din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1367 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Procedura insolventei. Contestatiile la raportul de activitate al administratorului judiciar/al lichidatorului trebuie sa respecte cerintele art. 112 C.proc.civ.

Procedura insolventei. Contestatiile la raportul de activitate al administratorului judiciar/al lichidatorului trebuie sa respecte cerintele art. 112 C.proc.civ.

  Publicat: 14 Feb 2013       10329 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Prin Decizia civila nr. 1718/17.10.2012 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara a fost respins recursul formulat de creditoarea SC P SRL Arad impotriva sentintei civile nr. 1337 din 6 iunie 2012, pronuntata de Tribunalul Arad in dosar nr. 1143/108/2010*, in contradictoriu cu debitoarea intimata SC D SRL, prin lichidator judiciar CAML IPURL Arad.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Valori de incasat din vanzari pe credit, de bunuri rezultate din exploatare (produse, lucrari, servicii). Sunt generate de ciclul de exploatare al intreprinderii
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de control judiciar a retinut ca prin sentinta civila nr. 1337 din 6 iunie 2012, pronuntata in dosarul nr. 1143/108/2010*, judecatorul sindic din cadrul Tribunalului Arad a declarat nula contestatia formulata de creditoarea SC P SRL Arad impotriva raportului depus de lichidatorul judiciar al debitoarei intimate SC D SRL la termenul din 29 februarie 2012.


Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca la data de 02.03.2012, creditoarea a inregistrat la dosarul cauzei o contestatie impotriva raportului depus de practicianul in insolventa la termenul din 29.02.2012, cu urmatorul continut:


``Avand in vedere ca masurile luate de catre lichidator in stabilirea si valorificarea masei active sunt incomplete si in mod neprofesional se omit aspecte ce tin de indeplinirea atributiilor ce revin lichidatorului ex. art. 20, privind stabilirea si valorificarea masei active creandu-ne prejudicii si anume


- creantele societatii debitoare in suma de 191942 lei cf. ultimului bilant si balantei de verificare intocmite de firma de contabilitate SC ``p`` SRL inscrisa in masa credala pentru contravaloarea serviciilor de contabilitate prestate, nu au fost identificate si inventariate pe baza de documente (inclusiv cele care vizeaza modificarile acestor inscrisuri contabile)


- stocurile aflate in patrimoniul societatii debitoare cf. ultimei balante de verificare 222722 lei, identificarea acestor stocuri fungibile conform, documentelor justificative, precum si valorificarea lor nu au fost identificate si inventariate pe baza de documente si eventual imputate. Mentionam ca actele intocmite de fostul administrator judiciar se intemeiaza pe declaratii ale fostului administrator societar, ceea ce nu este legal, motiv pentru care am si solicitat schimbarea acestuia.


Deoarece la data de 31.01.2012 masura de stabilire a masei active a vizat doar mijloacele fixe si obiectele de inventar, fara a se stabili cu certitudine si daca acestea coincid cu situatia contabila respectiv luarea de masuri legale in consecinta


Mentionam ca atragerea raspunderii administratorului s-a facut ca urmare a lipsei banilor din casa, a unor declaratii legate de o parte din stocurile de la sediul altei societati unde erau depozitate, dar in fapt nu substituie valorificarea creantelor si nici stabilirea corecta a situatiei stocurilor, respectiv a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, pe baza de documente. Mai mult chiar lipsa unor documente nu justifica intocmirea de situatii in fals de catre contabila care urmare a serviciilor prestate s-a inscris in masa credala cu contravaloarea neachitata a acestora. Ex. au scazut creantele societatii, iar actele doveditoare s-au pierdut de catre debitoare asta nu inseamna ca sumele inscrise in contabilitate nu au fost facute pe baza lor, si se pot regasi la societatea emitenta sau primitoare, respectiv simpla disparitie o unor sume la un inventar din cadru! procedurii nu inseamna ca nu ar putea fi vorba de un act de delapidare, ceea ce nu are legatura cu necesitatea atragerii raspunderii administratorului.


prin care va rugam sa dispuneti:


