din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1412 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Culpa procesuala. Acordarea cheltuielilor de judecata

Culpa procesuala. Acordarea cheltuielilor de judecata

  Publicat: 11 Dec 2012       11629 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Textul art. 274 din Codul de procedura civila, instituie prezumtia de culpa procesuala a celui ce cade in pretentii, pentru ca daca debitorul din raportul juridic ce face obiectul judecatii si-ar fi respectat obligatia, creditorul obligatiei nu ar fi trebuit sa suporte sarcinile pecuniare ale unui proces.

Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Denumire data monedei unice europene.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

De aceea, prin art. 275 din Codul de procedura civila, legiuitorul a prevazut ca paratul care recunoaste pretentiile pana la prima zi de infatisare nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata .

Ca atare, in cazul in care cererea de chemare in judecata este admisa, iar paratul nu recunoaste pana la prima zi de infatisare pretentiile reclamantului, inseamna ca opereaza prezumtia culpei procesuale.


Prin sentinta civila nr. 913/D din 20 octombrie 2006, Tribunalul Satu Mare a admis in parte actiunea formulata de reclamantul V.B.H.E.F., in contradictoriu cu Primarul municipiului Satu Mare.

A constatat dobandirea de catre reclamant a unui drept special de folosinta asupra terenului inscris in CF 6004 Satu Mare, nr. top. 804, 805, in suprafata de 251 m.p., care nu este afectat de constructii sau de utilitate publica. Pentru diferenta de teren in suprafata de 1774 m.p., a constatat dreptul reclamantului la acordarea de titluri de despagubiri, valoarea de circulatie a terenului fiind de 4.600 Euro.

A dispus restituirea apartamentelor nr. 1 si nr. 2 detinute cu titlu de inchiriere, carora le corespunde suprafata de 26,08 m.p. (ap. nr. 1), respectiv 27, 3 m.p. si pivnita 1,95 m.p. (ap. nr. 2).

A constatat dreptul reclamantului la acordarea de despagubiri pentru restul apartamentelor avand valoarea de circulatie de 1.128.518 RON, inscrise in C.F. 6004 Satu Mare, nr. top. 804, 805.

A obligat primarul la emiterea dispozitiei in sensul celor de mai sus si a indeplinirii procedurii administrative pentru acordarea de despagubiri conform Cap. V, Titlul VII din Legea nr. 247/2005.

A respins restul capetelor de cerere .

Pentru a hotari astfel, tribunalul a retinut ca reclamantul este unicul mostenitor al proprietarului tabular, din patrimoniul caruia a fost expropriat imobilul si a notificat primaria solicitand restituirea in natura, dar parata nu a raspuns notificarii nici pana in prezent.

A mai retinut tribunalul ca, apartamentele imobilului solicitat au fost instrainate, mai putin apartamentele nr. 1 si nr. 2, iar valoarea totala a apartamentelor instrainate reprezinta 1.128.518 RON. In consecinta, in aplicarea art. 11 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, republicata a dispus restituirea in natura a apartamentelor nr. 1 si nr. 2 si, in aplicarea art. 11 alin. 6 din lege, a stabilit dreptul reclamantului la despagubiri, potrivit valorii de piata a constructiilor expropriate.

In ceea ce priveste suprafata de teren, tribunalul a constatat ca, din suprafata totala de 1996 m.p., nu este afectata de constructii sau utilitati publice suprafata de 251 m.p., cu o valoare de circulatie de 4.600 Euro/ar asupra careia reclamantul dobandeste dreptul special de folosinta prevazut de art. 2 Titlul II din OUG nr. 184/2002. Pentru diferenta de teren, reclamantul are dreptul la acordarea de titluri de despagubiri, la valoarea de 4.600 Euro/ar.

Prin decizia civila nr. 46 din 27 martie 2007, Curtea de Apel Oradea a admis apelul declarat de reclamant, a constatat dobandirea de catre reclamant a unui drept special de folosinta asupra terenului inscris in CF nr. 6004 Satu Mare, nr. top. 804, 805, in suprafata de 1204 m.p., precum si dreptul reclamantului la despagubiri pentru diferenta de teren de 792 m.p., atribuita posesorilor de apartamente.

Au fost mentinute restul dispozitiilor sentintei.

Paratul a fost obligat la 3.670 lei cheltuieli de judecata in favoarea reclamantului.

Curtea de Apel a retinut ca, din raportul de expertiza a rezultat ca terenul in litigiu are o suprafata de 1996 m.p., din care 792 m.p. au fost atribuiti proprietarilor de apartamente, ramanand o suprafata libera de 1204 m.p.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, curtea a retinut ca instanta de fond a constatat, in mod gresit, ca paratul nu este in culpa procesuala, desi din actele dosarului a rezultat ca dosarul de notificare s-a ratacit, fapt recunoscut de parat.

Impotriva acestei decizii, in termen legal, a declarat recurs Primarul municipiului Satu Mare.

Fara a invoca vreunul din motivele de recurs, recurentul a aratat ca decizia este nelegala, deoarece, prin cererea de declarare a apelului, nu s-a cerut acordarea cheltuielilor de judecata si nu s-au formulat critici cu privire la acestea.

Acordarea cheltuielilor nu este justificata, pentru ca dosarul administrativ s-a ratacit din cauza ca s-a suspendat solutionarea dosarului in urma promovarii actiunii in instanta. Reclamantul, in loc sa depuna actele doveditoare solicitate, a promovat o noua actiune in instanta, care inca este pe rol.

In plus, conform art. 274 din Codul de procedura civila, daca pretentiile care formeaza obiectul cererii au fost admise partial, instanta va acorda celui care a castigat procesul numai partea din cheltuielile de judecata corespunzatoare pretentiilor admise.

Criticile formulate permit incadrarea recursului in dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, dar nu sunt fondate, pentru cele ce se vor arata in continuare.

Atat prin cererea de chemare in judecata, cat si cu ocazia cuvantului in fond, reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata, iar instanta de fond a respins aceasta cerere, cu motivarea ca nu se poate retine culpa procesuala, pentru ca reclamantii nu au depus in termen actele doveditoare.

Reclamantul a declarat apel, iar, conform art. 287 alin. 2 din Codul de procedura civila, motivele de apel se pot formula ``pana la cel mai tarziu la prima zi de infatisare``.

Prin cererea de declarare a apelului reclamantul nu a criticat sentinta sub aspectul neacordarii cheltuielilor de judecata, cererea fiind sumar motivata, insa la prima zi de infatisare, care a coincis cu termenul la care au avut loc dezbaterile asupra apelului, reclamantul a formulat ca motiv de apel si neacordarea cheltuielilor de judecata si a solicitat acordarea acestora.

Prin urmare, este nefondata critica referitoare la faptul ca sentinta primei instante nu a fost apelata cu privire la neacordarea cheltuielilor de judecata .

Nici criticile ce vizeaza faptul ca recurentul nu poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, pentru ca nu exista culpa procesuala nu pot fi retinute.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 274 din Codul de procedura civila, partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata .

Prin urmare, textul de lege invocat instituie prezumtia de culpa procesuala a celui ce cade in pretentii, pentru ca daca debitorul din raportul juridic ce face obiectul judecatii si-ar fi respectat obligatia, creditorul obligatiei nu ar fi trebuit sa suporte sarcinile pecuniare ale unui proces.

De aceea, prin art. 275 din Codul de procedura civila, legiuitorul a prevazut ca paratul care recunoaste pretentiile pana la prima zi de infatisare nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata .

In cauza, cererea de chemare in judecata a fost admisa, iar paratul nu a recunoscut pana la prima zi de infatisare pretentiile reclamantului, ceea ce inseamna ca opereaza prezumtia culpei procesuale.

Chiar daca instanta de fond a admis in parte actiunea reclamantului, acest lucru nu poate avea influenta asupra cheltuielilor de judecata .

Art. 276 din Codul de procedura civila este aplicabil in situatia in care reclamantul, prin aceeasi cerere de chemare in judecata, a incercat sa valorifice mai multe drepturi in contradictoriu cu paratul.

Or, in cauza, reclamantul a solicitat prin cererea de chemare in judecata valorificarea unui singur drept si anume dreptul la masuri reparatorii pe care i-l acorda legea speciala de restituire .

Fata de cele aratate, recursul declarat de reclamanta este nefondat si,

in temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, a fost respins ca atare.

In temeiul art. 274 din Codul de procedura civila, recurentul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata catre intimat, reprezentand onorariu de avocat, micsorat in conditiile art. 274 alin. 3 din Codul de procedura civila, precum si cheltuielile de transport .
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6568 din 11 octombrie 2007


Citeşte mai multe despre:    Culpa procesuala    Cheltuieli de judecata    OUG 184/2002    Legea 247/2005    Tribunalul Satu Mare    Despagubiri    Curtea de Apel Oradea
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere accesorie de acordare cheltuieli de judecata. Conditiile pentru reducerea cheltuitelor de judecata reprezentand onorariu expert
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 111/11.03.2020

Completare hotarare judecatoreasca. Casare cu trimitere spre rejudecare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 297/23.06.2020

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Contract de asociere in participatiune. Interpretarea dispozitiilor contractuale. Modul de calcul al cuantumul penalitatilor de intarziere datorate ca urmare a intarzierii la plata sumei minime garantate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 125/20.03.2019

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Angajatorul este obligat sa plateasca impozite specifice si contributii pentru despagubirile cuvenite salariatului pe perioada in care i s-a suspendat netemeinic contractul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea - Sentinta Civila nr. 605 din 18.12.2019

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Criteriile stabilirii salariului de baza in privinta personalului platit din fonduri publice. Complexitatea si importanta activitatii desfasurate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 805/A din data de 31 mai 2019Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Poate fi obligat Statul Roman la plata cheltuielilor de judecata efectuate de inculpatul achitat pentru ca fapta penala nu exista?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. muncii] Consecintele refuzului salariatului de modificare a CIM
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Cercetare disciplinara in cazul schimbarii locului de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati