din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Emitere somatie de plata reprezentand rata TURND/rovinieta plus penalitati de intarziere

Emitere somatie de plata reprezentand rata TURND/rovinieta plus penalitati de intarziere

  Publicat: 04 Oct 2012       2708 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin cererea inregistrata la aceasta Judecatorie, creditoarea X a solicitat emiterea unei somatii de plata pe seama debitorului Y cu privire la suma de 136,22 euro, reprezentand 54 euro c/val. ratei TURND/rovinieta plus penalitatile de intarziere in valoare totala de 82,22 euro aferente acestei rate si cheltuielile de judecata ocazionate cu derularea acestui proces.
Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile OG 5/2001 si OG nr.15/2002 privind introducerea taxei de utilizare a infrastructurii rutiere si normele de aplicare ale acesteia.

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Structura juridica plurivalenta, subsumand o pluralitate de contracte distincte reciproc interconditionate, care alcatuiesc impreuna un ansamblu contractual inchegat si coerent.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
1. Datoria persoanei creditate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

Debitoarea Y legal citata a formulat intampinare (f.22) prin care a solicitat respingerea cererii de emitere a somatiei de plata formulata de creditor ca neintemeiata aratand ca nu sunt indeplinite dispozitiile prevederilor articolului 1 din OG nr. 5/2001 nefiind vorba de o creanta certa, lichida si exigibila.
In subsidiar a solicitat ca instanta sa aiba in vedere dispozitiile articolului 4 alin. 3 din Legea 469/2002 privind disciplina contractuala.
Din actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Intre creditor X si debitor Y a fost incheiat Contractul nr... avand ca obiect incasarea sumelor datorate cu titlu de tarif de utilizare a retelei de drumuri nationale conform OG nr.15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare avandu-se in vedere eliberarea rovinietelor concomitent cu plata de catre debitorul beneficiar al celor patru rate a tarifelor de utilizare pentru vehicule.
Cu referire la prezenta cerere de emitere a somatiei de plata, instanta retine ca, pentru declansarea procedurii somatiei de plata prevazuta de OG 5 / 2001, cu modificarile ulterioare, este necesara indeplinirea cerintelor prevazute de aceasta lege speciala, respectiv de art. 1 alin. 1.
Creditorul, in primul rand, trebuie sa aiba o creanta a carei obligatie corelativa consta in indatorarea debitorului la plata unei sume de bani, fara a prezenta relevanta, in principiu, izvorul acestei obligatii fiind insa necesara aceasta obligatie sa fie asumata prin contract constatat prin inscris ori determinata potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura sau in alt mod admis de lege.
In al doilea rand, creanta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, respectiv existenta ei sa fie neindoielnica, sa rezulte din chiar inscrisul constatator al creantei conform art. 379 alin. 3 Cod procedura Civila, cuantumul acesteia sa fie determinat prin inscrisul care o constata sau, cel putin sa fie determinabil prin inscrisul respectiv sau prin alte inscrisuri ce emana, sunt recunoscute sau, dupa caz, sunt opozabile debitorului, conform art. 379, alin. 4 Cod Procedura Civila, iar termenul prevazut in favoarea debitorului s-a implinit ori in conditiile legii - art. 263 si art. 382 Cod procedura Civila - debitorul este decazut din beneficiul termenului.
Fata de aceasta reglementare legala instanta apreciaza ca procedura somatiei de plata este aplicabila in cauza de fata deoarece este indeplinita prima conditie intrucat contravaloarea ratei 4 TURND/rovinieta a fost emisa in baza unui inscris asumat de parti, respectiv contractul nr..... care este semnat de ambele parti.
Creanta este certa in sensul art.379 alin. 3 C.pr.civ. intrucat existenta creantei privind plata a 54 de euro rata nr.4 rezulta din contractul incheiat intre parti avand semnatura debitorului parat.
Creanta este lichida potrivit art.379 alin. 4 C.pr.civ. deoarece cuantumul acesteia este determinat in Anexa nr. C la contractul nr..... care constituie Legea partilor si care a fost necontestata de catre debitor .
Creanta este de asemenea exigibila scadenta obligatiei de plata fiind stabilita in mod expres de catre parti la data de ... in Anexa C din contract .
Instanta arata ca in jurisprudenta Curtii Europene de Justitie de la Luxemburg s-a decis ca protectia recunoscuta consumatorilor prin Directiva nr.93/13 privind clauzele abuzive in contractele cu consumatorii, directiva transpusa in dreptul national, presupune ca instanta nationala sa poata verifica daca o clauza a contractului dedus judecatii are caracter abuziv. A se vedea cauza Murciano Quintero C-240/98. Astfel cu privire la suma de 82,22 euro ce reprezinta penalitati de intarziere, instanta apreciaza ca acestea au fost stabilite si calculate cu incalcarea reglementarilor Legii 193/2000 privind clauzele contractuale abuzive pentru urmatoarele motive:
Creditoarea-reclamanta in cererea formulata a pretins si calculat penalitati in cuantum de 0,15% pe zi de intarziere. Stipularea unor penalitati de 0,15% pe zi de intarziere contravine dispozitiilor imperative ale Legii 193/2000 privind clauzele contractuale abuzive. Potrivit art. 4 din aceasta lege o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca prin ea insasi sau prin alte prevederi din contract creeaza in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei credinte un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor. Practic consumatorul este obligat la plata unor sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale.
In speta, din modul de redactare al contractului rezulta ca acesta este un contract de adeziune, debitorul neavand nici un rol activ in negocierea clauzelor, nu reiese in mod evident ca paratul a avut posibilitatea efectiva de a lua la cunostinta de toate clauzele inserate, inclusiv cele referitoare la modul si cuantumul de percepere a penalitatilor in cazul intarzierii platii celor patru rate stipulate, fiecare la suma de 54 de euro.
Petru aceste considerente, fata de dispozitiile art. 1 din O.G. 5 / 2001, constatandu-se existenta unei creante certe, lichide si exigibile in urma examinarii cererii creditorului conform art. 3 alin. 2 sin O.G. nr. 5 /2001, verificand inscrisurile doveditoare ale sumelor datorate instanta constata ca cererea este intemeiata,in parte, motiv pentru care urmeaza a fi admisa doar pentru suma de 108 euro penalitatile de intarziere fiind acordate doar pentru suma de 54 de euro la fel ca si cuantumul debitului restant.
In baza art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 5 / 2001, va emite ordonanta cu somatia de plata pe seama debitorului Y, pentru suma de 108 euro debit plus penalitati de intarziere conform Contractului nr..... suma ce va fi achitata in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei catre creditor .
In baza art. 274 Cod Procedura Civila debitorul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata catre creditor, in suma de 39,30 lei compuse din taxa judiciara de timbru, timbru judiciar.
Pronuntata de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 433 din data 25.03.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Sinaia    OG 5/2001    OUG 15/2002    Rovinieta    Taxa de utilizare a infrastructurii rutiere    Somatie de plata    Creditori    Debitori    Creanta certa    Creanta lichida    Creanta exigibila    Legea 469/2002    Legea 193/2000    Contract de adeziune    Penalitati de intarziere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Posibilitatea cumulului dobanzii legale cu daune compensatorii menite sa acopere prejudiciul cauzat prin erodarea creantei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr.12/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 11 ianuarie 2017

Somatie de plata pentru o creanta izvorata dintr-un contract de achizitie publica. Competenta materiala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, SENTINTA CIVILA NR. 24 din 13.03. 2013

Acord de mediere. Somatie de plata.Plata pe calea somatiei de plata a debitelor izvorate din contract de furnizare energie electrica
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi, Sectia civila, Incheiere din 01.04.2011

Acord de mediere. Somatie de plata
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi, Sectia comerciala si contencios administrativ, Incheierea nr. 6 din 25 martie 2011

Cerere somatie de plata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sentinta civila nr. 4 din 11.01.2012

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Cerere de investire cu formula executorie
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009

Contract de vanzare-cumparare. Exceptia prematuritatii introducerii cererii fata de lipsa concilierii prealabile
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta comerciala nr. 001 din data 27.10.2011

Plata sumei reprezentand plata nedatorata. Imbogatire fara just temei
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 744 din data 02.06.2010

Obligarea la plata sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de internet si telefonie
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 696 din data 26.05.2010Articole Juridice

Investirea cu formula executorie a somatiei de plata
Sursa: CSM

Posibilitatea cumularii dobanzii legale cu actualizarea creantei potrivit inflatiei
Sursa: CSM