1. Administratorului judiciar reprezentat de dl R.I. - CAML, sa exercite in totalitate atributiile ce ii revin de drept lichidatorului judiciar conform legii 85 si in cadrul activitatii desfasurate sa ia masurile impuse conform legilor in vigoare prin corectarea si completarea masurilor din acest raport in conformitate cu legislatia in vigoare, si cu cele mentionate anterior precum si descrierea modului de indeplinire a atributiilor, in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania. Masura luata de stabilire a masei active, prezinta eronat situatia reflectata in actele contabile ale societatii depuse de catre noi la termenul 29.02.2012, si sunt de natura a ne crea prejudicii materiale prin consecinta directa pe care o are neidentificarea respectiv nevalorificarea patrimoniului debitoarei, intelegem ca in calitate de expert contabil actualul reprezentant al debitoarei sa inteleaga pe deplin consecintele derivate din aceste omisiuni in stabilirea masei active a debitoarei care nevalorificata conform legii 85/2006 este de natura a ne crea in mod direct prejudicii materiale prin nerecuperarea creantelor fata de debitoarea SC Dorelemn SRL


2. De asemenea va rugam sa obligati lichidatorul sa ne puna la dispozitie in copie toate documentele justificative care stau la baza sumelor ce reflecta contabil masa activa a debitoarei precum si cele care stau la baza modificarii sumelor mentionate, urmand ca aceasta cheltuiala sa fie suportata de noi, ta pretul de piata .


In drept ne intemeiem cu precadere pe prevederile art. 21, 20,11 Legea 85/2006 Va rugam citarea partilor conf. art. 21 alin. 4...``


Constatand ca inscrisul cuprinde doar critici de ordin general privind activitatea practicianului in insolventa, care nu au legatura cu raportul in cauza, invocandu-se totodata neprofesionalismul acestuia, judecatorul-sindic a emis catre creditorul-contestator, la sediul indicat de acesta in cuprinsul contestatiei, o adresa prin care i s-a solicitat sa indice in concret obiectul cererii si sa respecte si alte prevederi ale art. 112 Cod procedura civila.


Intrucat creditorul-contestator nu s-a conformat dispozitiilor judecatorului-sindic si nu a precizat obiectul contestatiei, in baza art. 132 Cod procedura civila, aceasta a declarat nula cererea, pentru lipsa obiectului.


Impotriva sentintei mentionate, in termen legal, a declarat recurs creditoarea SC P SRL Arad, solicitand anularea acesteia si adoptarea urmatoarelor masuri: masuri de a recupera creantele debitoarei si prezentarea celor luate in prezent cu precizarea actelor si operatiunilor intreprinse pana in prezent; masuri de identificare a stocurilor conform actelor primare si situatiei contabile; masuri de recuperare a activelor constatate lipsa, si indeplinirea procedurii conform legislatiei in vigoare in scopul valorificarii averii debitoarei; masuri de urmarire a averii fostului administrator statutar, si a indeplinirii obligatiei asumate prin transmiterea titlului catre creditorul ANAF, de a valorifica bunurile personale, si stadiul acestui demers.


In sustinerea recursului, creditoarea a invederat ca obiectul contestatiei sale este clar formulat, cu referire la documente/inscrisuri pe care le-a atasat si la masurile care nu a fost luate in scopul conservarii si valorificari averii debitoarei; ca, cererea sa se refera la masurile luate de catre administratorul judiciar in cadrul raportului depus la dosar, tinand cont de faptul ca judecatorul sindic este cel care supravegheaza modul in care procedura este indeplinita; totodata, considera contestatia depusa ca fiind legitima si de competenta judecatorului sindic, in sensul ca obligativitatea administratorului judiciar /lichidator, este aceea de a conserva patrimoniul societatii si averea debitoarei, in sensul maximizarii ei, in vederea acoperii debitelor fata de creditori; ca, obligatia lichidatorului este sa respecte Legea nr. 85/2006 actualizata si prin rapoartele depuse sa ia masuri in vederea respectarii legii si derularii procedurii, insa noi am considerat ca acestea nu respecta legislatia, a contestat potrivit legii masurile luate de catre lichidator, si considera de competenta judecatorului sindic sa sanctioneze potrivit legii lichidatorul si sa impuna luarea unor masuri in concordanta cu legislatia in vigoare.


Considera ca a specificat cu exactitate modul in care nu este respectat principiul conservarii averii debitoarei, fapt ce are consecinta prejudicierii creditorilor, in ceea ce priveste recuperarea creantelor debitoarei, clienti, neincasati potrivit balantei anexate; valorificarea stocurilor, respectiv prezentarea situatiei demersurilor facute pana in prezent de catre administrator; alte demersuri facute potrivit legii avand in vedere lipsa unor lichiditati din firma, nerecuperate.


De asemenea, considera pertinenta sesizarea instantei, potrivit careia lichidatorul este obligat prin legea speciala 85/2006 sa respecte actele de procedura conform art. 5, insa prin masurile luate acestea sunt omise din punctul nostru de vedere asa cum am precizat anterior. Arata ca obiectul cererii il reprezinta tocmai sanctionarea acestor masuri si dispunerea completarii acestora conform prevederilor legale, in sensul de a valorica averea debitoarei, respectiv acoperirea datoriilor.


Creditoarea mai arata ca masurile luate sunt incomplete (nefiind initiate demersuri in vederea incasarii clientilor, omiterea acestor actiuni legale si omiterea acestor masuri la termenele date de catre instanta, neclarificarea situatiei stocurilor, simpla atragere a raspunderii administratorului, nevalorificarea activelor/bunurilor personale ale fostului administrator statutar, neurmarirea acestor bunuri, care sunt masuri ce trebuie luate potrivit legii si respectiv art. 5, fac ca la fiecare termen sa fie continuata procedura la un alt termen insa in cadrul procedurii nu se intampla nimic potrivit legii ci doar termenele curg trecand dintr-o etapa in alta pana la concluzia finala de a constata ca nu mai e nimic de valorificat).


Mai arata ca, desi judecatorul sindic cunoaste faptul ca art. 5 obliga lichidatorul la respectarea acestor demersuri si operatiuni aferente procedurii, acestea lipsesc practic, nu pot fi prezentate creditorilor nici in cadrul adunarilor creditorilor de catre lichidator, asa cum rezulta din rapoartele depuse.


Creditoarea sustine ca a contesta masurile, este dreptul creditorilor, iar sanctionarea, respectiv dispunerea altor masuri, asa cum a solicitat in vederea valorificarii averii debitoarei si in interesul creditorilor, sunt de competenta judecatorului sindic .


Prin urmare, arata ca obiectul cererii sale exista, cu solicitari clar specificate, de a include in masurile luate acele omisiuni, care sunt de natura a o prejudicia, respectiv de a li e prezenta creditorilor situatii conform solicitarilor adresate lichidatorului.


Considera ca se impune a da curs solicitarii sale, in sensul de a dispune includerea masurilor mentionate in actiunile lichidatorului, astfel incat sa se asigure respectarea, intr-adevar, a dispozitiilor legale, respectiv evitarea prejudicierii creditorilor din neglijenta profesionala .


Avand in vedere precizarile din sentinta 1337/05.05.2012, apreciaza necesar a chema la interogatoriu lichidatorul pentru a justifica cererea sa, potrivit art. 112 Cod procedura civila.


In fine, mai mentioneaza ca prejudiciul care se creeaza prin omiterea unor masuri ce se impun a fi luate de catre lichidator in vederea identificarii si valorificarii masei active, sunt sumele care trebuie recuperate conform tabelului de creante .


CAML IPURL Arad, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului creditoarei si mentinerea in totalitate a sentintei primei instante


In sustinerea recursului, lichidatorul judiciar a aratat, in esenta, ca sustinerile recurentei sunt contradictorii, intrucat, pe de o parte arata ca instanta de fond a declarat nula contestatia sa pe motiv ca nu au fost respectate prevederile art. 112 Cod procedura civila, iar pe de alta parte, arata ca nu ar fi fost indicate in sentinta care prevederi nu ar fi fost respectate, or, chiar recurenta a indicat prevederile art. 112 Cod procedura civila.


Pe de alta parte, arata ca a facut toate demersurile pentru indeplinirea atributiilor stabilite in sarcina sa de Legea 85/2006.


Astfel, invedereaza ca in primul raport de activitate dupa preluarea dosarului de la fostul lichidator judiciar, respectiv raportul din data de 05.10.2011, a aratat ca a fost preluata o parte din documentele contabile ale societatii debitoare de la fostul lichidator judiciar si a fost notificat fostul administrator societar pentru a se prezenta la lichidator in vederea clarificarii si inventarierii bunurilor din patrimoniul societatii; de asemenea, ca a fost convocata Adunarea creditorilor pentru data de 14.10.2011, avand ca ordine de zi punerea in discutie a posibilitatii de executare a sentintei comerciale nr. 2902/26.10.2009, prin care d-na M.V.N., in calitate de fost administrator al societatii debitoare, a fost obligata sa suporte suma de 149.595,77 lei din pasivul debitoarei SC D SRL, dar si alte mentiuni si propuneri ale creditorilor cu privire la solutionarea cauzei.


In ce priveste al doilea raport de activitate, din data de 16.11.2011, lichidatorul judiciar arata ca in cuprinsul acestuia a mentionat ca a fost contactat de fostul administrator, care este plecat in Germania, urmand a se intalni cu acesta la sfarsitul lunii noiembrie 2011; totodata, ca la Adunarea creditorilor convocata pentru data de 14.10.2011 nu s-a prezentat niciun creditor .


In al treilea raport de activitate, din data de 29.02.2012, lichidatorul judiciar arata ca in data de 13.01.2012 s-a deplasat la sediul debitoarei din localitatea B nr. xx, jud. Arad, impreuna cu fostul administrator societar M.V.N., pentru a inventaria bunurile mobile (mijloace fixe si obiecte de inventar) aflate in patrimoniul debitoarei, depunand, totodata, si copie de pe listele de inventar.


In fine, ca in ultimul raport de activitate, intocmit in data de 06.06.2012, a aratat ca a incercat valorificarea bunurilor mobile din averea debitoarei (mijloace fixe si obiecte de inventar) insa pana la acea data nu s-a prezentat niciun potential comparator.


In ceea ce priveste sustinerea recurentei - referitoare la demersurile ce ar fi trebuit efectuate in scopul recuperarii creantelor de la clientii neincasati - arata ca din documentele contabile primite de la fostul lichidator judiciar nu au existat date din care sa rezulte existenta unor astfel de situatii.


Referitor la criticile aduse sentintei primei instante, si mai ales explicatiile date de recurenta cu privire la obiectul cererii sale, solicita a se observa ca acestea, pe langa faptul ca sunt incoerente, nu pot constitui obiectul unei cereri, astfel incat judecatorul-sindic sa le poata lua in considerare la judecarea cauzei.


In sensul celor de mai sus, se invedereaza ca, potrivit art. 133 alin. 1 Cod procedura civila, ``Cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nula "; ca, ``Daca cererea de chemare in judecata nu cuprinde obiectul si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului (in functie de care se stabilesc o serie de considerente ale procesului civil: compunerea instantei, competenta, taxa de timbru), instanta va constata nulitatea acesteia, conform art. 133 Cod procedura civila" - Tribunalul Bucuresti, Sectia a-IV-a civila, decizia nr. 2198/1997, Culegerea de practica judiciara civila pe anii 1993-1997, pag. 306, nr. 37; in fine, ca ``Elementele esentiale ale cererii de chemare in judecata, cum sunt obiectul si numele partilor, depasesc interesul privat al paratului, pentru ca nu este permis ca instantele sa fie sesizate cu cereri pe care, in lipsa unor asemenea elemente, sa nu le poata rezolva, dar pe care sa trebuiasca sa le pastreze pe rol pentru ca nulitatea nu ar putea fi invocata si de organul judiciar. S-ar putea spune ca aceste elemente, in aceeasi masura in care sunt esentiale pentru cererea de chemare in judecata, sunt esentiale si pentru desfasurarea procesului civil. Pe cale de consecinta, considera ca nulitatea cererii de chemare in judecata ar putea fi invocata in asemenea situatii, si din oficiu . De altfel, termenii utilizati de art. 133 alin. 1 "...se va declara nula" justifica aprecierea caracterului imperative al acestor norme" - Cod procedura civila comentat si adnotat cu legislatie, jurisprudenta si practica judiciara, Mihaela Tabarca, Gh. Buta, Editia a-II-a revizuita si adaugita, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2008, pag. 478-479.


Mai mult decat atat, se arata ca, potrivit art. 129 alin. 6 Cod procedura civila, ``In toate cazurile, judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii"; ori, ca, in speta de fata, lipsind tocmai obiectul contestatiei, este de la sine inteles ca judecatorul-sindic nu a avut ce sa analizeze si asupra a ce sa se pronunte, dispunand in mod corect declararea nulitatii contestatiei formulata de creditoarea-recurenta.


In drept, practicianul in insolventa a invocat prevederile art. 308 alin. 2 din Cod de procedura civila.


Examinand recursul declarat in cauza, atat prin prisma criticilor formulate si a dispozitiilor art. 304 si art. 3041 din Codul de procedura civila, cat si din oficiu - in baza art. 306 alin. 2 din acelasi cod, Curtea constata ca acesta este nefondat si se impune a fi respins, pentru urmatoarele considerente:


Astfel, asa cum in mod intemeiat a retinut si judecatorul fondului, orice cerere de chemare in judecata trebuie sa cuprinsa, intre altele, obiectul cererii (art. 112 pct. 3 Cod procedura civila) - prin acesta intelegandu-se pretentia concreta pe care reclamantul o ridica fata de parat.


In speta, desi, aparent, contestatia creditoarei SC P SRL Arad are ca obiect legalitatea raportului depus de lichidatorul judiciar al debitoarei intimate SC DORELEMN SRL la termenul din 29 februarie 2012, in realitate, pentru conturarea acestui element al actiunii civile, o atare precizare este insuficienta, pentru ca trebuie aratat si care anume dintre masurile adoptate de practicianul in insolventa formeaza obiect al contestatiei, precum si daca/in ce masura se impune modificarea/desfiintarea acestora.


In sensul celor de mai sus, cu titlu preliminar, Curtea releva ca procedura pendinte se bucura de o reglementare cu caracter special - instituita prin dispozitiile Legii nr. 85/2006 - care se completeaza cu dreptul comun (reprezentat de Codul de procedura civila), numai in masura compatibilitatii - art. 149 din Legea insolventei.


Ori, contestatia impotriva raportului de activitate intocmit de administratorul/lichidatorul judiciar este reglementata de prevederile art. 21 alin.2 din Legea nr. 85/2006 - care se refera in mod expres la ``masurile luate de administratorul judiciar``.


Prin urmare, o contestatie care nu cuprinde decat critici generale la adresa modului in care lichidatorul judiciar si-a indeplinit/neindeplinit atributiile prevazute de lege (cum este, in speta, contestatia creditoarei), nu indeplineste exigentele art. 112 pct. 3 Cod procedura civila.


Asa fiind, si intrucat creditoarea nu a indicat pretentiile sale concrete nici dupa ce a fost notificata in acest sens de catre judecatorul sindic, in mod legal prima instanta a procedat la anularea acesteia - in conformitate cu prevederile art. 133 alin.1 Cod procedura civila.


In considerarea celor ce preced, recursul creditoarei apare ca nefondat si se impune a fi respins, potrivit art. 312 Cod procedura civila.

Pronuntata de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 1718 din 17.10.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arad    Administrator judiciar    Insolventa    Legea 85/2006    Lichidator    Recurs
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 778/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) din OUG nr. 51/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

Toate temeiurile de nevalabilitate a unei decizii de concediere trebuie formulate prin contestatie, neputand fi completate ulterior, chiar si pentru motive de neconstitutionalitate a legii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017Articole Juridice

Momentul pana la care poate fi emisa decizia de sanctionare disciplinara. Doctrina si practica relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura in cauzele cu infractori minori. Art. 504 - 520 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de agentie (Art. 2.072 - 2.095 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
Sursa: EuroAvocatura.ro