din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4087 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Decizia C.C.R. nr. 259/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000

Decizia C.C.R. nr. 259/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000

  Publicat: 05 Jun 2019       2823 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 259/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 449 din 05.06.2019.

Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Orice subsatnta sau produs care, folosit �n cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.

1. Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicata de M.I.A. in Dosarul nr. XXX/91/2016 al Tribunalului Vrancea - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. XXXXD/2016.
2. La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
3. Cauza fiind in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece prin Decizia penala nr. 82/2018 a Curtii de Apel Galati - Sectia penala si pentru cauze cu minori s-a dispus achitarea definitiva a inculpatului pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000. Prin urmare, textul legal criticat nu mai are legatura cu solutionarea cauzei.
C U R T E A,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
4. Prin Sentinta penala nr. 107 din 7 iulie 2017, pronuntata in Dosarul nr. XXX/91/2016, Tribunalul Vrancea - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, exceptie ridicata de M.I.A. in dosarul cu numarul de mai sus avand ca obiect solutionarea unei cauze penale la fond in care se fac cercetari cu privire la savarsirea infractiunii prevazute de art. 4 din Legea nr. 143/2000.
5. In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece, desi legiuitorul a incriminat cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, nu a instituit sanctiuni si pentru consumul de droguri, acesta ramanand in afara oricaror sanctiuni penale. Practic, sunt sanctionate acele acte materiale care in mod normal intra in sfera actelor preparatorii, dar nu este sanctionata finalitatea acestor acte materiale, si anume consumul de droguri.
6. Considera ca destinatarul normei legale, care poate consuma droguri fara ca prin aceasta sa incalce legea, nu poate sa determine care ar fi conduita sa in acord cu dispozitia legala, in asa fel incat sa isi poata corija conduita si sa poata sa realizeze activitatea propusa, ramanand insa in limitele legii si fara sa realizeze unul din actele materiale incriminate prin prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000.
7. Tribunalul Vrancea - Sectia penala opineaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece, prin dispozitiile legale criticate, operatiunile exercitate fara drept, ce pot constitui elementul material al laturii obiective a infractiunii, sunt clar circumstantiate, existand elementele necesare pentru a permite destinatarilor sa prevada care este conduita interzisa si care sunt consecintele care ar putea rezulta din incalcarea acestora.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
9. Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Astfel, norma incriminatoare la care se refera exceptia de neconstitutionalitate sanctioneaza faptele de cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, cumparare sau detinere de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept .
10. Textul criticat nu contravine prevederilor constitutionale care consacra statul de drept cu elementele definitorii ale acestuia, intre care se regaseste si principiul legalitatii incriminarii.
11. De asemenea, formularea textului de lege nu este de natura a genera dificultati de interpretare, termenii folositi avand intelesul curent in limba romana, acestia indicand activitati concrete, a caror detaliere nu este necesara pentru a fi intelese. Pentru ca destinatarul normei penale sa isi poata adapta conduita cerintelor legii nu este necesara descrierea in detaliu a activitatii interzise, nominalizarea acesteia cu claritate si precizie fiind suficienta. Asadar, este evident ca acolo unde textul nu distinge, nici legiuitorul nu a inteles sa faca vreo distinctie, astfel incat, conform art. 4 din Legea nr. 143/2000, orice modalitate de savarsire a faptelor indicate este sanctionata de legea penala.
12. Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, fata de sustinerile autorului exceptiei, potrivit carora textul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 nu ar sanctiona consumul de droguri de mare risc, se arata ca aceasta reprezinta propria interpretare a acestuia, fara ca o asemenea semnificatie sa rezulte din continutul normativ. Dimpotriva, in cuprinsul textului de lege invocat se face precizarea ca toate aceste activitati si anume "cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc", sunt desfasurate in vederea consumului propriu.
13. Revine instantei de judecata sa stabileasca daca, in cauza dedusa judecatii, fapta cu care a fost sesizata constituie infractiune, asadar, implicit, daca o anumita actiune reprezinta o operatiune privind circulatia drogurilor de risc, desfasurata fara drept . Asa fiind aprecierea probelor, de interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale la situatii concrete si calificarea faptei deduse judecatii, sunt activitati specifice instantei de judecata .
14. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
C U R T E A,
examinand actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
15. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
16. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, care au urmatorul cuprins: "Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."
17. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) referitor la Romania ca stat de drept si la calitatea legii.
18. Examinand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000, Curtea constata ca legiuitorul a prevazut elementul material al laturii obiective a infractiunii, prin enumerarea, in cuprinsul normei criticate, a unor fapte din care acesta poate fi constituit. Aceasta enumerare este una exhaustiva si nu imprima normei contestate vreo lipsa de claritate si previzibilitate, deoarece conduita prohibita se desprinde cu usurinta din ansamblul dispozitiei legale careia ii apartine. Astfel, interpretand sistematic norma, Curtea constata ca aceasta are in vedere acele operatiuni, efectuate fara drept, ce privesc circulatia drogurilor de risc si care constau in cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea acestora. Totodata, in contextul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, Curtea retine ca toate aceste operatiuni se circumscriu unui singur scop, si anume "pentru consum propriu". Astfel, in cazul infractiunii reglementate de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, subiectul activ este circumstantiat si este intotdeauna un consumator de droguri, simplu sau dependent, astfel cum acesta este definit in art. 1 lit. h) si i) din aceeasi lege, iar imprejurarea ca legiuitorul nu a incriminat ca infractiune distincta consumul ilicit de droguri nu reprezinta o problema de constitutionalitate, ci una de politica penala. Prin urmare, nu poate fi primita critica autorului exceptiei, intrucat intreaga filosofie ce a generat si a guvernat adoptarea Legii nr. 143/2000 este legata - asa cum insasi denumirea legii o consacra - nu numai de prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri, dar si de prevenirea si combaterea consumului de droguri, in considerarea faptului ca acestea sunt substante periculoase pentru viata si sanatatea oamenilor.
19. Asadar, formularea textului de lege nu este de natura a genera dificultati de interpretare, termenii folositi avand intelesul curent in limba romana, acestia indicand activitati concrete, a caror detaliere nu este necesara pentru a fi intelese. Pentru ca destinatarul normei penale sa isi poata adapta conduita cerintelor legii nu este necesara descrierea in detaliu a activitatii interzise, nominalizarea acesteia cu claritate si precizie fiind suficienta.
20. Asa fiind, nu poate fi primita sustinerea potrivit careia destinatarii dispozitiei legale criticate nu-si pot adapta conduita in functie de continutul acesteia, deoarece aceasta este suficient de clara, precisa si de previzibila, sens in care norma contestata poate fi inteleasa de persoana interesata, apeland chiar la sfatul unui specialist, cu atat mai mult cu cat, potrivit art. 7 si 10 din Legea nr. 143/2000, sunt prohibite atat administrarea de droguri de mare risc unei persoane, cat si indemnul la consum. Totodata, semnificatia proprie pe care autorul exceptiei o da normei criticate tine de resortul instantei de judecata de a stabili daca intr-o anumita cauza penala fapta cu care a fost sesizata constituie infractiune, asadar, implicit, daca o anumita actiune reprezinta o operatiune privind circulatia drogurilor de risc, desfasurata fara drept, fiind o activitate proprie acesteia, de apreciere a probelor, de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale la situatii concrete si de incadrare juridica a faptei deduse judecatii.
21. De altfel, ratiunea normei legale criticate consta in sanctionarea mai blanda a detinatorului dependent care le foloseste pentru sine fata de detinatorul de droguri care le traficheaza. O atare orientare este justificata si prin faptul ca un consumator, fie ca este dependent sau nu, este o persoana vulnerabila pentru a carei reinsertie sociala pot fi necesare servicii de sanatate, asistenta psihologica si sociala ce implica un anumit program terapeutic in vederea intreruperii consumului, a inlaturarii dependentei psihice si/sau fizice si/sau a reducerii riscurilor asociate consumului. Legiuitorul roman nu incrimineaza consumul de droguri ca infractiune distincta, in schimb sanctioneaza detinerea de droguri indiferent de cantitate si de scopul sau, inclusiv pentru consumul propriu.
22. Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,


CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:


Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de M.I.A. in Dosarul nr. XXX/91/2016 al Tribunalului Vrancea - Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta din data de 23 aprilie 2019.
Pronuntata de: Curtea Constitutionala a Romaniei


Citeşte mai multe despre:    CCR    Exceptie de neconstitutionalitate    Decizia nr. 259/2019    Trafic si consum ilicit de droguri    Principiul legalitatii incriminarii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Exceptie de neconstitutionalitate. Inadmisibilitate. Lipsa legaturii cu cauza care se judeca in apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Civila, Decizia civila nr. 518/2.11.2020

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019

Decizia CCR 279/17.06.2015 nu este aplicabila atunci cand decizia de suspendare fost consolidata prin trimiterea in judecata a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 897/26.06.2019

Recalcularea salariului prin raportare la salariul maxim stabilit in cadrul institutiei pentru aceeasi functie/grad/treapta si gradatie pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1710/ 5.10.2020

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019Articole Juridice

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii � pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu