din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2192 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de prestari servicii salubritate urbana. Plata serviciilor prestate

Contract de prestari servicii salubritate urbana. Plata serviciilor prestate

  Publicat: 18 Sep 2012       4243 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Drobeta Turnu Severin reclamanta SC B.S.E. SA a chemat in judecata pe parata S.A.A., solicitand instantei, ca prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligata la plata sumei de 61,92 lei reprezentand contravaloare servicii de salubrizare prestate si neachitate.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Severin Adrian - membru al Parlamentului Romaniei.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Puterile publice existente in stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca intre parti s-a incheiat contractul de prestari servicii salubritate urbana si in baza acestui contract au fost prestate servicii de salubrizare catre parata, aceasta avand obligatia de a achita contravaloarea acestor servicii .
A mai aratat reclamanta ca desi s-a incercat rezolvarea litigiului pe cale amiabila conform art. 7201 Cod procedura civila, parata nu s-a prezentat pentru conciliere.
Prin sentinta civila nr. 788/30.10.2008 pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Mehedinti.
Pentru a se pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca atat Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cat si Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice vorbesc despre competenta instantelor de a solutiona litigii izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate de operatori, iar dintre acestea , Legea nr. 101/2006 are caracterul unei legi speciale, aceasta reglementand exclusiv serviciul public de salubrizare, in raport de prevederile Legii nr. 51/2006 care este o lege generala in materie, reglementand mai multe servicii de utilitati publice, astfel incat, in privinta instantei competente sa solutioneze litigiile izvorate din neplata contravalorii serviciilor de salubrizare prestate este aplicabil art. 36 din Legea 101/2006.
Art . 36 alin. 1 din Legea nr. 101/2006 prevede ca solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de incheierea si executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ si se face, cu precadere, in procedura de urgenta
Potrivit art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/ 2004, republicata, privind organizarea judiciara, in cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze de contencios administrativ si fiscal.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta SC B.S.E. SA criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
A motivat ca in mod gresit instanta de fond a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Mehedinti intrucat art.34 din Legea nr.101/2006 specifica clar ``Prevederile acestei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr.51/2006`` , iar OG nr.13/2008 a modificat art.51 al.3 al Legii nr.51/2006, nefiind necesar sa modifice si fiecare lege speciala in parte in privinta competentei de solutionare.
Mai mult in baza OG nr.13/2008 Tribunalul Mehedinti a declinat competenta de solutionare a cauzelor in favoare Judecatoriei Drobeta Turnu Severin, iar in perioada martie-octombrie 2008 toate litigiile contractuale dintre operator si utilizator, inclusiv cele izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate au fost solutionate de Judecatoria Drobeta Turnu Severin .
Prin decizia nr.127/R/02.12.2008 Tribunalul Mehedinti a admis recursul, a casat sentinta atacata si a trimis cauza pentru continuarea judecatii la Judecatoria Drobeta Turnu Severin cu urmatoarea motivare:
In speta se pune problema competentei materiale de solutionare a litigiilor avand ca obiect neplata contravalorii serviciilor de salubrizare a localitatilor in reglementarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.101/2006.
Art. 36 din Legea nr.101/2006 prevede ca solutionarea litigiilor patrimoniale si nepatrimoniale legate de incheierea si executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum si a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenta instantelor de contencios administrativ si se face, cu precadere, in procedura de urgenta, iar solutionarea litigiilor civile si de munca izvorate din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instantele de judecata competente, in conditiile legii.
Dispozitiile art.36 alin.(1) din Legea nr.101/2006 sunt identice cu cele ale art.51 alin.(3) din Legea nr. 51/2006, in forma initiala, anterior modificarii prin O.U.G. nr.13/2008.
Ca urmare a modificarilor aduse Legii nr.51/2006 prin O.U.G. nr.13/2008, rezulta fara echivoc ca instanta de contencios administrativ este competenta numai in privinta raporturilor juridice de drept administrativ in care parte este o autoritate publica, cum sunt, de exemplu, raporturile nascute in legatura cu gestiunea delegarii serviciilor de utilitati publice, care se aproba prin hotarare a consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, conform art.30 alin.(2) din aceeasi lege, iar instanta de drept comun este competenta in privinta tuturor celorlalte raporturi juridice de drept privat, cum este si cazul raporturilor care se stabilesc intre operatorii (furnizorii/prestatorii) de servicii de utilitati publice si utilizatorii acestor servicii - persoane fizice sau juridice de drept privat, intrucat ambele subiecte ale raportului juridic sunt de drept privat.
Din interpretarea coroborata a dispozitiilor art.36 alin.(1), art.42 alin.(2) si art.51 alin.(3) si (4) din Legea nr.51/2006 rezulta ca apartine instantei de drept comun competenta de solutionare a litigiile izvorate din contractele de prestari servicii incheiate intre persoane fizice sau juridice de drept privat si furnizorii de utilitati.
Totodata , Legea nr.101/2006 face trimitere in repetate randuri la dreptul comun in materia serviciilor comunitare de utilitati publice, Legea nr.51/2006, iar art.34 din Legea nr.101/2006 prevede expres ca: Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 51/2006``.
Raporturile juridice care iau nastere in baza Legii nr.101/2006 sunt similare cu cele care iau nastere in temeiul Legii nr.51/2006 si pot fi impartite in doua categorii, si anume: raporturi juridice de drept administrativ - care iau nastere intre autoritatile publice si operatorii serviciului de salubrizare si raporturi juridice de drept privat - care iau nastere si se desfasoara pe baza si in executarea contractelor incheiate intre operatorii serviciului de salubrizare (agenti economici) si utilizatorii serviciului (persoane fizice sau juridice de drept privat).
Deci instanta de contencios administrativ este competenta numai in privinta raporturilor juridice de drept administrativ in care parte este o autoritate publica, cum sunt, de exemplu, raporturile nascute in legatura cu gestiunea delegarii serviciului de salubrizare.
Instanta de drept comun este competenta in privinta tuturor celorlalte raporturi juridice de drept privat, cum este si cazul raporturilor care se stabilesc intre operatorii (furnizorii/prestatorii) serviciului de salubrizare si utilizatorii acestui serviciu - persoane fizice sau juridice de drept privat, intrucat ambele subiecte ale raportului juridic sunt de drept privat.
Pronuntata de: Tribunalul Mehedinti - Decizie nr. 127 din data 02.12.2008


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Mehedinti    Judecatoria Drobeta Turnu Severin    Furnizori    Prestatori    Raporturi juridice de drept privat    Raporturi juridice de drept administrativ    OG 13/2008    Servicii de salubrizare    Servicii comunitare de utilitati publice    Legea 101/2006    Legea 51/2006    Contract de prestari servicii    Contract de prestari servicii salubritate urbana    Conciliere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Despagubirile pe perioada suspendarii neintemeiate a contractului de munca. Renuntarea la judecata nu inlatura posibilitatea salariatului de a solicita despagubiri pe cale separata.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 87/16.01.2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018Articole Juridice

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan