din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2946 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea 36/1995, Actualizata 2016, a notarilor publici si a activitatii notariale

Legea 36/1995, Actualizata 2016, a notarilor publici si a activitatii notariale

  Publicat: 18 Dec 2015       168460 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


LEGEA nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale - Republicata si Actualizata 2016

Calitate a unui act juridic sau a unui drept subiectiv, de a produce efecte intre partile raportului juridic si de a impune respectarea lui si de catre alte persoane.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.

f) Registrul national notarial de evidenta a creditorilor persoanelor fizice si a opozitiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC) , in care se inscriu, pentru opozabilitate fata de terti, cererile creditorilor cu privire la creantele pe care le au fata de o persoana fizica.
(2) Uniunea poate infiinta si alte registre nationale notariale necesare desfasurarii activitatii notarilor publici si, respectiv, aplicarii dispozitiilor Codului civil, republicat, cu modificarile ulterioare.
(3) Registrele nationale notariale prevazute la alin. (1) se tin in format electronic si pe suport hartie de catre Uniune.
(4) Transferul informatiilor intre notarii publici si registrele nationale notariale tinute in format electronic se face numai pe suport electronic, in baza semnaturii electronice calificate a utilizatorului.
(5) Organizarea si functionarea registrelor prevazute la alin. (1) , lit. a) -d) si f) , precum si procedura de inscriere si consultare a acestora se stabilesc prin decizie a Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 163
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil, republicat, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Codului de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 164
Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, hotararile cu caracter normativ adoptate de catre Congres si Consiliul Uniunii, Statutul Institutului Notarial Roman si Statutul Casei de Asigurari a Notarilor Publici se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 165
In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*) , notarii publici vor proceda la constituirea Camerelor Notarilor Publici si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici.

Art. 166
Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia**) .

Art. 167
(1) La implinirea termenului prevazut la art. 165 de la intrarea in vigoare a legii, atributiile de publicitate mobiliara si imobiliara, toate lucrarile, evidentele, registrele de transcriptiuni-inscriptiuni, mapele de amanet, precum si cartile funciare vor trece in competenta judecatoriilor in circumscriptia carora se afla notariatele de stat .
(2) La aceeasi data denumirile de "notariat de stat", "notar de stat", "secretariat" sau "secretar", prevazute in reglementarile in vigoare privind atributiile de publicitate imobiliara si mobiliara introduse prin Decretul nr. 378/1960, se inlocuiesc cu denumirile "judecatorie", "judecator", "grefa" sau "grefier", dupa caz.
(3) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) , judecatoriile vor prelua numarul necesar de notari de stat, precum si personalul cu astfel de atributii de publicitate, existent la notariatele de stat .
Art. 168
Notarii publici isi vor incepe activitatea dupa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 169
Consiliile locale si judetene, prefectii, precum si Ministerul Justitiei au obligatia de a pune la dispozitia notarilor publici, la cererea acestora, spatiile necesare in vederea organizarii si functionarii corespunzatoare a serviciilor publice pe care le presteaza, prin inchiriere, fara licitatie .
Art. 170
(1) Notarii publici vor angaja, cu prioritate, notarii debutanti, personalul auxiliar administrativ si de serviciu de la notariatele de stat .
(2) Personalul ramas disponibil va li incadrat prin redistribuire de catre Ministerul Justitiei, in sistemul sau, in conditiile legii.
Art. 171
(1) Lucrarile notariale in curs de rezolvare la notariatele de stat vor fi finalizate pana la data preluarii activitatii de catre notarii publici, in conformitate cu procedura stabilita in prezenta lege.
(2) Arhiva notariatelor de stat care isi inceteaza activitatea se va preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla.
(3) Cauzele succesorale care au in continuare termene de dezbatere, dupa incetarea activitatii notariatelor de stat, se vor preda notarilor publici ale caror birouri sunt situate in circumscriptia judecatoriei in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei.
Art. 172
(1) Birourile notariale constituite in conditiile prezentei legi isi pot organiza sedii secundare in localitatile din aceeasi circumscriptie teritoriala in care nu au luat fiinta birouri de notari publici.
(2) Daca, ulterior infiintarii unui sediu secundar, in acea localitate isi stabileste sediul principal un birou notarial, sediul secundar se desfiinteaza.
(3) Inregistrarea sediului secundar se face cu respectarea procedurii prevazute la art. 39 alin. (1) .
Art. 173
Ori de cate ori in alte acte normative se foloseste expresia "notariat de stat" sau "notar de stat" se va intelege "biroul notarului public" si, dupa caz, "notar public".
Art. 174
Afişează Legea 36/1995, Actualizata 2016, a notarilor publici si a activitatii notariale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 36/1995    Legea 36/1995 actualizata 2016    Legea notarilor publici actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Ordonanta presedinitiala. Analiza conditiilor de admisibilitate. Caracterul vremelnic al masurii (neindeplinire)
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sectia I civila in sedinta publica din 05 mai 2016

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Anulare certificat de mostenitor. Aplicativitatea prevederilor art.85 alin.1 din Legea nr.36/1995 republicata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia nr. 3139 nr. 07.03.2012

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Altercatie. Inscris notarial. Despagubiri materiale
Pronuntaţă de: Judecatoria Buzau - Sentinta civila nr. 12107_158 din data 25.03.2011

Cerere de investire cu formula executorie. Contract de imprumut sub semnatura privata
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila din data 22.12.2009

Contract de ipoteca. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sinaia - Sentinta civila nr. 482 din data 27.04.2012

Exceptia nulitatii absolute. Exceptia perimarii executarii. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 94 din data 26.02.2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de antrepriza. Notiune
Sursa: EuroAvocatura.ro