din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4235 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Anularea transferului patrimonial. Anularea procesului verbal de licitatie. Repunerea partilor in situatia anterioara

Anularea transferului patrimonial. Anularea procesului verbal de licitatie. Repunerea partilor in situatia anterioara

  Publicat: 02 Oct 2012       7748 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea adresata Tribunalului Gorj la data de 31.05.2012 si inregistrata sub nr............/95/2011/a4 E.G. I.P.U.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. S.C. S.R.L. a solicitat judecatorului sindic ca prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu parata U.T.B. S.A , sa se dispuna anularea transferului patrimonial al imobilului situat in Bucuresti, ��. de la SC S.C. SRL catre U.T.B. SA, anularea procesului verbal de licitatie, a actului de adjudecare incheiat in data de 15.07.2011 si a facturii fiscale nr. 8253606/13.12.2011 ce au ca obiect imobilul in cauza si repunerea partilor in situatia anterioara, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Persoana careia i se atribuie bunul castigat - adjudecat la o licitatie
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Diferenta dintre cursul valutar favorabil sau nefavorabil rezultat in urma actualizarii creantelor si a obligatiilor in devize la sfarsitul exercitiului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Readucerea la masa succesorala de catre anumiti mostenitori mai inainte de imparteala mostenirii, a bunurilor si sumelor primite cu titlu de donatie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea conditiilor cerute de lege pentru ca o fapta sa constituie infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom�n in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este un act juridic civil
Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Contabilitatea care se refera la contabilitatea clientilor si a furnizorilor.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
O firma ocupa o pozitie dominanta atunci cand este in masura sa actioneze independent de concurentii, clientii, furnizorii sai si, in final, de consumatorul final.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Contract de garantie reala, avand ca obiect un bun imobiliar.
Sintagma ce desemneaza ipoteca creata prin conventia partilor, cu respectarea formelor prevazute de lege.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.

In motivarea cererii s-a aratat ca imobilul in cauza a fost ipotecat in favoarea U.T.B. pentru un credit ipotecar, iar pentru neplata creditului U.T.B. scoate la licitatie imobilul proprietate a SC S.C. SRL.
Ca, publicatia de vanzare din data de 31.05.2011, procesul verbal de licitatie din data de 14.06.2011 si actul de adjudecare din data de 15.07.2011 au fost intocmite dupa intrarea in procedura de lichidare a societatii, deci dupa data de 04.07.2011 si factura fiscala nr. 8253606/13.12.2011 ce are ca obiect transferul patrimonial al imobilului de la SC S.C. SRL catre U.T.B. ( ca adjudecatar al bunului) si intabularea acestuia ( prin incheierea nr. 5094 /29.02.2012 emisa de O.C. Bucuresti in dosarul nr. 5094/17.02.2012), au fost intocmite dupa deschiderea procedurii de faliment a debitoarei, deci dupa data de 17.10.2011 si dupa solicitarea de catre acesta a documentelor aferente transferului patrimonial.
Se precizeaza ca prin actiunea sa, U.T.B. a urmarit doar interesul sau, prejudiciind interesul celorlalti creditori ai societatii, din valorificarea bunurilor de catre o banca in procedura de executare difera de procedura de valorificare efectuata in procedura de lichidare a societatii, in care procedura de valorificare si pretul sunt controlate strict de catre toti creditorii societatii si nu doar de unul singur ( in speta U.T.B.), aceasta procedand la valorificarea imobilului in cauza dupa intrarea in lichidare a societatii, urgentand procedura, chiar daca bunurile in acea perioada se vindeau la un pret mai scazut, tocmai pentru a nu intra cu adjudecarea bunului in procedura de faliment, incercand sa prejudicieze astfel prin pretul cu care a cumparat ea insasi imobilul in cauza, cu diferenta de creanta neacoperita urmand sa se inscrie la masa credala a societatii.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 79 si art. 80, alin.2, lit.e din Legea privind procedura insolventei.
Parata U.T.B. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii de anulare transfer patrimonial in principal ca inadmisibila, iar in subsidiar ca neintemeiata.
Pe cale de exceptie a invocat necompetenta teritoriala a Tribunalului Gorj, aratand ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.13 alin.1 C.Pr.Civ., imobilul a fost executat de catre banca anterior deschiderii procedurii insolventei, sediul central al paratei fiind in Municipiul Bucuresti, astfel incat in raport de dispozitiile art.5 C.Pr.Civ. Tribunalul Gorj nu este competent sa solutioneze cauza de fata.
Se arata ca in raport de continutul cererii, apreciata ca fiind o contestatie la executare, se apreciaza ca instanta de executare este Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.
S-a mai invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de anulare transfer patrimonial avand in vedere contradictia dintre obiectul si cauza cererii de chemare in judecata .
Judecatorul sindic, analizand intregul material probator aflat la dosarul cauzei, urmeaza sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiilor invocate de parata si ulterior asupra fondului.
In ceea ce priveste exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Gorj, invocata de parata in intampinarea depusa la dosar, se apreciaza ca exceptia este neintemeiata, in conditiile in care temeiul legal al cererii este art.79 si 80 alin.2 din Legea nr.85/2006, respectiv anularea unor transferuri patrimoniale , actiunea fiind motivata si sustinuta in conformitate cu acest temei legal pe care judecatorul sindic nu il poate schimba.
Pornind de la acest temei legal, si vazand dispozitiile art.6 din Legea nr.85/2006, toate procedurile prevazute de aceasta lege sunt de competenta tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul debitorul. Prin urmare, actiunile pentru anularea transferurilor patrimoniale solicitate a fi realizate in temeiul Legii nr.85/2006 sunt de competenta judecatorului sindic ce gestioneaza dosarul de faliment al debitoarei, netinandu-se cont de locul situarii imobilului, care este avut in vedere doar de procedura de drept comun.
Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii, invocata de parata in intampinare, intemeiata pe contradictia dintre obiectul si cauza cererii de chemare in judecata, judecatorul sindic considera ca aceasta este neintemeiata de asemenea, intrucat discutarea sa presupune analiza unor raporturi de fond intre parti, iar art. 80 alin.2 lit.e, care este temeiul legal al actiunii stipuleaza ca ``urmatoarele operatiuni, incheiate in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate in raporturi juridice cu debitorul, vor putea de asemenea, sa fie anulate si prestatiile recuperate, daca sunt in dauna creditorilor``a��e) ``cu orice alta persoana fizica sau juridica, detinand o pozitie dominanta asupra debitorului sau activitatii sale ``.
In ceea ce priveste fondul cauzei, judecatorul sindic, analizand actele aflate la dosar, apreciaza ca aceasta este neintemeiata, urmand sa o respinga pentru urmatoarele considerente.
Se retine astfel ca la data de 17.10.2011, prin incheierea nr.296 pronuntata de judecatorul sindic a fost deschisa procedura simplificata de faliment fata de debitoarea SC S.C. SRL, fiind numit in calitate de lichidator judiciar E.C.G. IPURL TG.JIU.
Practic aceasta este data care, fiind declansata procedura reglementata de Legea nr.85/2006, marcheaza aplicarea incidentei tuturor dispozitiilor acestei legi.
Se retine faptul ca imobilul in discutie, situat in Bucuresti a fost ipotecat in favoarea bancii parate U.T.B. pentru garantarea unui credit contractat de debitoare prin contractul nr.252/4/2009, semnat la data de 02.06.2009, garantia in cauza fiind constituita prin contractele de ipoteca autentificate sub nr. 818/02.06.2009 si nr.819/02.06.2009.
Se constata faptul ca, in conformitate cu clauzele contractuale dintre parti,art.6, neexecutarea obligatiei de plata asumate prin contract da dreptul bancii sa inceapa executarea silita asupra imobilului ipotecat.
Banca a trimis doua notificari , la data de 03.12.2009 si 25.01.2010, prin care punea in vedere debitoarei ca nu a incasat nicio suma datorata conform contractului si ca urmeaza sa procedeze la executarea silita a imobilului.
Banca parata a aratat ca a procedat la emiterea somatiei de plata, intocmirea raportului de evaluare a imobilului, a publicatiei de vanzare a imobilului, iar la data de 14.06.2011 a procedat la preluarea imobilului in contul creantei , actul de adjudecare fiind incheiat la data de 15.07.2011.
Nu poate fi primita sustinerea lichidatorului judiciar conform careia aceste operatiuni au fost realizate dupa data de 04.07.2011, cand a inceput procedura de lichidare a debitoarei, pentru ca aceasta procedura a inceput prin incheierea din data de 17.10.2011, relevanta fiind numai deschiderea procedurii in temeiul Legii nr.85/2006, nu alta procedura voluntara in temeiul Legii nr.31/1990.
Practic, dispozitiile art.79 si 80 din Legea nr.85/2006 se raporteaza doar la deschiderea unei proceduri in temeiul Legii nr.85/2006, nu al altei legi.
Practic doar factura fiscala si intabularea dreptului de proprietate au avut loc dupa data de 17.10.2011, restul operatiunilor s-au realizat anterior acestei date .
Ceea ce trebuie remarcat este insa faptul ca , pentru anularea unui astfel de transfer patrimonial este necesara indeplinirea mai multor conditii, printre care, pe de o parte, calitatea celui care incheie actul, iar pe de alta parte, tipul actului incheiat.
Analizand calitatea celui care a incheiat actul, se constata ca in temeiul contractului existent anterior intre parti, nerespectat de catre debitoare, banca a procedat, cu respectarea termenelor si procedurilor legale, la executarea contractului de ipoteca, fapt produs in cursul derularii efective a contractului de credit, deci cel care a procedat la intocmirea actului nu a fost debitoarea, ci banca creditoare, care, anterior declansarii procedurii falimentului a trecut la executarea contractului.
De remarcat este si faptul ca debitoarea nu a contestat la acel moment executarea silita, pe calea prevazuta de dispozitiile art. 399 din c.pr.civila, iar pe de alta parte, eventuala procedura a dizolvarii debitoarei la registrul comertului, sau chiar inceperea lichidarii in conformitate cu Legea nr.31/1990 (lichidarea voluntara) nu suspenda masurile de executare silita, deoarece dispozitiile art. 36 din Legea nr.85/2006 nu se aplica decat in cazul procedurii reglementate de aceasta lege.
Practic, pentru a ne afla in ipoteza prevazuta de art.80 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006 ar fi trebuit ca actul de adjudecare sa fi fost incheiat de catre debitoare, sau cel putin sa se fi dovedit o complicitate la o posibila frauda a societatii debitoare, fapt care in ipoteza de fata apare ca fiind improbabil in conditiile in care debitoarea datora sume de bani bancii, a fost somata sa-si respecte obligatiile contractuale asumate, nu s-a conformat, iar banca a trecut la punerea in executare a contractului de ipoteca, toate acestea, anterior deschiderii procedurii reglementate de Legea nr.85/2006, ca o consecinta fireasca a derularii unui contract de credit .
Pe de alta parte, faptul ca factura fiscala si intabularea au fost intocmite/realizate dupa data deschiderii procedurii conform Legii nr.85/2006, este irelevant pentru speta de fata, in conditiile in care intreaga procedura a fost declansata si realizata anterior acestui moment, relevant fiind actul de adjudecare, restul actelor fiind necesare pentru publicitate si operarea in contabilitate .
Un alt aspect pe care judecatorul sindic il are in vedere este acela potrivit caruia temeiul legal al actiunii indica faptul ca lichidatorul judiciar s-a raportat la creditoare ca la o persoana juridica ce detine o pozitie dominanta asupra debitorului sau activitatii sale.
Or, sensul sintagmei ``pozitie dominanta`` avut in vedere de legiuitor nu presupune raportul dintre o banca si un debitor, chiar in masura in care este materializat printr-un contract de ipoteca .
Pe de alta parte, se retine faptul ca ceea ce legiuitorul sanctioneaza in acest context este actul fraudulos incheiat de debitor in dauna creditorilor sai, Curtea Constitutionala retinand de altfel in decizia nr.361/25.03.2010 ca in acest fel este sanctionata tocmai reaua-credinta in exercitarea de catre debitori a drepturilor lor, prin acte juridice incheiate in dauna creditorilor. Daca scopul partilor contractante sau cel putin al debitorului la incheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o cauza ilicita, iar potrivit art.966 C.Civ.,acesta nu poate avea nici un efect.
Prin urmare, retinand aceste considerente, judecatorul sindic va respinge actiunea si pe fond .
Instanta:
Respinge exceptia necompetentei teritoriale a Tribunalului Gorj invocata de parata U.T.B. S.A.
Respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de parata U.T.B. S.A.
Respinge actiunea avand ca obiect cererea de anulare transfer patrimonial formulata de S.C. S.C. S.R.L. prin lichidator judiciar E.G. I.P.U.R.L., cu sediul ales in Municipiul Tg.-Jiu, a��a��a��a�� in contradictoriu cu parata U.T.B. S.A. (succesoarea legala a U.R. S.A.), cu sediul procesual ales la S.P.R.L. ``Bostina si Asociatii``, in Municipiul Bucuresti, a��a��a��a��a��a��a��.
Cu recurs.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 1165 din data 04.07.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Lichidator judiciar    Procesul verbal de licitatie    Contract de ipoteca    Executare silita    Legea 31/1990    Contract de credit    Credit ipotecar    Debitori    Creditori    Exceptia inadmisibilitatii    Legea 85/2006    Drept comun    Faliment    Insolventa    Prejudiciu    Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 � Tribunalul Iasi

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020