din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1726 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Contract de vanzare-cumparare. Exceptia prematuritatii introducerii cererii fata de lipsa concilierii prealabile

Contract de vanzare-cumparare. Exceptia prematuritatii introducerii cererii fata de lipsa concilierii prealabile

  Publicat: 16 Oct 2012       2605 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Creditoarea SC P C SRL C cu sediul in comuna C , str. , nr. , jud.B in contradictoriu cu debitoarea SC S R SRL cu sediul in B , AV, nr., bl. sc. , ap. , cam. , sector a solicitat ca prin sentinta ce se va da sa fie somat debitorul sa achite creditorului suma de 33.284,40 lei reprezentand c/val. floarea soarelui . Cu cheltuieli de judecata .

Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Obligatie care nu poate fi impartita intre creditori sau debitori, fie datorita naturii insasi a obiectului ei, fie ca urmare a conventiei partilor.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,


In motivarea de fapt a cererii creditorul arata ca in baza intelegerilor pe care le-a avut cu debitorul in cursul anului 2010 s-a incheiat contractul de vanzare cumpare nr. 1 din 2 septembrie 2010 pentru cantitatea de 20.000 kg floarea soarelui, urmand sa se faca plata la sucursala bancii R B .


Mai arata creditorul ca desi i-a expediat debitorului cantitatea de 18903 kg de floarea soarelui cu avizul nr. din iar ulterior a emis factura nr. seria din data de in mod nejustificat debitorul nu a achitat la scadenta factura emisa de creditor .


In drept creditorul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile OG 5/2001 cu modificarile ulterioare si art. 274 Cod procedura civila.


In dovedirea cererii creditorul a depus la dosar contractul de vanzare cumparare incheiat intre parti, factura emisa , avizul de expediere si incercarea de conciliere incheiata intre parti.


Prin intampinarea depusa la dosar de catre debitor s-a invocat exceptia prematuritatii introducerii cererii fata de lipsa concilierii prealabile iar pe fond s-a solicitat respingerea cererii intrucat debitorul a efectuat plati catre reclamanta prin inscrisuri sub semnatura privata potrivit actelor ce le depune in justificare la intampinare.


Examinad cererea creditorului, intampinarea debitorului, inscrisurile depuse de catre ambele parti, instanta a retinut urmatoarele:


Sub aspectul exceptiei invocate.


Procedura speciala a somatiei de plata este derogatorie de la dreptul comun si in cadrul acestei proceduri nu sunt incidente dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila, nefiind necesara efectuarea concilierii directe prealabila pe care legea o considera obligatorie in cadrul solutionarii litigiilor comerciale pe calea dreptului comun.


Fata de considerentele de mai sus instanta va respinge exceptia invocata ca neintemeiata.


Pe fondul cauzei s-au retinut urmatoarele:


In baza relatiilor comerciale incheiate intre parti avand la baza contractul de vanzare cumparare cu nr. s-au stabilit drepturi si obligatii reciproce intre parti principala obligatie a debitorului in calitate de cumparator a fost aceea de a achita la scadenta factura emisa de creditor pentru produsele livrate.


Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca debitorul nu si-a indeplinit aceasta obligatie contractuala .


Instanta nu poate retine apararea debitorului, sustinerile acestuia potrivit carora a efectuat plati catre creditor pe baza unor inscrisuri sub semnatura privata intrucit insemnarile efectuate pe o fila de agenda cu privire la anumite sume de bani nu constituie dovezi de plata intre doua societati comerciale in sensul legii.


Fata de considerentele de mai sus, apreciind creanta creditorului ca este certa, lichida si exigibila in temeiul art. 379 Cod procedura civila si art. 1024 Cod civil coroborat cu art. 1 din OG 5/2001 cu modificarile ulterioare, instanta va admite cererea si va soma debitorul sa achite creditorului suma de 33.284,40 lei reprezentand c/val. floarea soarelui in termen de 20 zile de la comunicare .


Va obliga debitorul sa plateasca creditorului suma de 539 lei cheltuieli de judecata, reprezentatnd taxa judiciara de timbru a actiunii i onorariu avocat conform actelor justificative de la dosar..


Instanta:


Respinge exceptia .


Admite cererea formulata de creditoarea SC P C SRL C cu sediul in comuna C , str. , nr. jud. in contradictoriu cu debitoarea SC S R SRL cu sediul in B , Aleea V , nr. bl.15, sc. , ap. , cam. , sector , si in consecinta:


Someaza debitorul sa achite creditorului suma 33.284,40 lei reprezentand c/val. floarea soarelui in termen de 20 zile de la comunicare ..


Obliga debitorul sa plateasca creditorului suma de 539 lei cheltuieli de judecata .


Cu drept de a formula cerere in anulare in 10 zile de la comunicare pentru debitor .

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta comerciala nr. 001 din data 27.10.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Creditor    Debitor    OG 5/2001    Contract de vanzare-cumparare    Cumparator    Exceptia prematuritatii introducerii cererii    Vanzator    Creanta certa    Creanta exigibila    Creanta lichida    Incercare de conciliere    Drept comun    Somatie de plata    Conciliere directa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Prescriptia dreptului material la actiune. Intreruperea cursului prescriptiei prin plata facturilor emise de creditor. Rezolutiunea unilaterala a contractului. Efecte asupra recunoasterii si intreruperii cursului prescriptiei materiale a dreptului la actiune. Aspectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 121/12.03.2020

Decaderea din dreptul de a propune, in vederea votarii planului de reorganizare, a categoriei creditorilor indispensabili. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 41/6.02.2020

Conflictul de interese in cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 in situatia votului in adunarea creditorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 374/7.09.2020

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Incheiere de respingere a ordonantei de plata. Autoritate de lucru judecat. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 929 din 3 iunie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Contract de vanzare-cumparare. Actiune pauliana. Frauda debitorului. Complicitatea la frauda a tertului dobanditor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 365 din 12 februarie 2020

Teren vandut in baza unui titlu constatat nul. Actiune in restituirea pretului. Prescriptia dreptului material la actiune
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 961 din 27 mai 2020Articole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati