebuia sa fie investit cu formula executorie.
Au apreciat ca nulitatea formelor de executare deriva si din faptul ca imobilul asupra caruia s-a inceput executarea este mentionat ca fiind cel din str. Hortensiei , iar imobilul debitorilor este situat in str. Ortensiei .
Au invocat, totodata, nulitatea formelor de executare si motivat de faptul ca antecontractul de vanzare-cumparare se refera la un bun comun devalmas dobandit de promitenta impreuna cu sotul sau, contestatorul C. B..
Contestatorii au ridicat si exceptia perimarii executarii, raportat la faptul ca in cauza nu s-a efectuat de mai mult de 6 luni nici un act de executare .
Prima instanta a analizat cu prioritate exceptiile si a retinut ca in cauza de fata titlurile executorii sunt reprezentate de inscrisuri notariale, iar potrivit dispozitiilor Legii 36/1995, acestea sunt titluri executorii fara a fi necesara investirea lor cu formula executorie.
Referitor la nulitatea formelor de executare derivata din faptul ca toate actele de executare se refera la imobilul din Constanta str Hortensiei, iar imobilul debitorilor este situat in str. Ortensiei, altul decat cel mentionat in actele executorului judecatoresc, s-aapreciat ca este vorba de o simpla eroare materiala care nu este de natura a afecta valabilitatea actelor de executare .
Raportat la imprejurarea ca bunul care formeaza obiectul antecontractului de vanzare-cumparare este un bun comun devalmas si acest aspect atrage nulitatea actelor de executare, instanta de fond a apreciat ca inscrisurile notariale constituie acte autentice in intelesul art. 1171 cod civil si in consecinta beneficiaza de prezumtia de valabilitate pana la admiterea unei actiuni in anularea lor.
In consecinta, instanta a respins exceptia nulitatii absolute a dosarului si formelor de executare .
Analizand exceptia perimarii executarii, prima instanta a apreciat-o ca neintemeiata intrucat din actele de executare intocmite in dosarul executional nr. 715/2007 al BEJ Deacu si Gavrilescu nu rezulta o asemenea situatie.
Raportat la apararile care au vizat chiar fondului titlului executoriu a constatat judecatorul fondului ca pentru constatarea nulitatii antecontractului de vanzare cumparare este necesara introducerea unei actiuni in constatarea nulitatii, de catre persoana ale carei interese au fost vatamate,iar pana la anularea prin hotarare judecatoreasca, aceste acte juridice incheiate intre parti isi produc efectele .
Impotriva acestei hotarari judecatoresti au declarat apel,in termen legal, contestatorii, care au invocat nelegalitatea si netemeincia sentintei apelate, invocand in esenta criticile expuse in cadrul contestatiei la executare atat cu privire la nulitatea formelor de executare cat si cu privire la nulitatea titlului executoriu in baza caruia s-a inceput urmarirea silita.
Asupra apelului tribunalul retine:
In urma analizarii cererii de apel se constata ca motivele de apel invocate reprezinta in realitate motivele contestatiei la executare, motive care nu au fost analizate decat partial de catre judecatorul fondului.
Astfel, au fost avute in vedere motivele referitoare la necesitatea investirii cu formula executorie a antecontractului de vanzare-cumparare pentru ca acest act sa fie considerat titlu executoriu, motiv dezlegat gresit la fond in raport cu prevederile neechivoce ale art.66 din Legea nr.36/1995, motivul nulitatii actelor de executare pentru gresita indicare a adresei imobilului care formeaza obiect al urmaririi silite, corect analizat si respins si exceptia perimarii executarii silite, care a fost solutionata fara a fi insa motivata.
Retinem insa ca apararile care au vizat nulitatea executarii silite din punctul de vedere al contestatorei G. A., care invoca un drept de proprietate propriu asupra bunului imobil urmarit si necesitatea respectarii prevederilor art.493 C.pr.civila in cazul urmaririi unui bun imobil aflat in copropietate nu au facut obiectul analizei primei instante, care nu a facut nicio referire la aceste sustineri.
Nu au fost examinate nici apararile referitoare la lipsa caracterului cert si lichid al creantei constatate prin actul juridic civil calificat drept titlu executoriu si legalitatea urmaririi silite prin prisma prevederilor art.379 alin.1 C.pr.civila.
Efectul devolutiv al apelului presupune readucerea in fata instantei de control judiciar a problemelor de fapt si de drept care au facut obiectul dezbaterilor contradictorii din prima instanta, putandu-se verifica in ce masura prima instanta a aplicat si interpretat corect legea si daca situatia de fapt stabilita prin hotarare corespunde probelor administrate.
Lipsa analizarii unora dintre aspectele de fapt si de drept al cauzei face imposibila examinarea in apel a legalitatii si temeiniciei solutiei fondului in intregul sau si reprezinta o necercetare a fondului de catre prima instanta, sanctionata potrivit art.297 alin.1 C.pr.civila cu desfiintarea sentintei.
Atata vreme cat aceeasi sentinta nu poate fi partial desfiintata si partial schimbata,pentru a se asigura o judecata unitara, cu respecatrea dublului grad de jurisdictie, sentinta civila apelata va fi desfiintata in intregime si trimisa instantei de fond in vederea rejudecarii.
Rejudecarea va viza analizarea si motivarea in fapt si in drept a tuturor sustinerilor si apararilor partilor din raportul executional si a tertului fata de acest raport juridic.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 94 din data 26.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    Judecatoria Constanta    Legea 36/1995    Debitori    Urmarire silita    Creditori    Eroare materiala    Prezumtia de valabilitate    Exceptia nulitatii absolute    Somatie    Radiere somatie    Formula executorie    Antecontract de vanzare-cumparare    Bun comun devalmas    Contestatori    Exceptia perimarii executarii    Contestatie la executare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019Articole Juridice

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu