din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4286 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Respingere ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate

Respingere ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate

  Publicat: 06 Nov 2012       3186 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 17.02.2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud a fost respinsa ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate ridicata de reclamantul G.D.G. referitor la dispozitiile Legii nr. 46/1996, ale Legii nr. 287/2009 si ale Legii nr. 53/2003.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Expresie latina potrivit careia un act juridic se incheie in conformitate
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In motivare s-a aratat ca nu sunt indeplinite cerintele art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 pentru ca exceptia sa fie inaintata spre solutionare Curtii Constitutionale.
Astfel, in ceea ce priveste Legea nr. 46/1996 s-a constatat ca aceasta este abrogata, neputand fi supusa controlului de constitutionalitate, referitor la Legea nr. 287/2009, adica noul Cod civil retinandu-se ca acesta nu a intrat inca in vigoare, neputand fi deci supus controlului de constitutionalitate, iar Legea nr. 53/2003 nu are legatura cu aceasta cauza, actiunea reclamantului avand ca obiect obligarea paratilor la despagubiri in temeiul art. 998, 999 Cod civil, nefiind vorba de raporturi de munca .
Impotriva acestei incheieri a declarat oral recurs reclamantul in sedinta publica din data de 17.02.2011, recurs motivat prin scriptul inregistrat la Tribunalul Bistrita-Nasaud la data de 21.02.2011.
In motivarea recursului s-a aratat ca au fost incalcate prevederile art. 6 alin. 1, art. 14 si art. 17 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale.
Raportul de expertiza medico-militara intocmit sub nr. 114315/07.01.2004 este ilegal, facand obiectul dosarului civil nr. xxx/190/2010 al Judecatoriei Bistrita.
S-a aratat ca textele de lege invocate in actiune au legatura cu solutionarea cauzei, in aceste conditii incheierea pronuntata la data de 17.02.2011 fiind ilegala si netemeinica.
In aparare, intimatul Ministerul Apararii Nationale a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Analizand recursul declarat de catre reclamantul G.D.G. impotriva Incheierii pronuntate in sedinta publica din data de 17.02.2011, Curtea retine urmatoarele:
Conform art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.
La alin. 5 al textului de lege se prevede ca daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o incheiere motivata cererea de sesizare a Curtii Constitutionale.
Analizand obiectul cererii de chemare in judecata formulata de catre reclamantul G.D.G. si inregistrata initial pe rolul Judecatoriei Bistrita-Nasaud sub nr. yyyy/190/2009 se constata ca acesta consta in plata unor despagubiri civile care decurg din procesul penal, pe baza sustinerilor reclamantului instanta calificand juridic actiunea formulata si stabilind temeiul de drept al acesteia ca fiind prevederile art. 19 si 20 C.pr.pen. si art. 998, 999 C.civil, in dosarul nr. zzzz/112/2010 al Tribunalului Bistrita-Nasaud instanta fiind investita cu solutionarea acestei actiuni ca urmare a pronuntarii Deciziei civile nr. 56/A/2010 de catre Tribunalul Bistrita-Nasaud, decizie prin care s-a anulat sentinta pronuntata de judecatorie, retinandu-se cauza spre competenta solutionare in prima instanta la Tribunalul Bistrita-Nasaud.
Raportat la obiectul actiunii deduse judecatii, astfel cum acesta rezulta din cele de mai sus,tribunalul a concluzionat in mod corect ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 29 din Legea nr. 47/1992 in vederea sesizarii Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocata de catre reclamant.
Astfel, in ceea ce priveste Legea nr. 287/2009 in mod corect s-a constatat de catre instanta de fond ca aceasta nu a intrat inca in vigoare, nefiind deci aplicabila litigiului, alin. 1 al art. 29 din Legea nr. 47/1992 conditionand in mod expres admisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate numai la legile sau ordonantele in vigoare la data invocarii exceptiei.
Referitor la Legea nr. 53/2003, respectiv Codul Muncii, se constata ca nici aceasta nu are legatura cu prezenta cauza raportat la obiectul actiunii deduse judecatii, respectiv acordarea unor despagubiri datorate in urma verificarii conditiilor raspunderii civile delictuale astfel cum aceasta este reglementata de art. 998 si 999 Cod civil.
In ceea ce priveste Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, se apreciaza ca in primul rand nici aceasta lege nu are legatura cu solutionarea cauzei, raportat la obiectul actiunii deduse judecatii, conditii in care nu se mai impune a se analiza in ce masura ar fi posibila sau nu sesizarea Curtii Constitutionale referitor la o lege abrogata la momentul sesizarii Curtii Constitutionale, dar in vigoare la data la care au fost savarsite faptele invocate de catre reclamant, legea fiind abrogata numai in anul 2006, fiind vorba deci despre o lege aplicabila litigiului conform principiului tempus regit actum.
Avand in vedere considerentele de mai sus se apreciaza de catre Curte ca in mod corect Tribunalul Bistrita-Nasaud a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate invocata, conform alin. 5 al art. 29 din Legea nr.47/1992 instanta in fata careia a fost invocata exceptia fiind indrituita sa o respinga ca inadmisibila, respingand deci si cererea de sesizare a Curtii Constitutionale in vederea pronuntarii asupra exceptiei, in cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute de alin.1, 2 sau 3 ale art.29 din lege.
Prin urmare, neverificandu-se nici un motiv de nelegalitate in cea ce priveste incheierea atacata, in temeiul art. 312 alin. 1 C.pr.civ. instanta va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul GDGe impotriva incheierii civile din 17.02.2011 a Tribunalului Bistrita-Nasaud pronuntata in dosar nr. zzzz/112/2010, pe care o va mentine ca legala, cauza urmand a fi inaintata Tribunalului Bistrita-Nasaud in vederea judecarii.
Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 803 din data 01.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Legea 47/1992    Legea 46/1996    Legea 287/2009    Legea 53/2003    Tribunalul Bistrita-Nasaud    Judecatoria Bistrita    Exceptia de neconstitutionalitate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro