din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3958 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Cerere de repunere in termenul de prescriptie. Conditii de admisibilitate

Cerere de repunere in termenul de prescriptie. Conditii de admisibilitate

  Publicat: 20 Sep 2013       9272 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Repunerea in termenul de prescriptie este un beneficiu acordat de lege titularului dreptului la actiune, avand un caracter exceptional, in sensul ca o astfel de cerere este admisibila doar in cazurile in care depasirea termenului de prescriptie se datoreaza unor cauze temeinic justificate, neimputabile titularului dreptului material la actiune .

Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Astfel, lipsa de logistica si de personal necesara pentru intocmirea in termenul legal a actelor si documentelor la care lichidatorul judiciar este obligat potrivit Legii nr. 85/2006 nu poate constitui motiv intemeiat pentru repunerea in termenul de prescriptie .

Nota : Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 la data de 1 octombrie 2011

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Alba sub nr. xx48/107/2010, reclamanta SC A. SA prin lichidator judiciar SCP L.D. IPURL Curtea de Arges a chemat in judecata pe parata SC P. SRL, solicitand instantei sa dispuna repunerea in termenul de exercitare a actiunii si obligarea paratei la plata sumei de 216.781,18 lei reprezentand contravaloare marfa .

Prin sentinta comerciala nr. 39 din 15 martie 2011, pronuntata de Tribunalul Alba, a fost respinsa exceptia prematuritatii si exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, fiind admisa cererea de repunere in termenul de exercitare a dreptului la actiune . In consecinta, actiunea formulata de reclamanta SC A. SA prin lichidator judiciar SCP L.D. IPURL Curtea de Arges in contradictoriu cu parata SC P. SRL a fost admisa, parata fiind obligata sa plateasca suma de 216.781,18 lei reprezentand contravaloare marfa .

Impotriva sentintei comerciale nr. 39/2011 pronuntata de Tribunalul Alba, a declarat apel parata SC P. SRL, apel ce a fost admis prin decizia comerciala nr. 69/2011 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia.

Sentinta mentionata a fost schimbata in tot, iar actiunea reclamantei SC A. SA prin lichidator judiciar SCP L.D. IPURL Curtea de Arges a fost respinsa.

In motivarea deciziei, instanta de apel a retinut, in esenta, ca in mod gresit a fost admisa cererea privind repunerea in termenul de prescriptie intrucat in cauza nu pot fi retinute dispozitiile art. 17 alin. (1) si art. 19 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958.

Astfel, procesul-verbal din 17 septembrie 2010 al Comisiei de inventariere intocmit de lichidatorul judiciar nu poarta o data certa, nu poate fi opus paratei apelante cu consecinta marcarii momentului inceputului curgerii termenului de o luna prevazut de art. 19 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958. Motivele invocate pentru repunerea in termenul de prescriptie, respectiv lipsa de personal de specialitate, starea de degradare in care s-au aflat documentele societatii la momentul preluarii de catre lichidatorul judiciar, starea de tensiune generata de faptul ca noul actionar ar fi formulat plangeri penale impotriva fostilor administratori sau volumul mare al arhivei, nu pot constitui motive temeinic justificate in sensul dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958.

Lichidatorul judiciar era obligat, potrivit art. 25 din Legea nr. 85/2006, sa procedeze la urmarirea incasarii creantelor din averea debitorului, sa intocmeasca actele prevazute de art. 28 alin. (1) din lege, respectiv a actelor contabile si a altor acte privind situatia creditorilor, atributie ce trebuia indeplinita in termenele prevazute de art. 62 din Legea nr. 85/2006.

Nerespectarea unor atributii legale privind intocmirea in conditiile legii a actelor si documentelor necesare initierii procedurii insolventei nu au valoarea unor imprejurari de natura justificativa pentru repunerea in termenul de prescriptie .

Descoperirea de catre lichidatorul judiciar a documentelor justificative ale creantei impotriva paratei, la un an si jumatate de la deschiderea procedurii insolventei declansate impotriva reclamantei, cu depasirea termenului general de prescriptie de 3 ani, in conditiile in care lichidatorul era obligat sa ia masurile logistice necesare pentru a descoperi in termen documentele (facturile) in discutie, constituie o atitudine culpabila, care nu ar putea justifica, pe temeiul art. 19 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, repunerea in termenul de promovare a actiunii impotriva societatii parate.

Ca urmare, apreciind ca repunerea in termenul de prescriptie, pe temeiul dispozitiilor art. 19 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 este neintemeiata, instanta de apel a schimbat in tot sentinta apelata in sensul respingerii acesteia ca fiind introdusa peste termenul general de prescriptie de 3 ani.

Impotriva deciziei comerciale nr. 65/2011 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia a declarat recurs reclamanta SC A. SA prin lichidator judiciar, solicitand admiterea recursului, modificarea deciziei recurate in sensul respingerii apelului formulat impotriva sentintei comerciale nr. 39/2011.

In dezvoltarea motivelor de recurs, intemeiate pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurenta a aratat ca procesul-verbal de inventariere incheiat la data de 17 septembrie 2010, chiar daca nu poarta numar de inregistrare, el poate fi pozitionat in timp, fiind datat, iar raportat la aceasta data actiunea este promovata in termen.

In mod gresit s-a retinut culpa lichidatorului pentru faptul ca nu s-a putut intra in timp util in posesia documentelor contabile, in situatia in care nu au existat conditii pentru sortarea arhivei.

Lichidatorul judiciar desemnat in procedura insolventei nu stie de la inceput cu ce se va confrunta in procedura insolventei deschisa - imperativa unui debitor si nici ce hotarari vor lua ulterior creditorii cu privire la personalul debitoarei. Ca urmare, in mod gresit s-a retinut culpa lichidatorului, ignorandu-se cauzele care au dus la depasirea termenului in care se putea formula actiune .

Intimata parata prin lichidator, a formulat intampinare prin care a solicitat, in esenta, respingerea recursului ca nefondat.

Analizand decizia recurata, in raport de criticile si temeiul de drept invocat, s-a constatat ca recursul este nefondat.

Recurenta a indicat formal dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., fara a arata in ce consta nelegalitatea deciziei in raport de textul de lege mentionat, aratand doar ca in calitate de lichidator si-a indeplinit obligatiile legale prevazute de art. 28 din Legea nr. 85/2006.

Atributiile lichidatorului judiciar sunt stabilite de art. 20 raportat la art. 24 din Legea nr. 85/2006, lichidatorul avand obligatia sa intocmeasca actele prevazute de art. 28 alin. (1) si sa formuleze actiuni in pretentii pentru incasarea creantelor debitorului. Legea privind dispozitiile aratate mandateaza pe lichidator sa ia toate masurile pentru maximizarea recuperarii creantelor. Prin intermediul actiunilor date in sarcina lichidatorului se intregeste averea debitorului, cu consecinta indestularii la maximul posibil a creditorilor.

Atributiile lichidatorului trebuie indeplinite in termenele prevazute de art. 62 din Legea nr. 85/2006, iar pasivitatea sau lipsa de logistica necesara pentru intocmirea actelor si documentelor la care era obligat nu poate constitui motiv de repunere in termenul de prescriptie, aspect retinut corect de instanta de apel.

Repunerea in termenul de prescriptie este un beneficiu acordat de lege titularului dreptului la actiune, avand un caracter exceptional, in sensul ca o astfel de cerere este admisibila doar in cazurile in care depasirea termenului de prescriptie se datoreaza unor cauze temeinic justificate, neimputabile titularului dreptului material la actiune .

In speta, titularul dreptului la actiune a fost lichidatorul judiciar, iar depasirea termenului de prescriptie s-a datorat atitudinii culpabile a lichidatorului care nu a indeplinit la timp atributiile legale pentru care este si remunerat, situatie in care in mod corect instanta de apel a interpretat si aplicat dispozitiile art. 19 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958.

Neexercitarea dreptului la actiune, in sens material, in termenul prevazut de lege, este sanctionata, conform art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958, cu stingerea sau pierderea dreptului la actiune, iar repunerea in termenul de prescriptie are un caracter exceptional ce exclude conduita culpabila din partea titularului dreptului subiectiv.

In consecinta, instanta de apel a interpretat si aplicat corect dispozitiile legale incidente, iar motivele de recurs, intemeiate pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. nu-si gasesc incidenta in cauza, motiv pentru care Inalta Curte, in temeiul dispozitiilor art. 312 C. proc. civ., a respins ca nefondat recursul formulat de reclamanta SC A. SA prin lichidator judiciar SCP L.D. IPURL impotriva deciziei comerciale nr. 69 din 9 septembrie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia comerciala.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1078 din 29 februarie 2012


Citeşte mai multe despre:    Legea 85/2006    Insolventa    Lichidator    Prescriptie    Decretul 167/1958
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 ´┐Ż Tribunalul Iasi

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Cum reclamantul a solicitat doar eliberarea unei adeverinte privind grupa de munca, nu si cu mentiuni privind privind plata contributiei de asigurari, instanta se va pronunta in limitele investirii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 42/F/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Incetarea litigiului de munca ca efect al procedurii insolventei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 586/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Toate temeiurile de nevalabilitate a unei decizii de concediere trebuie formulate prin contestatie, neputand fi completate ulterior, chiar si pentru motive de neconstitutionalitate a legii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017Articole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II ´┐Ż pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor