din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4739 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Societate cu raspundere limitata. Asociat unic decedat. Deschidere procedura insolventa

Societate cu raspundere limitata. Asociat unic decedat. Deschidere procedura insolventa

  Publicat: 08 Nov 2012       18752 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin Incheierea nr. 2344 din 16.07.2010 pronuntata de Tribunalul Maramures s-a respins cererea petentei SC F.M.P. SRL Baia Mare - prin dr. F.E.A. si F.L. cu domiciliul ales in Baia Mare, avand ca obiect deschiderea procedurii de insolventa. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut urmatoarele:

(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Legea privind Societatile comerciale
Primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in functie ai organului colegial
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


Prin cererea inregistrata la 13.07.2010 s-a solicitat intrarea in faliment pentru debitoarea SC F.M.P. SRL Baia Mare intemeiat pe dispozitiile art. 27 din Legea 85/2006 modificata privind procedura insolventei. Cererea a fost formulata de societatea comerciala prin asociatii F.E.A. si F.L., cu motivarea ca la data de 25.06.2010 persoana juridica pentru care s-a cerut insolventa avea datorii la bugetul de stat de 117.911 lei pe care nu le putea achita.


Instanta a cerut petentilor sa faca dovada calitatii de reprezentant al societatii comerciale pentru care s-a cerut falimentul, in conformitate cu prevederile art. 27(3) din Legea nr. 85/2006 modificata. Petentii, in acceptiunea instantei, nu au putut face dovada ceruta. Din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. 34371/05.07.2010 rezulta ca SC F.M.P. SRL Baia Mare figureaza in Registrul comertului avand ca asociat unic pe numitul F.A.S., iar ca administrator pe numitul P.C.S.


Asociatul unic a decedat la 03.12.2004, fapt ce rezulta din Certificatul de deces depus la dosar. Mostenitorii asociatului unic sunt petentii, frate si sora, avand impreuna cota de A� parte mostenire cu privire la partile sociale ale defunctului, si sotia supravietuitoare F.D., care are la randul ei cota de A� parte .


Calitatea de mostenitori si masa succesorala au fost stabilite prin Sentinta civila 4981/25.10.2007 pronuntata de Judecatoria Baia Mare, asa cum a fost modificata in apel prin Decizia civila nr. 290/A/19.11.2008 pronuntata de Tribunalul Maramures, respectiv prin Decizia civila nr. 909/R/30.04.2009 pronuntata in recurs de C.A. Cluj.


Prin Decizia civila nr. 1771/10.10.2007 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, cererea petentilor pentru dizolvarea societatii a fost respinsa. S-a retinut ca, in statutul societatii comerciale nu a fost prevazuta clauza de dizolvare pentru decesul asociatului unic, situatie in care nu sunt aplicabile prevederile art. 237 al. 1 lit. ``a`` din Legea 31/1990 modificata. Existand un asociat - sotia supravietuitoare, cat si un administrator, societatea poate functiona in continuare.


Intrarea in faliment presupune dizolvarea, cu privire la care s-a statuat ca nu poate fi ceruta numai de mostenitorii petenti, fara consimtamantul sotiei supravietuitoare. Rezumand cele de mai sus, tribunalul a considerat ca numai doi dintre mostenitorii asociatului unic nu au calitate de a formula cererea de intrare in faliment, neavand calitatea de reprezentanti al societatii comerciale, in sensul celor cerute de art. 27(3) din legea insolventei.


Impotriva acestei hotarari a declarat recurs debitoarea S.C. F.M.P. S.R.L. Baia Mare solicitand admiterea recursului, modificarea In totalitate a Incheierii atacate In sensul admiterii cererii formulate de debitoare si numirea in calitate de lichidator a C.C. - Cabinete Asociate de Practicieni in Insolventa.


In motivare s-a aratat ca prin ramanerea irevocabila a Sentintei Civile nr. 4981/25.10.2007 pronuntata de catre Judecatoria Baia Mare In dosar nr. 951182/2005 In mod irevocabil au fost pusi In situatia de a prelua cota de A� parte din partile sociale ale societatii S.C. F.M.P. S.R.L., rezultand implicit dobandirea calitatii de asociati al societatii. Astfel sunt direct interesati si obligati sa rezolvam situatia juridica incerta din societate . Starea de insolventa a societatii este clara si rezulta din situatiile anexate. Mai mult, nu exista vreo prevedere legala din Legea nr. 85/2006 care ar conditiona cererea debitoarei de hotararea unanimitatii sau majoritatii asociatilor. In calitate de asociati, considera ca au fost si sunt atat indreptatiti, cat si obligati sa isi ocroteasca interesele proprii si sa respecte legislatia in vigoare.


La cererea proprie nu exista nici o prevedere legala din care ar rezulta ca este necesara citarea coasociatei mostenitoare, procedura de citare fiind indeplinita cu societatea debitoare, neexistand nici o opunere sau obiectie formulata de catre acesta.


In drept s-au invocat prevederile art. 27, art. 8, art. 12 Legea nr. 85/2006, art. 27 C. pr. fiscala, art. 304 pct. 9 C. pr. civ.


Deliberand asupra recursului, Curtea constata calea de atac dedusa judecatii ca fiind neintemeiata pentru urmatoarele argumente:


Asa cum in mod corect a retinut judecatorul fondului cu prilejul pronuntarii sentintei recurate, din certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. 34371/05.07.2010 rezulta ca SC F.M.P. SRL Baia Mare figureaza in Registrul comertului avand ca asociat unic pe numitul F.A.S., iar ca administrator pe numitul P.C.S..


Asociatul unic a decedat la 03.12.2004, fapt ce rezulta din Certificatul de deces depus la dosar. Mostenitorii asociatului unic sunt recurentii, frate si sora, avand impreuna cota de A� parte mostenire cu privire la partile sociale ale defunctului, si sotia supravietuitoare F.D., care are la randul ei cota de A� parte . Calitatea de mostenitori si masa succesorala au fost stabilite prin Sentinta civila 4981/25.10.2007 pronuntata de Judecatoria Baia Mare, asa cum a fost modificata in apel prin Decizia civila nr. 290/A/19.11.2008 pronuntata de Tribunalul Maramures, respectiv prin Decizia civila nr. 909/R/30.04.2009 pronuntata in recurs de Curtea de Apel Cluj.


Conform dispozitiilor art. 27 alin. 3 din Legea 85/2006 ,,cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta,,.


Decizia pentru introducerea unei cereri avand ca obiect deschiderea procedurii insolventei in forma simplificata in cadrul unei societati cu raspundere limitata trebuie adoptata in conditiile art. 192 din Legea 31/1990 conform caruia: ,,Adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel. (2) Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel,,.


In cazul concret dedus judecatii nu s-a administrat nici o dovada in sensul ca prin actul constitutiv al societatii comerciale s-ar fi stabilit o o clauza derogatorie prin care sa se fi stabilit o alta majoritate pentru adoptarea hotararilor prevazute de textul anterior. Deschiderea procedurii simplificate a insolventei are drept consecinta directa dizolvarea societatii comerciale, situatie in care aceasta decizie trebuie adoptata in conditiile reglementate pentru modificarea actului constitutiv al societatii comerciale, cu unanimitate, conform art. 192 alin. 2 din Legea 31/1990. Mai mult, recurentii detin doar 50% din capitalul social al societatii comerciale (1/2 din masa succesorala), situatie in care nu intrunesc nici majoritatea absoluta.


Recurentii nu au facut dovada acordului asociatului care detine 50% din partile sociale (sotia supravietuitoare a defunctului, fost asociat unic), situatie in care nu este indeplinita conditia unanimitatii.


In consecinta, pentru toate aceste argumente, instanta de recurs retine drept intemeiate considerentele primei instante conform careia intrarea in faliment presupune dizolvarea, cu privire la care s-a statuat ca nu poate fi ceruta numai de mostenitorii petenti, fara consimtamantul sotiei supravietuitoare. Rezumand cele de mai sus, tribunalul a considerat ca numai doi dintre mostenitorii asociatului unic nu au calitate de a formula cererea de intrare in faliment, neavand calitatea de reprezentanti al societatii comerciale, in sensul celor cerute de art. 27(3) din legea insolventei.


Pentru toate aceste considerente, in baza dispozitiilor art- 312 alin.1 Cpc recursul declarat de SC F.M.P. SRL BAIA MARE impotriva incheierii civile nr. 2344 din 16.07.2010 a Tribunalului Maramures va fi respins si sentinta recurata va fi mentinuta ca fiind pe deplin legala si temeinica.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 538 din data 08.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Faliment    Debitor    Creditor    Legea 31/1990    Judecatoria Baia Mare    Societate comerciala cu raspundere limitata    Legea 85/2006    Asociat unic    Mostenire    Mostenitor    Masa succesorala    Tribunalul Maramures    Insolventa    Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu