din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2983 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara

Nulitatea absoluta a deciziei de concediere. Lipsa convocarii scrise a salariatei la cercetarea disciplinara

  Publicat: 21 May 2021       954 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea formulata si inregistrata pe rolul acestei instante sub dosar nr. x, contestatoarea V.G.V. a solicitat in contradictoriu cu parata ASOCIATIA DE P.nr. 39 C.ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. 1/31.08.2018 emisa de parata, prin care s-a dispus desfacerea contractului de munca al contestatoarei pentru motive disciplinare, acordarea unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat pentru perioada de la desfacerea nelegala a contractului individual de munca si pana la solutionarea definitiva a cauzei si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In expunerea de motive arata urmatoarele:


A fost angajata in cadrul Asociatiei de P.39 C.prin contractul individual de munca nr. 5/13.01.2017, incheiat pe perioada nedeterminata si a fost incadrata ca si functionar economic conform nomenclatorului C., indeplinind efectiv atributiile de casier, contabil si administrator pentru Agentia C. a. I. a Asociatiei de P.39 C.


Prin Decizia 1/31.08.2018 s-a dispus desfacerea contractului sau individual de munca pentru motive disciplinare conform art. 61 alin. a) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), motivandu-se comportamentul necivilizat al acesteia fata de angajator, comitetul executiv, cenzor si ceilalti membri ai asociatiei. Se mentioneaza in cuprinsul deciziei contestate ca hotararea de desfacere a contractului de munca pentru motive disciplinare a fost luata prin hotararea comitetului executiv si a celorlalti membri ai asociatiei prezenti la sedinta din data de 4.06.2018.


Conform prevederilor art. 251 alin. (l) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) Ut. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.``, actul normativ sus citat precizand in continuare modul de desfasurare a cercetarii disciplinare prealabile.


Contestatoarea nu a fost convocata in scris in modalitatea prevazuta de art. 251 alin. (2) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) la data sedintei comitetului executiv din 4.06.2018, neavand posibilitatea sa ia cunostinta despre faptele ce i se imputa de catre angajator si nici sa formuleze si sa sustina probe sau aparari in favoarea sa.


Decizia nr. 1/31.08.2018 nu cuprinde nici elementele prevazute in mod obligatoriu de lege, referitoare la descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, prevederile din contractul de munca pe care aceasta le-a incalcat, termenul de contestare al sanctiunii si instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. Prin urmare, Decizia nr. 1/31.08.2018 nu indeplineste conditiile prevazute de art. 252 alin. (2) Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), lipsa acestora fiind sanctionata cu nulitatea absoluta.


Precizeaza ca, in baza contractului individual de munca incheiat cu parata, a indeplinit atributiile de serviciu specifice unui administrator de asociatie, referitoare la incasarea platilor datorate de proprietarii apartamentelor din 16 scari de .furnizare apa, evidentele contabile constand in registre de casa, state de plata, fise si facturi furnizori, in cadrul unui program de lucru de 8 ore/zi, 40 zile/saptamana. Perioada in care si-a desfasurat activitatea a facut si obiectul unui control efectuat in data de 8.05.2018 de catre compartimentul din cadrul Primariei a. I., control care nu s-a concretizat in sanctiuni, ci doar in stabilirea de masuri pentru facilitarea evidentei contabile.


In perioada in care si-a desfasurat activitatea, parata nu i-a intocmit Fisa postului din care sa rezulte si alte atributii de serviciu, motiv care a permis presedintelui paratei sa- i impute neindeplinirea unor sarcini care ii apartineau, cum ar fi raspunsul la solicitari si adrese privind activitatea asociatiei si sa dispuna sanctionarea sa cu penalizarea de 10 % din salariu sau sa efectueze retineri din salariul sau.


Acest comportament abuziv fata de contestatoare a culminat cu emiterea Deciziei nr. 1/31.08.2018 emisa fara respectarea dispozitiilor legale privind procedura cer cetarii disciplinare. Aceleasi aspecte indicate mai sus au fost constatate separat si de catre I. T. M. a. , asa cum reiese din raspunsul nr. x/P177/SCRM/17.09.2018, anexat prezentei.


Raportat la toate considerentele expuse mai sus, avand in vedere ca Decizia nr. 1/31.08.2018 a fost emisa cu nerespectarea prevederilor legale, solicita admiterea prezentei actiuni .


In drept invoca art. 80, art. 247, art. 251, art. 252 si urm. Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ;


Parata a formulat intampinare (f.19- 20) prin care solicita, in principal, respingerea contestatiei ca tardiv formulata invederand ca, potrivit alin. 5 al art. 252 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), decizia de sanctionare poate fi contestata de catre salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. Decizia a fost comunicata in data de 4.09.2018, iar actiunea a fost depusa in data de 4.10.2018, in conditiile in care ultima zi a termenului de 30 zile calendaristice a fost 3.10.2018. Fiind vorba de zile calendaristice, calculul termenului a inceput cu data de 4.09.2018, deci ultima zi de depunere, in termen, a contestatiei era 3.10.2018.


In subsidiar, solicita respingerea actiunii ca nefondata, apreciind ca decizia corespunde formal prevederilor art. 252 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), fiind justificata de comportamentul reclamantei care, in mod repetat, si-a ignorat atributiile de serviciu, fiind sanctionata progresiv, prima data cu avertisment, apoi cu o diminuare cu 10% a salariului, iar in final in conditiile in care si-a mentinut comportamentul incorect profesional, a culminat cu agresarea fizica a presedintelui asociatiei, domnul S.V., fapta care constituie si infractiune .


Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:


Reclamanta a fost angajata in cadrul Asociatiei de P.39 C.pana la data de 31.08.2018, cand a fost concediata (f. 5)


Potrivit art. 251alin. 1 si 2 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro):


(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.


(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Instanta constata ca nu a existat o convocare scrisa a reclamantei in vederea efectuarii cercetarii disciplinare, aceasta fiind in imposibilitate sa se apere. In plus, nici nu a existat o comisie disciplinara numita pentru a analiza faptele imputate reclamantei, cercetarea fiind efectuata, la data de 04.06.2018, de catre comitetul executiv al asociatiei (f.28).


Din inscrisurile de la dosar rezulta ca reclamanta a primit un mesaj telefonic, in data de 04.06.2018, prin care era invitata sa participle la sedinta comitetului executiv ce urma sa aiba loc a doua zi (f. 61), insa din acel mesaj telefonic nu rezulta ca reclamata era cercetata disciplinar si ca trebuia sa se prezinte in fata unei comisii disciplinare.


De asemenea, instanta constata ca decizia de concediere (f. 5) nu cuprinde toate mentiunile obligatorii, prevazute de art. 252 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), a caror lipsa atrage sanctiunea nulitatii absolute, respectiv:


- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


- termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


- instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.


Avand in vedere ca decizia de concediere este nelegala, nu vor mai fi analizate si aspectele de netemeinicie invocate.


Fata de cele de mai sus, instanta va admite actiunea si va dispune anulea deciziei de concediere, iar in temeiul art. 80 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.


In temeiul art. 453 C. p. c., va obliga societatea parata la plata in favoarea contestatoarei a sumei de 2000 lei, reprezentand cheltuieli judiciare.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de contestatoarea V.G.V., cu domiciliul in a. I., jud. a. , in contradictoriu cu parata Asociatia de P.nr. 39 C., cu sediul in a. I., CT6, a. I., jud. a.


Dispune anularea Deciziei nr. 1/31.08.2018, prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de munca al contestatoarei.


Obliga societatea parata la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.


In temeiul art. 453 Cp. c., obliga societatea parata la plata in favoarea contestatoarei a sumei de 2000 lei, reprezentand cheltuieli judiciare.


Cu apel in 10 zile de la comunicare . Cererea de apel se va depune la Tribunalul a.


Pronuntata in sedinta publica din data de 23.04.2019.
Pronuntata de: Tribunalul Alba - Sentinta civila nr. 637/2019


Citeşte mai multe despre:    decizie de concediere    comisie de cercetare disciplinara    regulament intern    cercetare disciplinara    nulitate absoluta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Instanta de judecata nu analizeaza oportunitatea deciziei de restructurare interna a angajatorului. Controlul de legalitate al masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 923 din data de 23 noiembrie 2020

Prin motivare se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt si de drept care au determinat luarea masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6960 din data de 05.12.2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017

Orice decizie de sanctionare disciplinara, pentru a fi valabila, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele statornicite de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 593 din data de 22 februarie 2012Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XVI): Concedierea salariatului pentru inaptitudine fizica sau psihica
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana