din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2250 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori

Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori

  Publicat: 11 Oct 2018       15762 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Contractul colectiv de munca unic la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare si Utilitati Publice - Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de Calatori pe anii 2018-2020, inregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 317 din data de 24.07.2018

Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Patronatul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capitalul, indiferent de natura acestuia,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

CCM 2018-202 - CONTRACT DE MUNCA la nivelul Grupului de Unitati din Sectorul de activitate Servicii comunitare si utilitati publice - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - Cod CAEN 4931 pe anii 2018-2020

In temeiul Legii nr. 62/2011, republicata, se incheie prezentul contract colectiv de munca unic intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori.
Salariatii/angajatii sunt reprezentati prin: Federatia sindicala TRANSLOC-ROMANIA. Angajatorii in calitate de Patronat sunt reprezentati prin FEDERATIA
TRANSPORTATORILOR URBANI, SUBURBANI, si METROPOLITANI de CALATORI (Acronim Federatia TUSMC)

Preambul
Prevederile prezentului contract colectiv de munca la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate Servicii comunitare si utilitati publice, - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori - Cod CAEN 4931 se aplica la Unitatile care au ca obiect principal de activitate Transporturi Urbane,Suburbane si Metropolitane de calatori, cuprinse in Anexa nr. 1 la prezentul contract .
La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor asigura egalitatea de sanse si tratament pentru toti salariatii, fara discriminari directe sau indirecte, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor decurgand din contractul colectiv de munca .

CAP. I - Dispozitii generale

Introducere
Articolul 1. Prezentul contract colectiv de munca este un contract-cadru care stabileste, in principal, drepturile minime garantate pentru salariati si obligatiile acestora, precum si drepturile si obligatiile partilor semnatare cu privire la:
a) timpul de munca si timpul de odihna;
b) salarizarea si alte drepturi salariale;
c) conditii de munca si protectia muncii;
d) masuri de protectie speciala;
e) munca si protectia femeilor si tinerilor;
f) incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca;
g) formarea profesionala, economica, sociala si sindicala;
h) drepturi si imunitati sindicale;
i) obligatii generale ale partilor.

Sfera de aplicare
Articolul 2. Partile semnatare la nivel de unitate, in functie de specificul unitatii, vor adapta sau adauga clauze la contract conform legii.
Articolul 3. Pe baza prevederilor prezentului contract colectiv de munca se vor incheia contractele de munca la nivel de unitati.

Clauze de recunoastere
Articolul 4. Partea Patronala recunoaste partea cu care incheie contractul ca reprezentanta a salariatilor din unitatile in care Federatia sindicala TRANSLOC-ROMANIA are organizatii sindicale afiliate, conform Anexei nr. 1.
Articolul 5. Partile se obliga sa aduca la cunostinta celor pe care ii reprezinta prevederile prezentului contract colectiv de munca .
Articolul 6. Partea Patronala si partea sindicala vor verifica, la cererea uneia dintre parti, modul in care sunt respectate in unitati drepturile stipulate in prezentul contract colectiv de munca .

Colaborarea dintre partile contractante
Articolul 7. Partile se angajeaza la aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv de munca pe principiul bunei-credinte, cu respectarea legii. Clauzele negociate ale prezentului CCM sunt aplicabile in functie de situatia economico-financiara a fiecarui operator in parte si negociate prin CCM la nivel de Unitate .

Durata contractului colectiv de munca; modificarea acestuia

ART. 8.

(1) Prezentul contract colectiv de munca se incheie pentru o perioada de 2 ani, cu incepere de la data de la data inregistrarii lui la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.
(2) Daca niciuna din parti nu solicita renegocierea contractului cu 60 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni, cu exceptia situatiilor cand prin lege se interzice acest lucru.
Articolul 9.
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate in orice moment, conform legii, ori de cate ori partile convin in acest sens.
(2) Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti in scris si va contine atat motivele care au determinat-o, cat si propunerile concrete.
(3) Negocierea modificarilor propuse la prezentul contract nu va depasi 30 de zile calendaristice si vor incepe in termen de maxim30 de zile de la data comunicarii uneia din partile semnatare a CCM.
(4) Modificarile aduse contractului fac parte integranta din contractul colectiv de munca si produc aceleasi efecte ca si contractul insusi, de la data inregistrarii lor.
Articolul 10
(1) Interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
(2) Daca nu se realizeaza consensul, clauza se interpreteaza conform hotararii comisiei paritare pana la decizia finala a instantei de judecata .
Articolul 11

Afişează Contractul colectiv de munca unic 2018-2020 intre salariatii si angajatorii din Transporturi Urbane, Suburbane si Metropolitane de calatori pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Federatia sindicala TRANSLOC    CCM    contract colectiv de munca    CCM 2018-2020    Compania de Transport Public ARAD    Transport Public BACAU    Urbis BAIA MARE    Braicar BRAILA    Alitrans CALARASI    Compania de Transport Public CLUJ-NAPOCA    RAT CRAIOVA    Transurb DEJ    Transurb GALATI    Compania de Transport Public IASI    Meditur MEDIAS    Troleibuzul PIATRA NEAMT    Transurban SATU MARE    Multi Trans SF.GHEORGHE    Loctrans SLATINA    Transport Public SUCEAVA    Societatea de transport public TIMISOARA    Transport Public TULCEA    Transurb VASLUI    Transurbis ZALAU    Sindicatul Liber din cadrul CTP ARAD    Sindicatul Phoenix ARAD    Sindicatul Liber Eltrans BOTOSANI    Sindicatul Liber 2015 RAT BRASOV    Sindicatul Transtrol BRASOV    Sindicatul Liber Transport in Comun CONSTANTA    Sindicatul Liber CTP CLUJ-NAPOCA    Sindicatul Liber Dreptatea FOCSANI    Sindicatul Liber al salariatilor din CTP IASI    Sindicatul SALT al CTP IASI    Sindicatul Liber Meditur MEDIAS    Sindicatul Liber Troleibuzul NEAMT    Sindicatul Dumbrava Transport Public Local SIBIU    Sindicatul Transportatorilor TIMISOARA    Sindicatul Liber Independent Publitrans 2000 PITESTI    Sindicatul Autobuzul SUCEAVA    Sindicatul Liber al transportatorilor profesionisti din PLOIESTI    Sindicatul Liber din cardul SC Transloc SA TG. JIU    Sindicatul Liber Transurban SATU MARE    Sindicatul Angajatilor Transurb GALATI    Sindicatul Transloc RAT CRAIOVA    Sindicatul Liber Independent din SC Transurb SA DEJ

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019

Suspendarea partiala a activitatii angajatorului. Timpul de munca. Munca suplimentara.
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1302/2019

Nu este interzisa conferirea de atributii suplimentare cu ocazia delegarii, atata timp cat noile atributii sunt in concordanta cu competentele salariatului si nu aduc o modificare semnificativa a atributiilor sale obisnuite
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 135/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Nelegalitatea actului aditional nu poate fi constatata decat in raport de o dispozitie legala sau de o alta prevedere cu caracter contractual, dar cu o forta juridica superioara
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 513/2017, in sedinta publica din 1 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Conditiile obligarii angajatorului la plata indemnizatiei de delegare
Pronuntaţă de: Tribunalul Iasi Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 180/2017, in sedinta publica din 1 februarie 2017

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Obligatia de colaborare dintre angajator si organizatiile sindicale deriva din principiul consensualitatii si al bunei credinte in relatiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 392/2017, in sedinta publica din 14 februarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017Articole Juridice

[Av. muncii] Interdictia stabilirii de catre angajator a salariilor de baza sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor Contractului colectiv de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Sporul la salariu in cazul activitatilor desfasurate in zilele de sarbatori legale si de repaus saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati