din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2903 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi

Suspendare autorizatie de transport in regim de taxi

  Publicat: 09 Nov 2012       7780 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
I. Prin sentinta civila nr. 2674 din 09.10.2009, pronuntata in dosarul nr. 3201/117/2009 al Tribunalului Cluj, s-a respins actiunea formulata de reclamantul S.I.B.R.in contradictoriu cu paratii Primarul mun. Cluj-Napoca si Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Imprejurarea ce determina nasterea raportului juridic de aplicare a sanctiunii, respectiv a raportului de constrangere.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca reclamantul a detinut autorizatia 6250/23.03.2004 de transport cu taxiuri si autorizatia 0878/ 26.04.2005 pentru executarea serviciului public de transport persoane si bunuri in regim de taxi cu o valabilitate de 5 ani.


Reclamantul a solicitat suspendarea autorizatiei de transport 6250, suspendare care a operat in urma dispozitiei 2313/19.09.2005 pe perioada 07.09.2005- 07.09.2006.


In urma modificarilor legislative survenite in Legea 38/2003 modificata de Legea nr. 265/2007 si Legea nr. 68/2008 toti operatorii de transport si detinatorii de autorizatii de transport valabile la 01.01.2007 erau obligati sa preschimbe aceste documente cu autorizatii de transport in conformitate cu prevederile legii.


In luna ianuarie 2009 a fost depusa de reclamant o cerere pentru reinceperea activitatii, comunicandu-se reclamantului prin adresa 44531/451.4/20.3.2009 a Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca ca trebuie sa depuna o cerere de prima autorizare in vederea obtineri autorizatiei de transport .


In urma acestei adrese reclamantul a facut o plangere prealabila solicitand anularea acestei adrese si validarea autorizatiei de transport 6250/2004 si autorizatiei de taxi 0878/26.04.2005. In urma raspunsului Consiliului Local cu nr. 81138/451.4/29.04.2004 s-a aratat ca avea posibilitatea sa depuna cerere pentru autorizatie de transport pe care a si depus-o cu nr. 65112/26.03.2009, urmand a fi eliberata autorizatia de transport, dar in prezent nu este posibila eliberarea unei noi autorizatii de taxi.


Afirmatiile reclamantului privitor la suspendarea autorizatiei de taxi nu au fost dovedite, pentru ca doar autorizatia de transport a fost suspendata si nu autorizatia de transport persoane eliberata in conditiile art.9 a Lg.38/2003.


Prin urmare autorizatia 6250/2004 a fost suspendata pe perioada 05.09.2005 - 05.09.2006 solicitand ulterior la data de 22.08.2007 suspendarea pe perioada 7.09.2006 - 22.08.2007.


Asa fiind la data intrarii in vigoare a Legea nr. 265/2007 autorizatia 6250/2004 nu era suspendata si nici nu poate, in cazul considerarii suspendarii sa duca la scutirea de la indeplinirea obligatiilor prevazute de art. IV din Legea nr. 265/2007, care nu face o astfel de distinctie.


Asa fiind autorizatia 0878/2005 nu a fost suspendata, insa nefiind solicitata preschimbarea in termenul prevazut de lege aceste autorizatii nu mai sunt valabile, fiind necesar ca reclamantul sa reia activitatea de autorizare atat in privinta autorizatiei de transport cat si in privinta autorizatiei de taxi.


Considerand ca autorizatia 0878/206.04.2005 nu a fost revocata, ci doar s-a adus in atentia reclamantului necesitatea conformarii art. IV din Legea nr. 265/2007 capetele de cerere privind constatarea actului de revocare de taxi ca nelegal si a faptului ca reclamantul nu poate fi inclus in categoria operatorilor de transport in regim de taxi sunt neintemeiate si fiind decazut din termenul prev. de art. IV din Legea nr. 265/2007 reclamantului nu ii poate fi preschimbata vechea autorizatie de transport si nici validata. Pe de alta parte nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 998, 999 Cod civil pentru ca paratii sa fie obligati la plata despagubirilor, deoarece nu exista o conduita ilicita a autoritatilor publice.


De asemenea, despagubirile ar putea fi cerute doar de la municipiul Cluj Napoca, care in conf. cu lg.215/2001 are personalitate juridica si patrimoniu si nu de la autoritatea deliberativa sau executiva a acesteia.


In consecinta in conf. cu prev. art. 18/ din Legea nr. 554/2004 tribunalul a respins actiunea ca neintemeiata.


II. Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul S.I.B.R. solicitand ca in baza art.299 raportat la art.312 alin. 1, 2 si 3 C.pr.civ. admiterea acestuia, modificarea in totalitate a hotararii atacate in sensul admiterii actiunii formulate.


In motivare reclamantul arata ca sentinta pronuntata de Tribunalul Cluj este nelegala, fiind data cu incalcarea prevederilor legale incidente, caz de modificare prevazut de art.304 pct.9 C.pr.civ.


In mod eronat, prima instanta - in pofida faptului ca a retinut relativ corect starea de fapt in cauza - asupra acesteia a aplicat si a interpretat contrar scopului urmarit de legiuitor dispozitiile din Legea 265/2007, de modificare a Legii nr.38/2003, fara a se raporta la circumstantele personale ale spetei.


III. Prin intampinarile inregistrate la data de 21 ianuarie 2010, paratii Primarul municipiului Cluj-Napoca si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca au solicitat respingerea recursului formulat impotriva sentintei atacate, ca nefundat si mentinerea sentintei ca temeinica si legala.


Examinand recursul prin prisma motivelor invocate cat si a dispozitiilor legale, Curtea retine urmatoarele:


Textul legal consacrat in art. IV din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere ulterior modificat prin OUG nr. 153/2007 ulterior aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2008, criticat ca fiind eronat interpretat si aplicat de instanta de fond in cauza de fata are urmatorul cuprins:


(1) Pana la data de 31 martie 2008 toti operatorii de transport in regim de taxi, operatorii de transport in regim de inchiriere si taximetristii independenti existenti, astfel cum au fost definiti in Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile ulterioare, detinatori de autorizatii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, in mod gratuit, aceste documente cu autorizatii de transport, in conformitate cu prevederile prezentei legi.


(2) Pana la data eliberarii autorizatiilor de transport respective, autorizatiile de transport care erau valabile la 1 ianuarie 2007 isi mentin valabilitatea, fara a fi prelungite, pana la momentul preschimbarii lor conform prevederilor alin. (1).


(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, licentele de executie pentru vehicul eliberate pentru autovehiculele care efectueaza transport in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere vor fi retrase.


(4) Autorizatiile taxi si ecusoanele care au fost eliberate pe baza autorizatiilor de transport pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care sunt valabile la aceasta data vor fi preschimbate cu noile tipuri de autorizatii taxi si ecusoane, in conditiile in care autovehiculul sau autovehiculele respective au fost detinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003. Noile autorizatii taxi preiau valabilitatea ramasa disponibila a autorizatiilor taxi astfel preschimbate. Termenul de valabilitate al noilor autorizatii taxi preschimbate nu va putea fi prelungit decat in conditiile prevazute la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


(5) Autorizatiile taxi precizate la alin. (4) se preschimba gratuit cu noul tip de autorizatie taxi, de catre autoritatea de autorizare, pe baza de programare, pana la data de 31 martie 2008, odata cu preschimbarea autorizatiei de transport, conform alin. (1). Autorizatiile taxi se preschimba numai in cazurile prevazute de prezenta lege si contin toate datele stabilite de aceasta.


(6) Autorizatiile taxi prevazute la alin. (4), supuse procedurii de preschimbare, care vor fi gasite neconforme cu prevederile Legii nr. 38/2003 in ceea ce priveste atribuirea sau utilizarea lor de catre operatorii de transport sau taximetristii independenti, se vor retrage si vor fi atribuite prin procedura de atribuire, conform prevederilor art. 14^2 alin. (5) si (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prioritate celor inscrisi in listele de asteptare, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege.


(7) In cazul transportului in regim de inchiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, pana la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizatiei de transport, daca aceasta era valabila la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de inchiriere se elibereaza in acelasi regim daca se executa sub autorizatia de transport . Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani.


Din cele ce preced se desprinde concluzia ca toti operatorii de transport si detinatorii de autorizatii in regim de taxi valabile la data de 1 ianuarie 2007 au fost obligati sa preschimbe aceste documente cu autorizatii de transport in conformitate cu prevederile legii.


Dupa cum corect a reiesit din starea de fapt, initial autoritatea publica de resort a emis reclamantului autorizatia nr. 6250/23.03.2004 pentru desfasurarea activitatii de transporturi cu taxiuri.


Ulterior, in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 38/2003, in favoarea aceluiasi reclamant a fost emisa o noua autorizatie sub nr. 0878 din 26.04.2005 pentru a efectua serviciul public de transport persoane/bunuri in regim de taxi, autorizatia fiind valabila pe o perioada de 5 ani cuprinsa in intervalul: 1 ianuarie 2005 - 1 ianuarie 2010.


La data intrarii in vigoare a Legii nr. 265/2007 (3 noiembrie 2007, conform art. X alin. 1 din Legea nr. 267/2007) care a instituit modificari procedurale cu privire la regimul autorizatiilor pentru transportul cu taxiurile si ulterior pana la data de 31 martie 2008 reclamantul avea obligatia sa depuna o cerere la autoritatea administratiei publice locale in vederea preschimbarii in mod gratuit a autorizatiilor anterioare valabile la data de 1 ianuarie 2007. Formularea unei astfel de cereri in acest interval producea importante consecinte juridice: mentinerea valabilitatii autorizatiei de transport valabile la data de 1 ianuarie 2007 pana la momentul preschimbarii acesteia in conformitate cu prevederile art. IV alin. 1 din lege, fara insa ca aceasta mentinere a valabilitatii sa fie calificata ca o prelungire (art. IV alin. 2); noile autorizatii taxi preschimbate preiau valabilitatea ramasa disponibila a autorizatiilor taxi astfel preschimbate (art. IV alin. 4 fraza a II-a), termenul de valabilitate al noilor autorizatii taxi preschimbate putand fi prelungit doar in conditiile prevazute de art. 11 alin. 5 din Legea nr. 38/2003 actualizata.


Interpretarea a fortiori a acestui text legal conduce la concluzia ca absenta unei cereri depuse in intervalul legal precizat lipseste pe titularul unei autorizatii valabile de taxi la data de 1 ianuarie 2007 de vocatia de a-i fi preschimbata gratuit si de i se prelungi valabilitatea pe durata ramasa. Consecinta nu poate fi alta decat a caducitatii autorizatiei preexistente in absenta formularii cereri si ca atare lipsa de efecte juridice.


Desi recurentul invoca in beneficul sau efectul suspendarii autorizatiei de transport taxi in intervalele 07.09.2005-07.09.2006 si respectiv 08.09.2006 - 06.01.2009 nu poate conduce la suspendarea aplicarii dispozitiilor legale precitate in profitul sau.


Cadrul legal procedural de preschimbare a autorizatiilor taxi prevede expres perioada in care titularul unei autorizatii valabile la data de 1 ianuarie 2007 este obligat sa depuna cererea de preschimbare sub sanctiunea caducitatii autorizatiei preexistente. Legea nu are in vedere premisa de la care pleaca reclamantul recurent, respectiv efectele suspensive ale autorizatiei, care prin premisa ar provoca o decalare a termenelor legale.


Sub aspectul efectivitatii preschimbarii autorizatiei singura conditie legala impusa de lege era existenta unei autorizatii valabile la data de 1 ianuarie 2007 independent ca titularul acesteia indeplinea efectiv activitatea respectiva sau respectiva activitate era suspendata. De asemenea, pentru a se conserva validitatea autorizatiei de taxi si dupa data de 3 noiembrie 2007 cand intra in vigoare modificarile procedurale si implicit devine opozabila obligativitatea depunerii cererii de preschimbare, titularul autorizatiei avea obligatia ca cel tarziu pana la data de 31 martie 2008 sa depuna o cerere de preschimbare. Acest interval de timp poate fi calificat ca un termen de decadere din dreptul de a mai cere si obtine beneficiile si efectele preschimbarii autorizatiei. Or, in lipsa unei prevederi legale exprese, repunerea in termenul de decadere nu poate fi admisa dupa cum nu poate fi admis nici efectul intreruptiv al termenului si nici efectul suspensiv al acestuia.


Din punct de vedere al dreptului material numai termenul de prescriptie se bucura de un astfel de regim juridic.


Reclamantul recurent nu a justificat pertinent si suficient motivele care l-au impiedicat efectiv sa depuna o astfel de cerere in intervalul 3 noiembrie 2007 - 31 martie 2008, interval rezonabil de altfel pentru ca cei interesati sa actioneze in respectul dispozitiilor legale.


Imprejurarea ca legiuitorul a adoptat o noua reglementare legala de clarificare a regimului autorizatiilor in perioada de suspendare a autorizatiei reclamantului nu conduce implicit la favorizarea acestuia fata de ceilalti titulari care nu au obtinut beneficiul suspendarii. Un atare tratament diferentiat nu a fost prevazut de lege si nici nu poate fi invocat de reclamant in beneficul sau acesta neputand sa invoce ca este intr-o alta situatie decat ceilalti titulari ai autorizatiilor suspuse preschimbarii in intervalul prevazut de lege.


Suspendarea activitatii autorizate obtinuta anterior aplicarii noilor reguli procesuale nu are efecte diferite fata de efectele pe care legea insasi le prevede pentru toate autorizatiile valabile la data de 1 ianuarie 2007 si pentru care s-a formulat o cerere de preschimbare in intervalul legal. Altfel spus, efectul suspendarii autorizatiei nu poate fi prelungit de drept si convertit in prelungirea valabilitatii peste intervalul de timp in care era necesara formularea unei cereri de preschimbare.


Daca ar fi sa adoptam teza recurentului, autorizatiile valabile la data de 1 ianuarie si care erau suspendate la acea data si al caror efect suspensiv se suprapunea cu perioada 3 noiembrie 2007-31 martie 2008 nu ar fi putu fi preschimbate chiar daca titularii acestora ar fi depus cerere de preschimbare in intervalul defipt de lege pe considerentul ca acestea nu erau susceptibile sa produca efecte in acest interval, este excesiva si neconforma cu dreptul .


Legea a avut in vedere instituirea unui mecanism unitar de preschimbare a tuturor autorizatiilor in regim de taxi valabile la data de 1 ianuarie 2007 sub conditia formularii unei cereri in acest sens in intervalul de timp prevazut expres de la care nu s-a derogat legal si nici instanta nu are nici un temei s-o faca peste marginile legale.


Conduita reclamantului care a cerut si obtinut suspendarea autorizatiei in regim de taxi pe aproape toata durata de valabilitate a autorizatiei de taxi ii este direct imputabila caci nu se poate conserva o prerogativa legala obtinuta de o anumita persoana decat daca beneficiul legal este in concret si efectiv atins.


Fata de toate considerentele de fapt si de drept expuse in precedent, Curtea urmeaza a respinge ca nefundat recursul cu consecinta mentinerii in intregime a sentintei instantei de fond .

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.850 din data 08.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Tribunalul Cluj    OUG 153/2007    Autorizatie de transport cu taxiuri    Legea 554/2004    Taxi    Legea 38/2003    Legea 265/2007    Legea 68/2008    Autorizatie de transport
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata ´┐Ż problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim