din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2624 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local

Constatarea calitatii de consilier local. Constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii de consilier local

  Publicat: 09 Oct 2012       4547 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr..... din 19.08.2011 reclamantul ......a chemat in judecata paratii Secretarul Comunei..... si Consiliul Local..... solicitand a se constata calitatea sa de consilier local si constatarea ca legala a hotararii de validare a calitatii sale.

Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act adoptat de organele de stat,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Expresie folosita in trecut pentru a desemna obligatia legala de intretinere.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Legea contenciosului administrativ
Act adoptat de organele de stat,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Legea administraţiei publice locale
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act adoptat de organele de stat,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legea administraţiei publice locale
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act adoptat de organele de stat,
Legea administraţiei publice locale
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act adoptat de organele de stat,

In motivarea cererii sale reclamantul arata ca la 29.06.2011 Consiliul local .......a fost convocat in sedinta ordinara prin Dispozitia Primarului nr.158/23.06.2011 iar la sedinta au participat 14 din cei 15 membri . La sedinta a participat si .........care si-a dat demisia din functia de consilier local precum si reclamantul,care a fost pe lista de consilieri locali la alegerile din 2008 si urma sa fie validat ca si consilier local. Presedinte de sedinta a fost.......Dupa cateva schimburi de replici intre consilieri si secretar,inainte de discutarea ordinii de zi,6 consilieri locali au parasit sedinta,ramanand 8 consilieri si consilierul local demisionar.......Potrivit art.40 alin.1 din legea 215/2001,desfasurarea in continuare a sedintei a fost statutara iar hotararea adoptata a fost legala. Inainte de a se trece la ordinea de zi,........ a cerut modificarea ordinii de zi a sedintei,iar punctul 5-alte probleme ale administratiei locale-sa fie discutat primul. Acesta a cerut adoptarea unei hotarari de consiliu prin care sa se ia act de demisia lui ........si sa se valideze mandatul reclamantului. Consiliul local a adoptat o hotarare in acest sens,validandu-se mandatul reclamantului. S-au mai adoptat apoi doua hotarari si s-a inchis sedinta. Desi a participat la intreaga sedinta,secretarul comunei ........a refuzat sa intocmeasca procesul verbal al sedintei deoarece a considerat ca in mod gresit consiliul local a luat act de demisia lui .......nefiind intocmit un referat constatator potrivit art.12 din legea 393/2004.Secretarul nu a intocmit si comunicat Prefectului procesul verbal desi avea aceasta obligatie . Secretarul comunei poate doar sa avizeze hotararile consiliului local,nu are atributii in ce priveste controlul de legalitate a acestora. In cazul in care considera ca o hotarare este nelegala,secretarul nu o semneaza si expune consiliului local opinia sa motivata,care se consemneaza in procesul verbal al sedintei. Parata insa nu a avut decat obiectii verbale.
Prin cererea modificatoare a actiunii introductive reclamantul a solicitat introducerea in cauza in calitate de parat si a Prefectului Jud.Buzau, obligarea acestuia sa depuna plangerea prealabila intocmita impotriva secretarului comunei si documentatia aferenta cercetarii disciplinare a acesteia, obligarea paratei .......sa inainteze Prefectului hotararea Consiliului local din 29.06.2011,cu cheltuieli de judecata .Arata ca parata ......a intocmit procesul verbal al sedintei consiliului local din 29.06.2011 la data de 21.09.2011 pe timpul cercetarii sale disciplinare si nu l-a comunicat Prefectului si nici Primarului.
A depus, in copie, proces verbal incheiat la 29.06.2011, documentatie inaintata Primariei ........de .......-Organizatia Judeteana Buzau.
Parata .......a formulat intampinare prin care invoca exceptiile prematuritatii si inadmisibilitatii datorita neindeplinirii procedurii prealabile prevazute de art.7 din legea 554/2004.
Pentru validarea sau invalidarea mandatului de consilier al reclamantului,nu exista o hotarare legal adoptata. Sedinta de consiliu local din 29.06.2011 s-a desfasurat in conditii de presiune si dezordine produse de grupul de consilieri ce-l sprijineau politic pe reclamant,in afara cadrului de legalitate. Despre desfasurarea sedintei din 29.06.2011 Prefectul a fost informat prin adresa nr.3352/04.07.2011 la care s-a anexat si inregistrarea audio,iar prin adresa nr.9035,9036,9244/05.08.2011 Prefectul s-a pronuntat in sensul ca dezbaterile nu s-au desfasurat potrivit prevederilor legale iar secretarul comunei a procedat legal refuzand incheierea procesului verbal.
Sedinta a fost condusa de consilierul......,al carui mandat de presedinte expirase,fara a se fi procedat la alegerea noului presedinte de sedinta conform art.41 din legea 215/2001,desi procedura era prevazuta la primul punct al ordinii de zi. Intentia explicita a grupului de consilieri a fost de a obtine schimbarea consilierului .....cu reclamantul,fara ca un asemenea punct sa fie prins pe ordinea de zi si fara sa fi existat convocarea acestuia. Anterior sedintei consilierul ....a informat in scris Primaria ca se face uz de o pretinsa cerere de demisie a sa pe care nu a scris-o si nu a semnat-o,in legatura cu care exista o cercetare penala in curs la politie. Cercetarea nefiind finalizata,in lipsa clarificarilor,primarul comunei,care are atributia stabilirii ordinii de zi a sedintei,nu a decis inca discutarea in consiliul local. Convocarea consiliului local la sedinta din 29.06.2011 s-a facut prin dispozitie a primarului,dispozitie care a cuprins la primul punct al ordinii de zi alegerea presedintelui de sedinta,iar apoi proiectele de hotarari supuse aprobarii insotite de expunerea de motive a initiatorului,raportul compartimentului de resort. Discutiile vizand incetarea mandatului de consilier a lui .....si validarea mandatului reclamantului s-au purtat in afara cadrului legal,fara a se fi impus cu necesitate suplimentarea ordinii de zi conform art.43 din legea 215/2001.Initiatorii nu au prezentat proiecte de hotarari insotite de expuneri de motive sau rapoarte,astfel ca secretarul nu a putut sa-si exprime opinia de legalitate. Secretarul comunei nu are dreptul de a initia proiecte de hotarari iar convocarea consiliului local este atributie exclusiva a primarului. Reclamantul nu a facut dovada indeplinirii procedurii prealabile sesizarii instantei de contencios administrativ.
Paratul Prefectul Jud.Buzau a formulat intampinare prin care invoca exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive.
Arata ca procedura aplicabila in cazurile de incetare a mandatului consilierilor locali,vacanta a mandatelor,ocupare de supleanti a locurilor devenite vacante este reglementata de legile 393/2004,67/2004 si nu implica in nici un fel institutia Prefectului. Intre prefect si consiliile locale si primari nu exista raporturi de subordonare. In prezenta cauza nu se pune problema verificarii de catre prefect a legalitatii vreunei hotarari a consiliului local. Aspectele sesizate de reclamant,de incalcare de catre secretarul comunei a atributiilor prevazute de legea 215/2001,au fost analizate de Comisia de disciplina constituita la nivel judetean conform HG 1344/2007,iar aceasta comisie nu face parte din aparatul de specialitate al Prefectului si nu implica activitatea acestuia.
Paratul Consiliul Local ......a formulat intampinare prin care achieseaza la cerere .
Prin incheierea motivata din 06.12.2011 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Prefectul Jud.Buzau si a respins exceptiile prematuritatii si inadmisibilitatii.
Analizand cererea prin prisma sustinerilor partilor si inscrisurilor depuse,instanta constata ca, dupa cum rezulta din inscrisurile dosarului-fila 83,........ a demisionat din functia de consilier local al com.........,mandatul sau de consilier incetand de drept potrivit art.9 alin.2 lit.a din legea 393/2004.In acest caz,potrivit art.9 alin.3 din lege,incetarea de drept a mandatului se constata de consiliul local prin hotarare,la propunerea primarului sau a oricarui consilier.Art.12 dispune ca in toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia,consiliul local adopta in prima sedinta ordinara,la propunerea primarului,o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara locul vacant locul consilierului in cauza;hotararea va avea la baza,in toate cazurile,un referat constatator semnat de primar si de secretarul unitatii administrativ teritoriale,referat insotit de actele justificative.
Prin urmare,legea instituire o procedura obligatorie,etapizata,de constatare a vacantarii postului de consilier,in care se prevad atributii precise pentru fiecare participant. Astfel,prima etapa o constituie intocmirea de catre primarul unitatii administrativ teritoriale a unui referat constatator prin care sa propuna consiliului local ca in prima sedinta ordinara sa ia act de situatia vacantarii postului de consilier. Potrivit art.44 din legea 215/2001,orice problema pentru a putea fi supusa dezbaterii consiliului local,trebuie sa faca obiectul unui proiect de hotarare care trebuie insotit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si de raportul comisiei de specialitate a consiliului. In cauza de fata,desi Consiliul local prin intampinare a sustinut ca in luna aprilie 2011 s-a intocmit de catre consilierul ......un proiect de hotarare in sensul de a se lua act de incetarea mandatului de consilier al lui.......,reclamantul nu a probat cu inscrisuri existenta acestui proiect de hotarare si a faptului depunerii sale la consiliul local,insotit de actele justificative. Neexistand acest proiect de hotarare,pe cale de consecinta primarul nu a intocmit referatul constatator cerut de art.12 din legea 393/2004.Rezulta deci ca la data de 29.06.2011,cu ocazia sedintei consiliului local,constatarea vacantarii postului de consilier al lui ......si validarea mandatului de consilier al reclamantului nu s-a facut cu respectarea etapelor obligatorii prevazute de legea 215/2011 si legea 393/2004,asa incat nu poate fi admis capatul de cerere privind constatarea legalitatii sedintei de consiliu local si constatarea validarii mandatului de consilier al reclamantului. In plus fata de aceste considerente,instanta observa ca primul punct al ordinii de zi al sedintei din 29.06.2011 era desemnarea presedintelui de sedinta - Dispozitia 158-fila 21 dosar,ori cata vreme nu s-a desemnat in mod legal noul presedinte de sedinta,intreaga procedura de desfasurare a sedintei a fost viciata. Doar dupa desemnarea presedintelui de sedinta,care sa conduca in mod statutar lucrarile,se putea discuta eventuala suplimentare a ordinii de zi conform art.43 din legea 215/2001.Pe de alta parte,instanta subscrie la sustinerile paratului Consiliul local potrivit carora validarea consilierului local supleant nu poate fi impiedicata prin refuzul abuziv al autoritatilor publice locale,insa considera ca este obligatorie conformarea la procedura instituita de legea 393/2004.Astfel,in ipoteza in care oricare din consilieri ar fi intocmit proiectul de hotarare insotit de documentele justificative,iar primarul ar fi refuzat inscrierea pe ordinea de zi a proiectului sau intocmirea referatului constatator,reclamantul ar fi avut deschisa calea actiunii in contencios administrativ impotriva insa nu a secretarului comunei,ci a primarului,deoarece acesta intocmeste ordinea de zi potrivit art.39 alin.1,3 din legea 215/2001 si tot acesta are obligatia de a intocmi referatul care premerge discutarea in consiliul local a situatiei de vacantare a postului de consilier.
Capatul de cerere privind obligarea paratului Prefectul Jud.Buzau sa depuna la dosar plangerea prealabila formulata impotriva secretarului comunei si intreaga documentatie intocmita cu ocazia cercetarii disciplinare nu este o veritabila cerere in justitie intrucat nu urmareste protectia unui drept sau interes legitim,ci constituie doar o cerere de administrare de probe cu inscrisuri,in care reclamantul nu a insistat cu ocazia dezbaterilor asupra fondului si care de altfel nici nu era pertinenta si utila cauzei,atata vreme cat legalitatea procedurii validarii mandatelor de consilieri locali nu este influentata de eventualele abateri disciplinare sustinut a fi savarsite de secretarul unitatii administrativ teritoriale.
Cererea de obligare a paratei de a comunica Prefectului Jud.Buzau hotararea consiliului local din 29.06.2011 se va respinge deoarece din inscrisurile dosarului rezulta ca o astfel de hotarare nu a fost intocmita,secretarul comunei comunicand Prefectului motivele pentru care a considerat desfasurarea sedintei nelegala.
Fata de solutia data cererii,se va obliga reclamantul la plata cheltuielilor de judecata catre parata .....
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr.24 din data 01.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Sedinta ordinara    Consilier local    Legea 215/2001    HG 1344/2007    Incetare de drept a mandatului    Legea 67/2004    Exceptia lipsei calitatii procesual pasive    Legea 215/2001    Legea 393/2004    Legea 554/2004    Exceptia prematuritatii    Exceptia inadmisibilitatii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011