din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4743 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Condamnare cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Cerere despagubiri civile reprezentand daune morale si materiale

Condamnare cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Cerere despagubiri civile reprezentand daune morale si materiale

  Publicat: 29 Sep 2012       2341 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Prin cererea inregistrata la nr. 12722/95/2011 reclamantul B C a chemat in judecata paratul Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor - Directia Finantelor Publice Gorj si a solicitat obligarea la plata daunelor morale in suma de 550 000 lei.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.

In motivarea cererii a aratat ca incepand cu anul 1980 a fost urmarit si persecutat de organele de represiune ale Statului Roman si i-au fost cauzate prejudicii morale cat si prejudicii materiale.
Dupa absolvirea Facultatii de Electrotehnica nu a avut posibilitatea unei cariere profesionale, nici el si nici familia sa.
De asemenea sustine ca in acea perioada a formulat cerere de emigrare, ca i-a fost cenzurata corespondenta si ca nu i s-a respectat dreptul la munca cu plata nediferentiata fata de ceilalti colegi.
Sustine ca prin hotararea nr. 358/23.01.1992 a fost privat de liberate 6 luni pe care a si executat-o in Penitenciarul de Maxima Siguranta din Craiova si ca dupa eliberare a fost supus acelorasi persecutii politice.
Reclamantul mai arata ca a primit statutul de refugiat politic al Inaltului Comisar pentru Refugiati ai ONU din Belgrad si ca a revenit in tara in luna august 1999.
In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 1349 si urmatoarele Cod civil si art. 70 si urmatoarele Cod civil.
Anexeaza cererii acte din care rezulta supunerea reclamantului la persecutii politice, decizia privind acordarea pensiei pentru limita de varsta si xerocopia dosarului nr. 11783 din Arhiva Fondului Informativ.
In sedinta publica din 14.11.2011 s-a luat o precizarea reclamantului care a sustinut ca daunele materiale reprezinta sumele de bani corespunzatoare gradatiilor si sporurilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare la momentul respectiv, de care nu a beneficiat datorita presiunilor politice la care a fost supus.
Tribunalul analizand actiunea formulata, constata ca aceasta nu este fondata si urmeaza a fi respinsa pentru urmatoarele considerente.
In raport de motivele de fapt invocate in sustinerea cererii, respectiv persecutiile politice asupra sa incepand cu anul 1980, se constata ca temeiul actiunii il reprezinta dispozitiile legii nr. 221/2009, privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Daunele morale solicitate se intemeiau pe dispozitiile art. 5 alin.1 lit.a din legea nr. 221/2009.
Dispozitiile art. 5 alin.1 lit.a din legea nr. 221/2009 au fost declarate neconstitutionale prin decizia nr. 1358/21.10.2010 a Curtii Constitutionale publicate in Monitorul Oficial din 15.11.2010, astfel ca se au in vedere dispozitiile art. 31 alin.1 din legea nr. 47/1992 si dispozitiile art. 147 din Constitutie .
Potrivit art. 147 alin.1 din Constitutie, decizia prin care o norma de drept a fost declarata neconstitutionala isi inceteaza efectele dupa 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, iar pe durata acestui termen dispozitiile sunt suspendate de drept .
In conditiile stabilite de art. 31 alin.1 si 3 din legea nr. 47/1992 si art. 147 alin.4 din Constitutie, decizia care a declarat neconstitutionala o dispozitie legala este definitiva si obligatorie, iar efectele sale se rasfrang si in alte cauze, nu numai in cauza in care a fost invocata exceptia .
Decizia Curtii Constitutionale este obligatorie si opozabila ``erga omnes`` inclusiv pentru instantele judecatoresti si are putere numai pentru viitor, astfel ca dupa publicare ea are efecte asupra cauzelor ce se vor solutiona.
Concluzia care rezulta din cele expuse, este aceea ca dispozitia din legea declarata neconstitutionala nu se mai poate aplica si in aceasta situatie se constata ca statul nu mai datoreaza despagubiri cu titlu de daune morale.
Nici cererea referitoare la acordarea daunelor materiale, asa cum au fost precizate de reclamant in sedinta publica din 14.11.2011 nu este fondata.
Potrivit art. 5 lit.b din legea nr. 221/2009 persoanele persecutate ca urmare a condamnarilor cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 pot solicita instantelor de judecata acordarea de despagubiri reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare sau ca efect al masurilor administrative, daca bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obtinut despagubiri prin echivalent in conditiile legii nr. 10/2001 sau a legii nr. 247/2005.
Din textul expus rezulta ca prin lege s-a prevazut expres si limitativ ca se acorda doar despagubiri pentru bunuri confiscate prin hotarare de condamnare sau ca efect al unei masuri administrative, si nu altfel de despagubiri .
Reclamantul solicita despagubiri materiale ce reprezinta sume de bani corespunzatoare gradatiilor si sporurilor de care ar fi putut beneficia si de care nu a beneficiat datorita presiunilor politice, ori asemenea categorie de despagubire materiala nu este prevazuta de dispozitiile art. 5 lit.b din legea nr. 221/2009.
Analizand cererea pentru despagubiri materiale a reclamantului si sub aspectul temeiul de drept comun invocat, se constata ca legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu nu este dovedita si ca actiunea sub acest aspect este prescrisa, intrucat dupa data de 22 decembrie 1989 a existat cadrul legal si garantiile procesuale pentru a-i permite acestuia promovarea unei astfel de actiuni .
Fata de cele retinute actiunea va fi respinsa.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.375 din data 14.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Ministerul Finantelor    Statul Roman    Daune morale    Condamnare cu caracter politic    Legea 221/2009    Legea 47/1992    Tribunalul Gorj    Daune materiale    Emigrare    Penitenciarul de Maxima Siguranta din Craiova    Persecutie politica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Cereri de chemare in judecata avand aceeasi cauza, acelasi obiect si aceleasi parti. Respingerea primei actiuni ca inadmisibila. Analizarea exceptiei autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1693 din 17 septembrie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii publice emitente
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) � Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Evaluarea imobilelor restituite in natura sau prin echivalent in temeiul Legii 165/2013. Aspecte de constitutionalitate.
Sursa: Irina Maria Diculescu

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra caracterului echitabil si constitutional al despagubirilor prevazute de Legea Petrolului
Sursa: Irina Maria Diculescu