din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2641 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei

Plata drepturilor salariale cuvenite, prin raportare la contractul individual de munca. Sarcina probei

  Publicat: 03 Mar 2017       1718 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 11. 02. 2016 si precizata la data de 19. 04. 2016, reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , , cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi,, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), P. A. (domiciliat in Calarasi, . 10,, , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), C. F. D. (domiciliat in Calarasi,, , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. si punct de lucru la PENNY Calarasi 1, nr. RC J23/2356/14.08.2014, CUI RO27392283) solicita obligarea paratei, in calitate de angajator, la plata drepturilor salariale aferente perioadei 16.11.xxxxxxxxxxxxxxx16, drepturi ce nu le-au fost achitate pana in prezent, cu cheltuieli de judecata .

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii, reclamantii arata ca au fost angajati ai S. C. C. S. INT S. R. L ca agenti de securitate si au desfasurat activitate la obiectivul Penny Calarasi 1. Pe data de 16. 01. 2016 au incetat raporturile de munca prin acord, conform dispozitiilor art. 55 lit. b din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.Potrivit adeverintelor eliberate de catre angajator, salariul de baza, al fiecaruia dintre reclamanti, era in cuantum de 1. 050 lei/luna.


Reclamantii precizeaza ca pentru perioada 16.11.xxxxxxxxxxxxxxx16 nu au primit drepturile salariale cuvenite, desi au desfasurat activitate, asa cum rezulta din fisele de pontaj intocmite de beneficiar .


Avand in vedere ca in perioada sus mentionata, au desfasurat activitate in cadrul societatii, iar angajatorul nu si-a achitat obligatiile salariale, reclamantii solicita, ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se oblige parata la plata acestor drepturi salariale.


In drept, invoca art. 204 C. p. c., art. 166-171 C. mun., art. 453 C. p. c.


In dovedire se depun inscrisuri: acte de identitate, contractele individuale de munca ale reclamantilor, cu acte aditionale, fise de pontaj, adeverinte, deciziile de incetare a raporturilor de munca ale reclamantilor.


Desi legal citata, parata nu a formulat intampinare in cauza.


Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


Reclamantii au fost salariati ai societatii C. S. INT SRL, dupa cum reiese din contractele individuale de munca pe durata nedeterminata inregistrate in Registrul general de evidenta al salariatilor, astfel: contractul nr. 3002/30. 04. 2015 pentru reclamanta M. M. V., contractul nr. 3003/30. 04. 2015 pentru reclamanta I. S., contractul nr. 3005/30. 04. 2015 pentru reclamantul C. F. D., contractul nr. 3001/30. 04. 2015 pentru reclamantul P. A. (filele 5, 11, 18, 24).


Salariul de baza lunar brut a fost stabilit pentru fiecare reclamant la suma de 975 lei, urmand sa fie achitat la data de 25 ale fiecarei luni.


Reclamantii au mai anexat la dosar adeverinte eliberate de parata la data de 16. 01. 2016, prin care se mentioneaza faptul ca incepand cu data 01.07.2015 salariul de baza pentru fiecare reclamant este de 1. 050 lei (filele 8, 14, 21, 28).


De asemenea, reclamantii au depus la dosar deciziile de incetare a contractelor individuale de munca, in baza art. 55 lit. b Codul muncii, incepand cu data de 16. 01. 2016 pentru fiecare reclamant (filele 9, 15, 22, 27), precum si fise de pontaj pentru perioada 01.12.xxxxxxxxxxxxx15.


Dispozitiile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii rap. la art. 41 alin. 5 din Constitutie statueaza obligatia angajatorului de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si contractele individuale de munca .


Obligatia principala a angajatorului este cea de plata a salariului, a contraprestatiei pentru munca indeplinita de salariat . Sub aspect probatoriu, art. 168 Codul muncii prevede in mod imperativ ca plata de catre angajator a salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, inscrisuri ce se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.


In speta, reclamantii au facut dovada raporturilor de munca si a drepturilor banesti ce li se cuvin, dar parata nu a dovedit achitarea drepturilor salariale pretinse de reclamanti, asa cum avea obligatia potrivit art. 272 codul muncii (Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare. ) si cum prevede art. 168 alin. 1 Codul muncii ca se poate dovedi plata salariului.


In consecinta, in temeiul dispozitiilor anterior invocate, va obliga parata catre fiecare dintre reclamanti la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada 16.11.2015 - 15. 01. 2016, prin raportare la contractele individuale de munca incheiate de parti.


Fata de aceste considerente, cererea formulata de reclamanti va fi admisa, urmand a se dispune in sensul celor din dispozitivul prezentei hotarari.


In baza art. 453 Cod procedura civila va obliga parata catre reclamanti la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform chitantei anexata la dosar, retinand ca parata se afla in culpa procesuala, iar suma achitata de reclamanti cu titlu de onorariu de avocat nu este exagerata raportat la valoarea drepturilor salariale de recuperat.


Prezenta hotarare este definitiva si executorie de drept, conform art. 274 Codul muncii ("Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept . ``).


In temeiul art. 40 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse in motivarea prezentei hotarari.


Vazand si dispozitiile art. 214-215 din Legea 62/2011 a dialogului social.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite cererea formulata de reclamantii I. S. (domiciliata in Calarasi,, , , cu CNP xxxxxxxxxxxxx), M. M. V. (domiciliata in Calarasi,, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), P. A. (domiciliat in Calarasi, . 10,, , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx), C. F. D. (domiciliat in Calarasi,, , , judetul Calarasi, cu CNP xxxxxxxxxxxxx) in contradictoriu cu parata SRL (cu sediul in Jilava, soseaua Giurgiului, nr. 206, camera 1, judetul I. si punct de lucru la PENNY Calarasi 1, nr. RC J23/2356/14.08.2014, CUI RO27392283).


Obliga parata catre fiecare dintre reclamanti la plata drepturilor salariale cuvenite pentru activitatea prestata in perioada 16.11.2015 - 15. 01. 2016.


Obliga parata catre reclamanti la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecata .


Executorie.


Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare . Cererea se va depune la Tribunalul Calarasi.Pronuntata in sedinta publica, azi, 19 mai 2016.
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449/2016 din data de 19.05.2016


Citeşte mai multe despre:    incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor    drepturi salariale    contract individual de munca pe durata nedeterminata    contractul colectiv de munca    culpa procesuala    fise de pontaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de ´┐Żspor´┐Ż. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) ´┐Ż Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu