din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4911 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contestarea deciziei angajatorului prin care acesta a dispus modificarea unilateral a functiei salariatului

Contestarea deciziei angajatorului prin care acesta a dispus modificarea unilateral a functiei salariatului

  Publicat: 03 Mar 2017       1511 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la data de 1.07.2015, contestatorul V. A. a formulat, in contradictoriu cu intimatul M. V. si P. Golesti, contestatie impotriva deciziei nr. 91/30.12.2013, solicitand anularea acesteia, obligarea intimatului la reincadrarea sa potrivit contractului individual de munca nr. XXXXXXXXX, precum si la plata diferentelor dintre drepturile salariale corect cuvenite si cele incasate pentru perioada 1. 01. 2014 si pana la data reincadrarea sa efectiva, sume la care se adauga dobanda legala la data platii efective, cu cheltuieli de judecata .

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Parte dintr-un proces
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Parte dintr-un proces
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte dintr-un proces
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In motivarea cererii, contestatorul a aratat ca este angajatul intimatului incepand cu data de 1. 04. 2005, iar prin decizia contestata a fost reincadrat de pe o functie de conducere pe una de executie, invocandu-se ca temei OUG nr. 77/2013. Intrucat acest act a fost declarat neconstitutional prin decizia nr. 55/2014 a Curtii Constitutionale, a solicitat intimatului sa-l reincadreze pe functia detinuta anterior, fiind insa refuzat pe motiv ca organigrama aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 110/2013 nu permite. Or, hotararea invocata este anterioara datei de 1. 01. 2014 si nu poate viza functia si salarizarea sa dupa aceasta data . In consecinta, decizia angajatorului de modificare unilaterala a contractului individual de munca este lovita de nulitate absoluta, fiind incalcate dispozitiile art. 8 alin. 1, art. 41 alin. 1, 2 si 3 lit. c din Codul muncii. In plus, nu mai exista nicio justificare a acestei decizii.


In drept, s-au invocat dispozitiile art. 194, 451 N C. pr. civ., art. 8 alin. 1, art. 41 alin. 1, 2 si 3 lit. c din Codul muncii.


In dovedirea cererii, contestatorul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri .


Prin intampinarea depusa la dosar la data de 6.08.2015, intimatul a invocat exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in judecata, fata de dispozitiile imperative ale art. 268 alin. 1 lit. a din Codul muncii si ale art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011, solicitand respingerea actiunii ca tardiv formulata.


In drept, s-au invocat dispozitiile art. 205 N C. pr. civ.


In sustinerea intampinarii, intimatul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, a celei testimoniale, cu interogatoriu si cu expertiza de specialitate.


Prin sentinta civila nr. 2118 din data de 19 octombrie 2015, Tribunalul Arges a admis exceptia tardivitatii, invocata de intimata si a respins ca tardiv formulata contestatia .


Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:


Cererea de chemare in judecata are un capat de cerere ce vizeaza contestarea unei decizii unilaterale a angajatorului prin care s-a dispus modificarea functiei reclamantului din una de conducere in una de executie.


In consecinta, decizia nr. 91/2013 emisa de intimat poate fi calificata drept o masura unilaterala a angajatorului emisa in executarea contractului individual de munca, ce se poate contesta in termenul de 45 de zile stabilit de art. 211 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011, termen de decadere, a carui nerespectare atrage tardivitatea actului.


Cum celelalte capete de cerere sunt accesorii acestei contestatii, tribunalul, admitand exceptia tardivitatii formularii contestatiei, a respins contestatia ca tardiv formulata.


Impotriva sentintei civile nr. 2118 din data de 19 octombrie 2015 pronuntata de Tribunalul Arges, a formulat in termen apel contestatorul V. A., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, intimat fiind M. V. si P. Golesti.


In motivarea apelului, contestatorul sustine ca hotararea pronuntata de tribunal este gresita intrucat in raport de particularitatea spetei in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. a din Codul Muncii si cele ale art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011, astfel ca nu trebuia admisa exceptia tardivitatii formularii contestatiei.


Apreciaza contestatorul ca in speta sunt aplicabile dispozitiile Deciziei nr. 55/2014 a Curtii Constitutionale, prin care s-au declarat neconstitutionale dispozitiile Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2013.


De asemenea sustine contestatorul ca sunt aplicabile dispozitiile art. 268 alin. 2 din Codul Muncii, potrivit cu care avea posibilitatea de a actiona in judecata intimata in termenul de 3 ani de la data nasterii dreptului.


In considerarea celor aratate, solicita admiterea apelului, schimbarea sentintei, si pe fond admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.


Intimatul M. V. si P. Golesti a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat.


Examinand sentinta prin prisma criticilor formulate, se constata ca sunt neintemeiate, iar apelul nu este fondat.


Astfel la data de 30 decembrie 2013 a fost emisa decizia nr. 91, de reincadrare a contestatorului incepand cu data de 1 ianuarie 2014, in functia de administrator, decizie pe care acesta nu a contestat-o in conformitate cu dispozitiile art. 268 alin. 1 lit. a din Codul Muncii si ale art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011.


Raportat la obiectul cererii de chemare in judecata, legea aplicabila in cauza este Legea nr. 62/2011, a Dialogului social, cu atat mai mult cu cat aceasta este o lege speciala fata de Codul Muncii, care constituie legea comuna in domeniu .


Potrivit art. 232 Codul Muncii, se prevede in mod expres faptul ca procedura de solutionare a conflictelor de munca se stabileste prin lege speciala.


Acesta a fost si motivul pentru care s-a emis legea speciala care sa reglementeze procedura solutionarii conflictelor de munca, respectiv Legea nr. 62/2011, procedura obligatorie de aplicat conform principiului ``specialia generalibus derogant``.


Raportat la aceste aspecte in mod legal a apreciat prima instanta ca cererea a fost introdusa peste termenul de 45 de zile prevazut de art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011, fiind tardiva.


In speta nu sunt aplicabile dispozitiile art. 268 alin. 2 din Codul Muncii.


Sunt neintemeiate si celelalte critici pentru urmatoarele considerente:


Sustinerea de nelegalitate a hotararii atacate, apelata pe faptul solutionarii spetei prin raportare la Decizia Curtii Constitutionale nr. 55/2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 136/25 februarie 2014, deci ulterior emiterii deciziei contestate, este nefondata.


Astfel de la data publicarii in Monitorul Oficial, Decizia Curtii Constitutionale a devenit obligatorie pentru instantele de judecata .


Potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, dispozitiile din legile in vigoare, contestate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, daca in acest interval Parlamentul nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Legii fundamentale, pe durata acestui termen respectivele dispozitii fiind suspendate de drept .


La alin. (4) al aceluiasi articol sus-mentionat se prevede ca de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, aceleasi dispozitii regasindu-se si in textul expres al art. 31 din Legea nr. 47/1992 referitoare la organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu modificarile si completarile ulterioare.


In raport de aceste reglementari se pune problema daca declararea neconstitutionalitatii unui text de lege prin decizie a Curtii Constitutionale, care produce efecte ``ex nunc`` si "erga omnes``, se aplica si procesului de fata.


Imprejurarea ca deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii si produc efecte numai pentru viitor, dau expresie principiului constitutional al neretroactivitatii legii, ceea ce inseamna ca nu se poate aduce atingere unor drepturi definitiv castigate sau situatiilor juridice deja existente.


De altfel, instanta de fond nu a raspuns acestor critici intrucat fata de retinerea exceptiei ca tardiv formulata a contestatiei, era de prisos analizarea acestora.


Pentru toate argumentele de fapt si de drept ce preced, Curtea constata ca hotararea pronuntata de tribunal este legala, asa incat in conformitate cu dispozitiile art. 480 din Noul Cod de procedura civila va respinge apelul ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


D E C I D E


Respinge apelul formulat de contestatorul V. A., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Stefanesti, sat Golesti, . 5, judet Arges, impotriva sentintei civile nr. 2118 din data de 19 octombrie 2015, pronuntata de Tribunalul Arges, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, intimat fiind M. V. SI P. GOLESTI, cu sediul in Stefanesti, sat Golesti, . 34, judet Arges.


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica, astazi 06 aprilie 2016, la Curtea de Apel Pitesti - Sectia I Civila.
Pronuntata de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia civila nr. 820/2016 din data de 06.04.2016


Citeşte mai multe despre:    modificarea unilaterala a contractului individual de munca    organigrama    exceptia tardivitatii    nelegalitatea hotararii atacate    functie de conducere    functie de executie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Modificarea nelegala a felului muncii de catre angajator. Sanctionarea disciplinara in lipsa cercetarii prealabile obligatorii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6817 din data de 27.11.2020

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Cerere privind constatarea ca durata contractului de munca incheiat intre parti este de 8 h/zi. Reconstituirea vechimii in munca. Plata drepturilor salariale cuvenite si neachitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa NR. 342 din 05 noiembrie 2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017

Daca salariul este stabilit sub nivelul prevazut printr-un act normativ, situatia se rezolva prin constatarea nulitatii clauzei prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca, ci nu prin emiterea unei decizii unilaterale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 105/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu