din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4345 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Certificat de asigurare. Exceptia de tardivitate

Certificat de asigurare. Exceptia de tardivitate

  Publicat: 11 Oct 2012       3193 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Buzau sub nr.3828/114/2011 din 2.05.2011, reclamant SC � Asigurari � SA Bucuresti a solicitat revizuirea deciziei nr. 904 din 7.12.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr.12317/200/2009 in contradictoriu cu paratele B. C. si B. I..

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(autorecuzarea) Este institutia prin care persoana incompatibila se abtine
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

2.)- Motivarea cererii
2.1)- In fapt , s-a invederat ca prin sentinta nr. 3966 din 26.05.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a respins in mod corect actiunea in despagubiri formulata de paratele B. C. si B.I., intrucat defunctul B.O. suferea inca din anul 1997 de cardiopatie ischemica, boala pe care nu a declarat-o asiguratorului conform prevederilor art. 13 din Legea nr.136/1995. Instanta fondului a considerat in mod just ca B.O. nu si-a indeplinit aceasta obligatie, fapt pe care asiguratorul daca ar fi stiut de existenta acestei boli nu ar fi incheiat asigurare.
2.2)- Prin decizia nr. 904 din 7.12.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau, modificandu-se in tot solutia fondului, instanta de recurs a considerat in mod eronat ca `` asiguratorul nici nu a solicitat acte medicale asiguratului, sau o declaratie pe proprie raspundere cu privire la starea sanatatii sale``, desi in cuprinsul certificatului de asigurare este consemnata declaratia asiguratorului.
2.3)- Perpetuand o interpretare si aplicare gresita a legii instanta de recurs nu face clar distinctia faptului ca in cauza opereaza doua izvoare diferite de drept, respectiv izvorul de drept reprezentat de contractul de credit si izvorul de drept reprezentat de asigurarea de viata, fiecare din ele avand reglementari diferite si un singur punct convergent ce consta in faptul ca B.O. este parte atat a contractului de credit cat si asigurat prin certificatul de asigurare.
2.4)- Instanta de recurs se afla in eroare in momentul in care a stabilit obligatia de plata de 15.000 euro ce deriva din contractul de credit, desi suma asigurata este de 13.500 euro, reprezentand limita maxima pana la care raspunde asiguratorul in cazul producerii evenimentului asigurat, motiv pentru care reclamantele si-au restrans catimea pretentiilor, solicitand prin consecinta executarea silita in limita acestei sume.
2.5)- In drept , reclamantele au invocat dispozitiile art.322 pct.2 Cod procedura civila, considerand ca instanta de recurs s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut,si a omis sa se pronunte asupra unor lucruri care s-au cerut si a dat mai mult decat s-a cerut.
3.)- Intampinarea
Paratele B. C. si B. I. au formulat intampinare in aplicarea art.115-118 din Codul de procedura civila prin care au invocat exceptiile privind tardivitatea introducerii cererii de revizuire si lipsa de interes a actiunii, iar pe fond netemeinicia cererii(filele 42-46).
4.)- Probe
Din oficiu, instanta a dispus atasarea la prezenta cauza a dosarului 12317/200/2009 solutionat prin decizia nr.904 din 7.12.2010 a Tribunalului Buzau ce face obiectul cererii de revizuire pendinte judecatii.
5.)- Conexarea cauzelor
Avandu-se in vedere faptul ca tribunalul a fost investit cu 2 cereri de revizuire: una transmisa prin fax inregistrata la data de 28.04.2011, ce face obiectul dosarului nr.3774/114/2010, si alta transmisa prin posta , inregistrata la data de 2.05.2011 ce face obiectul dosarului nr. 3828/114/2011, prin incheierea din10.06.2011 s-a dispus conexarea celor doua cauze, in temeiul art.164 Codul de procedura civila.
6.)- Incident procedural
Prin incheierea din 13.10.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau s-au respins cererile de abtinere formulate de doi judecatori din componenta completului de judecata investit aleatoriu cu solutionarea cererii pendinte judecatii, apreciindu-se ca desi au participat la solutionarea recursului ce a facut obiectul deciziei nr.904/2011 nu sunt incompatibili sa solutioneze cererea de revizuire( sens in care s-a statuat si prin decizia nr. II din 15.01.2007 pronuntata de I.C.C. J. in recurs in interesul legii).
7.) - Analiza . Constatari
7.1)- Conform prevederilor art. 322 pct.2 Cod procedura civila, revizuirea unei hotarari data de o instanta de recurs atunci evoca fondul, se poate cere daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut, sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decat s-a cerut.
7.2) - Potrivit art. 324 alin. 1 pct. 1 din cod, cand hotararea supusa revizuirii a fost data de o instanta de recurs dupa evocarea fondului, termenul de revizuire este de o luna socotit de la pronuntare.
7.3) - In cauza dedusa judecatii, hotararea supusa revizuirii: decizia nr. 904 din 07.12.2010 a fost pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 12317/200/2009 dupa evocarea fondului, astfel cum rezulta neechivoc din considerentele acesteia.
7.4) - Hotararea fiind pronuntata la data de 07.12.2010, in raport de prevederile art. 101 din Codul de procedura civila, termenul de introducere a cererii de revizuire s-a implinit la data de 07.01.2011.
7.5) - In contextual expus, atat cererea de revizuire inregistrata la data de 28.04.2011, transmisa prin fax(ce face obiectul dosarului nr. 3774/114/2010), cat si cererea de revizuire inregistrata la data 02.05.2011, transmisa prin posta ( ce face obiectul dosarului nr. 3828/11/4/2011) : dosare conexe, au fost introduse peste termenul legal( termen de decadere).
7.6 ) - Chiar in situatia in care s-ar lua in considerare incheierea din 14.01.2011 privind indreptarea erorii materiale strecurate in decizia atacata, ultima zi in care se putea inregistra cererea de revizuire se circumscrie termenului de 14.02.2011.
7.7) - Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul ca atat solutia pronuntata prin decizia nr. 904 din 07.12.2010, cat si solutia pronuntata prin incheierea de indreptare a erorii materiale din 14.01.2011 au fost publicate de indata in aplicatia Ecris, putand fi accesate de catre reclamanta spre luare la cunostinta.
8.)- Solutia tribunalului
Pentru considerentele in fapt si in drept ce preced, in temeiul art. 137 Cod de procedura civila, s-a admis exceptia de tardivitate invocata prin intampinare si prin consecinta s-a respins ca tardiv introdusa cererea de revizuire formulata de reclamanta SC a�� Asigurari a�� SA impotriva deciziei nr. 904 din 07.12.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 12317/200/2009 in contradictoriu cu intimatele B. C. si B. I., apreciindu-se ca fiind de prisos a se analiza atat exceptia privind lipsa de interes cat si fondul cererii.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.51 din data 30.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Judecatoria Buzau    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Eroare materiala    Legea 136/1995    Despagubiri    Asigurator    Asigurat    Certificat de asigurare    Contract de credit    Exceptia lipsei de interes a actiunii    Exceptia tardivitatii    Cerere de revizuire
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Acord de mediere. Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentinc de vanzare-cumparare
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau, Sectia civila, Sentinta civila nr. 576 din 21.01.2011Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu