din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3430 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendare executare act administrativ

Suspendare executare act administrativ

  Publicat: 22 Oct 2012       6979 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Legea contenciosului administrativ
Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Galati sub nr�, reclamanta a solicitat in contradictoriu cu paratii C.L.B. si C.M.C. suspendarea executarii hotararii numarul a C.L.B.
Reclamantul a aratat in motivarea cererii ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 14 alin 1 din Legea 554/2004 pentru a se dispune suspendarea executarii actului administrativ mentionat, respectiv cazul bine justificat si prevenirea unei pagube iminente.

Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Dreptul unei parti de a fi preferata unei alte persoane
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Procedura juridica prin care un act sau un inscris este recunoscut in mod legal de catre o autoritate notariala.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Principiu moral si juridic de importanta fundamentala, care impune egalitatea in drepturi si indatoriri a membrilor unei colectivitati umane,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Urmare a emiterii Hotararii, parata C.L.B. a instrainat, fara a respecta dispozitiile art.123 din Legea nr.215/2001, terenul in suprafata de 582 mp, numitului C.M., conform contractului de vanzare-cumparare, eliberand ulterior autorizatie de demolare a constructiei de pe teren .
Conform art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea in conditiile art.7 a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii efectelor actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond . In cazul in care persoana vatamata nu introduce actiunea in anularea actului in termen de 60 de zile, suspendarea inceteaza de drept si fara nicio formalitate.
Asa cum a aratat in petitul cererii, prin Hotararea C.L.B. a aprobat vanzarea terenului intravilan, avand categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de x mp, domnului M.C.
Conform art.3 din hotararea a carei anulare se solicita, s-a aprobat ca vanzarea terenului sa se faca direct proprietarului cladirii aflata pe acest teren, in urma notificarii asupra hotararii de vanzare.
La adoptarea hotararii C.L. a incalcat disp. art.123 alin.4 din Legea nr.215/2001 republicata facand o confuzie in acest sens, intrucat cele doua alineate se refera la situatia in care pe terenul unitatii administrativ teritoriale constructorii de buna credinta ridica anumite constructii beneficiind astfel de un drept de preemtiune la cumpararea terenului.
In realitate, nici C.M., nici antecesorii sai nu au avut calitatea de constructori de buna credinta, acestia au devenit proprietarii unei cladiri deja edificate construita din paianta, acoperita cu tabla. Practic, nu este vorba despre o constructie care sa sporeasca valoarea terenului si care sa-i confere intaietate constructorului de buna credinta la dobandirea terenului aferent constructiei. Mai mult decat atat, ulterior atribuirii terenului in cauza, M.C. a si demolat constructia existenta, subintelegandu-se interesul sau in dobandirea exclusiv a terenului, nicidecum in recuperarea unei investitii.
Dimpotriva, fata de imprejurarea ca numitul nu a fost niciodata un constructor de buna credinta, ci doar a cumparat un imobil ce, la un moment dat, a apartinut F G, considera ca in situatia vanzarii terenului aferent imobilului catre acesta erau aplicabile disp. art.123 alin.2 care prevad obligativitatea licitatiei publice, dar in cauza nu s-a facut dovada ca s-a organizat o licitatie publica cu privire la vanzarea terenului.
Mai mult, nu au fost respectate prevederile alin.3 din art.123 din Legea nr.215/2001 privind dreptul de preemtiune de care se bucura, avand in vedere ca este proprietara unei constructii situate in acelasi perimetru, nu a fost notificata pentru a-si exprima optiunea de cumparare.
A depus in copie Hotararea nr.44/28.06.2011.
Prin intampinarea depusa la dosar paratul C.L. a solicitat respingerea cererii ca nefondata avand in vedere ca hotararea a carei suspendare se solicita a fost data cu respectarea Legii nr.215/2001.
De asemenea, a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si paratul.
Prin sentinta pronuntata de Tribunalul Galati a fost respinsa cererea de suspendare ca nefondata.
Cu privire la cererea de suspendare a executarii hotararii C.L. instanta de fond a retinut urmatoarele:
Prin Hotararea C.L.B. si-a insusit Raportul de evaluare-teren intravilan, intocmit de X persoana fizica autorizata, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .
Se aproba vanzarea terenului intravilan, avand categoria de folosinta curtii constructii, in suprafata de x mp situat in, domnului C.M.
Vanzarea terenului se va face direct proprietarului cladirii, aflata pe acest teren, in urma notificarii asupra hotararii de vanzare.
Pretul de vanzare al terenului in suprafata de x mp este de y lei.
C a instrainat prin contractul de vanzare-cumparare, magazinul satesc catre x, care ulterior, prin contractul de vanzare-cumparare, avand incheiere de autentificare nr., incheiat la B.N.Pa��., l-a instrainat catre numitul C.M.C.
Astfel, la data emiterii Hotararii contestate paratul era proprietarul constructiei aflata pe terenul a carui vanzare s-a hotarat de catre C.L.
Potrivit documentatiei tehnice cadastrale si raportului de expertiza depuse la dosar terenul in suprafata de x mp este aferent constructiei aflata pe proprietatea paratului.
Fara a analiza legalitatea titlurilor in baza carora paratul a dobandit proprietatea constructiei, instanta apreciaza ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001.
Pentru aceste motive Tribunalul apreciind ca nu rezulta indicii de rasturnare a prezumtiei de nelegalitate a hotararii C.L.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen legal reclamanta, invocand motivul de recurs prevazut de disp. art. 304 pct. 9 C.pr.civ., in sensul ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.
Art. 123 alin. 3 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 instituie o exceptie de la regula conform careia bunurile din domeniul privat se vand la licitatie publica, aratandu-se ca vanzarea terenurilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale pot fi vandute direct persoanei care a construit cu buna credinta pe acel teren in temeiul dreptului de preemtiune pe care legea i-l recunoaste. Trebuie mentionat ca aceasta exceptie se aplica doar asupra terenului aferent constructiei, prin aceasta intelegandu-se terenul necesar folosirii normale a constructiei realizate.
Nelegalitatea Hotararii C.L. este si mai pregnant confirmata prin emiterea autorizatiei de demolare a constructiei existente pe teren, fiind evident ca existenta acelei constructii a reprezentat un tertip de atribuire a terenului preferential , in speta paratului.
Notiunea de ``paguba iminenta`` este definita la textul art. 2 din Legea 554/2004 ca fiind ``prejudiciul material viitor, dar previzibil cu evidenta``, ceea ce evident nu poate fi asimilat ``prejudiciului efectiv`` si care ar presupune, pe langa existenta sa neindoielnica si stabilirea intinderii sale la acel moment, conditie care, evident, nu este ceruta de textul art. 14 din acelasi act normativ.
Prejudiciul, in acceptiunea art. 14 din Legea 554/2004, poate fi atat material, efectiv, cat si procesual adica cel care este susceptibil sa puna partea reclamanta intr-o situatie dezavantajoasa din punct de vedere procesual in litigiul de fond cum ar fi, de exemplu, crearea unei situatii juridice noi prin executarea actului administrativ, prin generarea viitoare a unor drepturi care nu existau la momentul plangerii prealabile, si care ar impune reclamantului extinderea cadrului procesual si fata de terti prin ipoteza de beneficiar ai actului atacat.
In consecinta, suspendarea se impune pentru prevenirea unei pagube iminente, deoarece prin mentinerea aparentei de legalitate a actului administrativ atacat caruia ii va urma o autorizatie de construire, se creeaza o situatie juridica noua, se genereaza drepturi care nu existau la momentul introducerii actiunii de fond, de natura a o determina pe recurenta sa promoveze tot felul de litigii pentru restabilirea situatiei anterioare, sa indisponibilizeze sume de bani aferente actului de justitie, s.a.
Verificand cauza prin prisma motivelor de recurs invocate, dar si sub toate aspectele, conform art. 304 ind. 1 C.proc.civ., Curtea apreciaza ca recursul este nefondat instanta de fond realizand o corecta interpretare si aplicare a dispozitiilor Legii 554/2004.
Potrivit art. 14 alin.1 din Legea nr. 554/2004 ``in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7 a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond``.
Suspendarea executarii actelor administrative constituie un instrument procedural eficient pus la dispozitia instantei de judecata in vederea respectarii principiului legalitatii: atat timp cat autoritatea emitenta sau judecatorul se afla intr-un proces de evaluare, din punct de vedere legal, a actului administrativ contestat, este echitabil ca acesta din urma sa nu-si produca efectele asupra celor vizati.
Legiuitorul national a fost obligat sa gaseasca criterii pertinente pentru suspendarea executarii actelor administrative pana la clarificarea exacta a gradului de conformare a acestora cu normele juridice aplicabile in speta. Masura cu caracter provizoriu anterior individualizata determina punerea in balanta a interesului social cu cel personal, preeminenta unuia dintre ele fiind subsumata principiului legalitatii.
De altfel, trebuie semnalat faptul ca, la nivel european, exista preocupari in domeniu . Cu titlu exemplificativ, amintim Recomandarea nr. R(89) 8 adoptata de Comitetul de Ministri din cadrul Consiliului Europei la data de 13.09.1989, referitoare la protectia jurisdictionala provizorie in materie administrativa. Aceasta din urma a apreciat ca este de dorit sa se asigure persoanelor o protectie jurisdictionala provizorie, fara a se recunoaste, insa eficacitatea necesara actiunii administrative.
De asemenea, Recomandarea anterior aratata a retinut faptul ca autoritatile administrative actioneaza in numeroase domenii si ca activitatile lor sunt de natura sa afecteze drepturile, libertatile si interesele persoanelor. Mai mult, acelasi act european a statuat ca executarea imediata si integrala a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi atacate poate cauza persoanelor, in anumite circumstante, un prejudiciu ireparabil pe care echitatea il impune sa fie evitat, in masura posibilului.
Conform Recomandarii aflate in discutie, autoritatea jurisdictionala chemata sa decida masuri de protectie provizorie trebuie sa ia in apreciere ansamblul circumstantelor si intereselor prezente; asemenea masuri pot fi acordate in special in situatia in care executarea actului administrativ este de natura sa produca pagube grave, dificil de reparat si in cazul in care exista un argument juridic aparent valabil referitor la nelegalitatea respectivului act.
Pe de alta parte, se impune a fi facuta precizarea ca actul administrativ se bucura de prezumtia de legalitate, care la randul sau, se bazeaza pe prezumtia de autenticitate (actul de la cine se afirma ca emana) si pe prezumtia de veridicitate (actul exprima ceea ce in mod real a decis autoritatea emitenta).
De aici, rezulta principiul executarii din oficiu, intrucat actul administrativ unilateral este el insusi executoriu.
Din acest motiv, suspendarea efectelor actelor administrative reprezinta o situatie de exceptie, la care judecatorul de contencios administrativ poate sa recurga atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de Legea nr. 554/2004.
Cert este ca trebuie asigurat un anumit echilibru in procesul executarii din oficiu a actelor administrative, precum si anumite garantii de echitate pentru cetateni, intrucat activitatile administrative nu pot fi discretionare in ceea ce priveste alegerea formelor de executare .
In alta ordine de idei, din lectura art. 14 si 15 din Legea nr.554/2004, modificata, rezulta ca, pentru a se dispune suspendarea actului administrativ, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unui act administrativ, parcurgerea procedurii administrative prealabile, prezenta unui caz bine justificat si prevenirea unei pagube iminente.
Cazurile bine justificate au fost definit prin art. 2 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 ca fiind ``imprejurarile legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta actului administrativ``. Prin urmare, existenta acestei conditii ar fi indeplinita in situatia in care se regasesc argumentele juridice aparent valabile cu privire la nelegalitatea actului administrativ aflat in litigiu, suspendarea judiciara a acestuia putand interveni daca exista cel putin un indiciu de nelegalitate.
In speta analizata, Curtea va constata ca nu exista un caz bine justificat. Aspectele invocate privind emiterea hotararii a Consiliului Local nu fundamenteaza ideea unei indoieli serioase cu privire la legalitatea actului administrativ solicitat a fi suspendat.
Caracterul iminent al prejudiciului ce va fi suportat de reclamant nu poate fi retinut in speta dat fiind faptul ca reclamanta nici nu a inteles sa arate in ce consta eventualul prejudiciu iminent pe care il determina emiterea hotararii numarul x Consiliului Local x. Reclamanta a inteles doar sa faca o serie de consideratii cu caracter teoretic cu privire la notiunea de prejudiciu iminent fara insa a explica in ce consta acest prejudiciu in situatia sa concreta.
Pentru aceste considerente, apreciind ca solutia primei instante a fost pronuntata cu interpretarea si aplicarea corecta a legii, se va respinge ca nefondat recursul declarat de catre reclamanta.
Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1219 din data 05.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Galati    Contract de vanzare-cumparare    Domeniu privat    Prejudiciu material    Legea 544/2004    Teren intravilan    Persoana fizica autorizata    Act administrativ    Legea 215/2001    Proprietar    Unitate administrativ-teritoriala    Licitatie publica    Drept de preemtiune    Constructor de buna-credinta    Autoritatea ierarhic superioara    Autoritate publica    Act administrativ unilateral    Principiul legalitatii    Prezumtie de legalitate    Suspendare act administrativ    Contract de vanzare-cumparare    Autorizatie de constructie    Autorizatie de demolare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN